EnergyVille: energie in transitie

Toonaangevend onderzoek. Op elk vlak.

Over ons

EnergyVille is een samenwerking tussen de Belgische onderzoekspartners KU Leuven, VITO, imec en UHasselt voor onderzoek naar duurzame energie en intelligente energiesystemen. EnergyVille ontwikkelt de technologieën en kennis om publieke en private stakeholders te ondersteunen bij hun transitie naar een energie-efficiënte, gedecarboniseerde en duurzame stedelijke omgeving. De unieke complementariteit van de onderzoekspartners stelt ons in staat de hele waardeketen van het energiesysteem te integreren in ons onderzoek. Dit reikt van materialen en componenten tot het niveau van gehele energiesystemen, businessmodellen en strategieën. Onze activiteiten zijn verzameld in acht interdisciplinaire domeinen: zonne-energie, batterij-opslag, vermogenelektronica, thermische systemen, power-to-molecules, energie voor gebouwen en districten, elektrische netwerken, energiestrategieën en -markten.

Met ongeveer 550 onderzoekers en state-of-the-art onderzoeksfaciliteiten is EnergyVille op energievlak een Europese innovatiehub van topniveau. Het brengt onderzoek, ontwikkeling en training samen onder één naam, in nauwe samenwerking met lokale, regionale en internationale partners uit zowel de industrie als publieke autoriteiten.
Als R&D-innovatiehub, gevestigd in het industriegeoriënteerde ecosysteem van Thor Park (Genk), biedt EnergyVille een aantrekkelijke omgeving voor energieonderzoek, industriële productontwikkeling en bedrijfscreatie. De samenwerking wordt daarbij gesteund door de stad Genk, de provincie Limburg, LRM, Nuhma, POM Limburg en de Europese structurele fondsen.

Missie

EnergyVille doet toonaangevend onderzoek met een missie die stevig verankerd is in de urgentie van het wereldwijde klimaatvraagstuk.

Door middel van fundamenteel, toegepast en industrie-gedreven energieonderzoek – zowel theoretisch als experimenteel, van materiaalonderzoek tot het bouwen van geïntegreerde systemen – effent EnergyVille mee het pad naar een energie-efficiënt en duurzaam energiesysteem dat tegelijkertijd economisch rendabel en sociaal rechtvaardig is. We kennen en verkennen de belangrijkste contouren van dit nieuwe energiesysteem en de uitdagingen voor de energietransitie die daarmee gepaard gaan, en nemen deze als uitgangspunt voor ons onderzoek.

EnergyVille is pionier in het ontwikkelen van technologieën en methodologieën die uitmonden in baanbrekende producten en diensten voor zowel publieke als private partijen. We stimuleren open innovatie en co-creatie met behulp van state-of-the-art onderzoeksfaciliteiten. We investeren in human capital. We reiken als thought leader wetenschappelijk onderbouwde kennis en beleidsondersteuning aan – op lokaal, regionaal en globaal niveau.

Visie

EnergyVille wil haar toonaangevende positie op het internationale speelveld verder versterken: we willen groeien naar een toppositie binnen Europa en een algemeen erkende positie wereldwijd. We streven hiernaar op ieder van onze acht onderzoeksdomeinen, maar met name ook op de integratie van verschillende energietechnieken, -dragers -sectoren en -diensten.

Deze integratie vormt de hoeksteen van het toekomstig duurzaam energiesysteem, en EnergyVille – met haar op-integratie-gerichte onderzoeksinfrastructuur en brede kennisbasis – is in het bijzonder geëquipeerd om hieraan bij te dragen.

EnergyVille engageert zich om het delicate evenwicht tussen milieu, energietechnologie en kostprijs binnen de complexe energiecontext te helpen vinden zodat milieuvriendelijkheid, bevoorradingszekerheid en economische veerkracht gegarandeerd kunnen worden. Alleen zo kan een volledig duurzame, betrouwbare en betaalbare energievoorziening een evidentie worden in een leefbare samenleving voor iedereen.

Onze kernpartners

logoBezoek website

KU Leuven werd gesticht in 1425 en is een van de grootste en oudste universiteiten van Europa, met meer dan 60 000 studenten – waarvan 12 500 internationale – en 22 000 personeelsleden. El

ke discipline van KU Leuven scoort in de toonaangevende rankings van universiteiten wereldwijd minstens bij de 100 beste, met een meerderheid binnen de top 50. In Europa staat KU Leuven het verst in valorisatie van onderzoek via intellectuele rechten en spin-offs, met een zevende plaats in de wereld (Reuters).

De KU Leuven-afdelingen in energie van de departementen Elektrotechniek, Mechanica en Bouwfysica leggen in EnergyVille hun expertise samen voor onderzoek naar energie-efficiëntie, energieopwekking, marktwerking, flexibiliteit, geavanceerde sturingen en regelingen en de connectie binnen netwerken. Hun onderzoek is terug te vinden in de volgende domeinen:

 • Vermogenelektronica
 • Slimme Netten (AC/DC)
 • Bouwfysica
 • Energieconversie & Thermal Fluid Engineering
logoBezoek website

VITO is een toonaangevend, internationaal onderzoeks- en adviescentrum. Het reikt kennis en technologische innovaties aan die de transitie naar een duurzamere samenleving faciliteren

.  Dit doen we op het vlak van energie, chemie, materialen, gezondheidstechnologie en landgebruik. In samenwerking met de EnergyVille-onderzoekspartners ontwikkelen we innovatieve technologieën, methodologieën en hulpmiddelen met betrekking tot:

 • Strategieën en Markten
 • Gebouwen en Districten
 • Thermische Systemen
 • Elektrische Opslag
logoBezoek website

Imec is wereldleider in onderzoek naar fotovoltaïsche-celtechnologie. Om zonne-energie op grote schaal in het toekomstige energienetwerk te integreren, groeit de vraag naar fotovoltaïsche systeemopl

ossingen op maat. Om zulke oplossingen uit te werken, te testen en te implementeren, bundelt imec in EnergyVille zijn expertise in het integreren van extra functionaliteiten in de PV-module met kennis van de andere betrokken partijen. Op die manier kan de energie-innovatie economische vooruitgang stimuleren.

 • Fotovoltaïsch onderzoek
 • Solid-state Batterijen
 • Power Devices
 • Voorspelling Energieopbrengst
logoBezoek website

Universiteit Hasselt is in vijf decennia uitgegroeid tot een civic universiteit, toegewijd aan de regio, geconnecteerd in én met de wereld. De Universiteit heeft twee campussen (Diepenbeek en Hassel

t), tien faculteiten en scholen (Architectuur en kunst, Bedrijfseconomische Wetenschappen, Geneeskunde en Levenswetenschappen, Industriële Ingenieurswetenschappen, Rechten, Wetenschappen, Educatieve studies, Sociale wetenschappen, Revalidatiewetenschappen & Mobiliteitswetenschappen) en zeven onderzoeksinstituten en -centra (biomedisch, klinisch, statistisch en milieu-, en materiaalonderzoek (imo-imomec) & onderzoek rond mobiliteit en digitale media). Universiteit Hasselt heeft meer dan 7.000 studenten en 1.700 personeelsleden.

De universiteit focust vanuit onderzoeksinstituut imo-imomec, het gemeenschappelijk onderzoeksinstituut van Universiteit Hasselt en imec, op onderstaande activiteiten binnen EnergyVille:

– Materialen en innovaties in dunnefilm zonnecellen
– Betrouwbaarheid en integratie van fotovoltaïsche systemen
– Materialen en celinnovaties voor lithium-ion en nieuwe generatie batterijen
– Materiaalinnovaties voor generatie van groene waterstof en voor CO2-conversie

Corporate governance

EnergyVille hecht veel belang aan de principes van ‘good governance’ en is er van overtuigd dat deze principes haar verdere ontplooiing ten goede komen. De governance-structuren van de Samenwerking EnergyVille en van de Stichting EnergyVille zijn op elkaar afgestemd en met elkaar verbonden. EnergyVille streeft naar een doordachte en professionele organisatiestructuur, met een duidelijke afbakening van de bevoegdheden en verantwoordelijkheden en met evenwichtige processen van verantwoording en controle. Daarom wil EnergyVille dit charter, dat opgevat wordt als een handleiding voor evenwichtige en transparante beslissings- en vertegenwoordigingsprocedures, toegankelijk maken voor alle stakeholders.

EnergyVille engageert zich er toe om haar ‘good governance’ principes voortdurend te blijven toetsen aan nieuwe ontwikkelingen en de (evoluerende) noden van de stakeholders en het maatschappelijk belang en om dit charter in die zin verder te blijven ontwikkelen en aanpassen waar nodig. Ontstaan als een Vlaams initiatief hecht EnergyVille tijdens elke fase van haar groei een groot belang aan een permanente en duurzame Vlaamse verankering.

Jaarverslag

Elk jaar brengt EnergyVille een jaarverslag uit met daarin de belangrijkste onderzoekshighlights. U kan hier het huidige jaarverslag doornemen.

Wij maken gebruik van cookies of gelijkaardige technologieën (bv. pixels of sociale media plug-ins) om o.a. uw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij analyserende en marketing cookies te gebruiken om uw websitebezoek persoonlijker te maken, gerichte advertenties naar u te verzenden en om ons meer inzicht te geven in uw gebruik van onze website.

Gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken voor een optimale websitebeleving, opdat wij onze website kunnen verbeteren en om u te kunnen verrassen met advertenties? Bevestig dan met "OK".

Wenst u daarentegen specifieke voorkeuren in te stellen voor verschillende soorten cookies? Dat kan via onze cookie policy. Wenst u meer uitleg over ons gebruik van cookies of hoe u cookies kan verwijderen? Lees dan onze cookie policy.