Warmtekaart Vlaanderen klaar voor gebruik

Nieuws06-06-2016

In opdracht van het Vlaams Energieagentschap (VEA) maakte VITO/EnergyVille in samenwerking met de distributienetbeheerders Eandis en Infrax een overzicht van de potentieel interessante plaatsen voor warmtenetten. Dit heeft geleid tot ‘de warmtekaart Vlaanderen’, die energie-efficiëntie en groene warmte een duw in de rug geeft. “Om de Europese klimaatdoelstellingen 2020 te halen, wil Vlaanderen een derde van de doelstelling hernieuwbare energie met groene warmte invullen. Ik ben dan ook blij de warmtekaart Vlaanderen vandaag te kunnen voorstellen. Het is een bruikbare tool die lokale beleidsmakers en initiatiefnemers aanmoedigt energieverspilling te beperken door de potentieel interessantste gebieden voor warmtenetten verder onder de loep te nemen”, zegt minister van Energie Bart Tommelein.

Een warmtenet kan ‘verloren’ warmte, bijvoorbeeld van verbrandingsovens, grote bedrijven en elektriciteitscentrales transporteren naar nabije plaatsen met een warmtevraag. Een netwerk van goed geïsoleerde ondergrondse leidingen brengt de stoom of het warm water naar woningen en bedrijven. De restwarmte wordt zo op een andere plaats ingezet voor ruimteverwarming, voor sanitair warm water of voor industriële processen.

Voor de warmtekaart werd eerst de warmtevraag van burgers en bedrijven bekeken, daarna werd het beschikbare aanbod van restwarmte (afvalverbranding, processen in grote bedrijven en van elektriciteitscentrales) aangeduid. Elk gebied in Vlaanderen kreeg een kleur, die overeenstemt met de mate waarin een warmtenet interessant kan zijn. Ook de mate waarin warmtekrachtkoppeling (WKK) rendabel kan zijn, werd mee in overweging genomen. Bij WKK wordt tegelijk elektriciteit en warmte geproduceerd. De warmte kan ter plaatse gebruikt worden of, zoals restwarmte, via een warmtenet vervoerd worden.

De warmtekaart van VITO/EnergyVille wijst vele locaties in Vlaanderen als potentieel rendabel aan. De oranje en rode gebieden op de kaart geven de meest kansrijke gebieden weer. Plaatsspecifieke haalbaarheidsstudies blijven nodig om de eerste inschatting aan de werkelijkheid te toetsen. De warmtekaart is immers gebaseerd op algemene Vlaamse parameters en geeft dus geen definitief oordeel.

Bekijk de warmtekaart en het volledige VITO-rapport via www.energiesparen.be/warmtekaart.

Wij maken gebruik van cookies of gelijkaardige technologieën (bv. pixels of sociale media plug-ins) om o.a. uw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij analyserende en marketing cookies te gebruiken om uw websitebezoek persoonlijker te maken, gerichte advertenties naar u te verzenden en om ons meer inzicht te geven in uw gebruik van onze website.

Gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken voor een optimale websitebeleving, opdat wij onze website kunnen verbeteren en om u te kunnen verrassen met advertenties? Bevestig dan met "OK".

Wenst u daarentegen specifieke voorkeuren in te stellen voor verschillende soorten cookies? Dat kan via onze cookie policy. Wenst u meer uitleg over ons gebruik van cookies of hoe u cookies kan verwijderen? Lees dan onze cookie policy.