Stuurgroep SALKTurbo geeft groen licht voor goedkeuring eerste Limburgse EFRO projecten

Nieuws23-04-2023

Op haar stuurgroep van 28 maart besliste de SALKTurbo taskforce groenlicht te geven aan 11 projecten die na beoordeling door de EFRO beheersautoriteit een positieve score kregen, Goed voor zo’n 32 miljoen euro aan Europese middelen. Deze projecten passen binnen de oproepen die door VLAIO in september 2022 in het kader van het Europees Fonds voor Regionale ontwikkeling (EFRO) gelanceerd werden binnen de thema’s Slim en Duurzaam Vlaanderen en zijn inpasbaar in het SALKturbo plan, dat Limburg de komende jaren mee vorm moet geven om zo de Limburgse economie duurzaam te versterken en te versnellen. Onder meer het poortgebouw van de Health Campus in Diepenbeek en de Maasbrug in Maaseik kunnen op een forse toelage rekenen.

Op basis van sociaaleconomische indicatoren werd de provincie Limburg door Europa erkend als transitieregio. Om die reden werd  109 miljoen Euro van het Vlaamse EFRO budget gereserveerd voor Limburg en werd met SALKTurbo een programma op maat van de regio ontwikkeld.

” De EFRO-middelen zijn een belangrijke hefboom om een sprong voorwaarts te maken in de innovatieve, duurzame, digitale en inclusieve socio-economische transitie van Limburg. De projecten die vandaag voorliggen tonen aan dat de Limburgse stakeholders  zich met SALKturbo, onder leiding van het provinciebestuur, POM Limburg en UHasselt, goed voorbereid hebben. De 9 voorstellen waar we vandaag groen licht aangeven formuleren allen op een slimme en duurzame manier een antwoord op de economische uitdagingen waarmee Limburg geconfronteerd wordt. – Jo Brouns, Vlaams Minister van Economie

In lijn met de Vlaamsbrede oproepen werden op 16 september 2022 4 oproepen gelanceerd. Voor deze oproepen konden tot 31 januari 2023 projectvoorstellen ingediend worden. De oproepen situeerden zich zowel in de beleidsdoelstelling Slim als Duurzaam Vlaanderen. Voor Slim Vlaanderen werd ingezet op ‘het ontwikkelen van vaardigheden voor slimme specialisatie, industriële transitie en ondernemerschap’ en op ‘het versterken van onderzoeks- en innovatiecapaciteit. Voor Duurzaam Vlaanderen moesten projecten inpasbaar zijn in de specifieke doelstelling ‘Hernieuwbare energie’ of ‘Duurzame multimodale stedelijke mobiliteit’.

Versterken onderzoeks- en innovatiecapactiteit

Omwille van een grote nood aan bijkomende onderzoeks- en innovatiecapaciteit werd hiervoor een oproepenveloppe van 13 miljoen euro gereserveerd. Binnen de GTI Limburg werden voor deze oproep 10 projectvoorstellen ingediend waarvan de volgende 8 projecten een positieve beoordeling kregen:

  • IN2PV (Universiteit Hasselt): IN2PV is een project van UHasselt, imec en Soltech waarin wordt geïnvesteerd in opschaling van productie en verschillende demonstratielocaties voor IPV toepassingen. Zo wordt de gehele waardeketen van dunne film -en tandem-PV gedekt binnen de Thor-site in Genk.
  • Intellibat (SOLITHOR): Intellibat – een gezamenlijk initiatief van Solithor, Imec en de Universiteit Hasselt om de batterij innovatiecapaciteit sterk te verhogen door te investeren in 25 state of the art machines voor batterij R&D, productie en testing.
  • Poortgebouw Health Campus Limburg’ (Wetenschapspark Limburg): Het project beoogt de realisatie van een poortgebouw als open innovatiecentrum voor de zorg op Health Campus Limburg. Centraal staan THINK³ (living lab) en een Centrum voor de Eerste Lijn (CELL). Het poortgebouw wordt een indrukwekkende, cilindervormige toren met een open en duurzaam karakter. Samen met een tweede ronde toren vormen ze de gehele toegangspoort. Naast het effectieve poortgebouw komt een parkeergebouw met zo’n 500 plaatsen, maar ook fietsenstallingen, kleine winkels en een binnentuin. Het poortgebouw zelf huisvest een open innovatiecentrum voor de zorg, en gedeelde faciliteiten voor campusbewoners, waaronder kantoren, vergaderruimtes en een restaurant. De campus Diepenbeek is al even in transitie en herbergt ondertussen heel wat verschillende initiatieven. Naast de onderwijscampus, met UHasselt, PXL en UCLL, vormen de Bouwcampus en de Health Campus de belangrijkste bouwstenen. De bouw van het nieuwe Poortgebouw maakt deel uit van de Health Campus, zal het gezicht van de site naar de buitenwereld vormen en verhoogt zo het campus gevoel, de herkenbaarheid en de identiteit.
  • RCMC Demolab’(Universiteit Hasselt): Het project voorziet een interactieve proeftuin voor onderzoek, innovatie en dienstverlening ten dienste van het op afstand opvolgen van patiënten.
  • Realisatie van een biomedisch gebouwencomplex (Universiteit Hasselt): Het project beoogt de realisatie van een gebouwencomplex voor biomedisch onderzoek met huisvesting van gedeelde geavanceerde technologieplatformen ter versterking van het life sciences ecosysteem in het kader van Health Campus Limburg als regionaal economisch speerpunt.
  • Movelab (Universiteit Hasselt): Dit project beoogt de realisatie van een hoogtechnologisch bewegings- en belevingslab (MOVELab), welke een demo-, test- en ontwikkelingsomgeving aanbiedt, waarin totstandkoming en vermarkting van co-creaties wordt gestimuleerd.
  • Industrie 4.0 made real (SIRRIS): Het project beoogt de ontwikkeling van een demonstrator die het volledige potentieel van Industrie 4.0, nl. een AI ondersteund productiesysteem, op maat van de KMO tastbaar maakt en ingezet wordt om de (versnelde) digitalisering van de maakindustrie te ondersteunen.
  • PXL BusinessHub (PXL Hogeschool): Het project PXL BusinessHUB focust op de realisatie van onderzoeksinfrastructuur die het ecosysteem tussen de onderzoeks- en bedrijfswereld naar een hoger niveau tilt. De inhoudelijke leidraad van de BusinessHUB is digitalisering en duurzaam ondernemen.

De 8 goedgebeurde projecten vertegenwoordigen een EFRO-budget van 22,5 miljoen euro. Dat is een forse overbenutting van de voorziene enveloppe van 13 miljoen euro. De SALKturbo taskforce besliste daarom de enveloppe voor de oproep op te trekken.

Ontwikkelen van vaardigheden voor slimme specialisatie

Een tweede projectoproep situeerde zich binnen het ontwikkelen van vaardigheden voor slimme specialisatie. De oproepenveloppe bedraagt 6,5 miljoen euro. In deze projectoproep werden 3 projectvoorstellen ingediend.
Het project ‘XR Competentiepunt De Skip’  van Gemeente Heusden-Zolder werd daarbij positief beoordeeld. Het XR-competentiepunt de Skip is een innovatiecluster waar ondernemingen en organisaties terecht kunnen voor demonstraties en opleidingen in of via XR-technieken.

Binnen de beleidsdoelstelling duurzaam Vlaanderen werd een oproep gelanceerd die focuste op duurzame stedelijke mobiliteit wat zich o.a. concreet kon vertalen in het wegwerken van knelpunten op fietssnelwegen of de bouw van multimodale infrastructuurprojecten gericht op de omslag van de vrachtwagen naar meer duurzame opties zoals via het spoor of de binnenvaart.  Voor deze oproep werd een budget gereserveerd van 4,5 miljoen euro. Van de 4 ingediende projectvoorstellen werden 2 projecten positief beoordeeld.

Pater Sangersbrug te Maaseik (De Vlaamse Waterweg) Het project beoogt de realisatie van een fietsbrug over de Maas op de grens tussen België en Nederland. De fietsbrug vormt een onderdeel van nieuwe Pater Sangersbrug, die de oorspronkelijke brug die uit 1952 stamt, moet vervangen. De Pater Sangersbrug vormt een symbool voor beide Limburgen.

De huidige brug is sterk verouderd en kreeg nog een extra klap tijdens de waterbom en de hoge waterstanden in de zomer van 2021. Met het vervangen van de brug is gekozen om de nieuwe locatie van de brug iets verder stroomopwaarts naast de bestaande brug te bouwen.

De nieuwe brug zal onderdeel uitmaken van een fietssnelweg zodat een verbinding kan gemaakt worden met het ‘doorfietsroute netwerk’ aan Nederlandse kant. Op een gemiddelde werk/schooldag maken zo’n ±1.500 fietsers de oversteek en tijdens het weekend is er ook enorm veel recreatief fietsverkeer.

Er is gekozen voor een klimaat‐robuust ontwerp dat zorgt voor een duurzaam multimodaal stedelijke mobiliteit.

Met de bouw van een nieuwe brug wordt de kans gegrepen om de functionele relaties, maar ook de recreatieve, fiets‐ en voetvoorzieningen op de brug uitermate te optimaliseren. Met de steun EFRO voorziet het nieuwe ontwerp van de brug in een veilige oversteek voor fietsers en voetgangers van deze belangrijke verbinding tussen Belgisch en Nederlands Limburg.

Port of Limburg: multimodale accelerator (Port of Limburg): Het project beoogt de realisatie van een containerterminal op de site van de voormalige Ford fabriek in Genk. Op deze manier wordt een duurzame invulling gegeven aan een verlaten bedrijfsterrein. Door de ligging langs het Albertkanaal is de site uitermate geschikt voor de bouw van een nieuwe binnenhaven met een multimodale terminal voor vrachtcontainers. Albertkanaal te Genk. De PoL zal het vervoer over water vanuit Limburg van en naar de haven van Antwerpen faciliteren. Dankzij haar verbinding met het wegennetwerk, de treinterminals Haven Genk en Genk Noord wordt de regionale transportvraag bediend en wordt het infrastructuurnetwerk van Vlaanderen en de provincie Limburg in het bijzonder op multimodale wijze versterkt.

De bouw van de binnenhaven en het overslagterrein (of hub) dragen bij aan de toekomstbestendigheid, duurzaamheid en efficiëntie van de transportsector in Limburg. De vestiging van PoL zal een belangrijke rol spelen in de verwezenlijking van een substantiële modal shift naar de binnenvaart, waarbij ongeveer 240.000 vrachtwagens van de weg worden gehaald. Dit komt neer op ongeveer 28,8 miljoen verreden kilometers, waarvan de helft binnen de provincie Limburg. Dit biedt niet alleen een antwoord op het almaar groeiende probleem van de verkeerscongestie, maar leidt ook tot een aanzienlijke vermindering van de uitstoot van broeikasgassen.

Het project krijgt een positieve score maar een definitieve beslissing over dit project wordt voorlopig nog even uitgesteld omwille van de noodzaak tot bijkomende verduidelijkingen, onder meer op het vlak van staatssteun.

TV Limburg

TV Limburg wijde in haar journaal van 28 maart een uitgebreide reportage aan de goedkeuring van deze 11 projecten.

Wij maken gebruik van cookies of gelijkaardige technologieën (bv. pixels of sociale media plug-ins) om o.a. uw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij analyserende en marketing cookies te gebruiken om uw websitebezoek persoonlijker te maken, gerichte advertenties naar u te verzenden en om ons meer inzicht te geven in uw gebruik van onze website.

Gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken voor een optimale websitebeleving, opdat wij onze website kunnen verbeteren en om u te kunnen verrassen met advertenties? Bevestig dan met "OK".

Wenst u daarentegen specifieke voorkeuren in te stellen voor verschillende soorten cookies? Dat kan via onze cookie policy. Wenst u meer uitleg over ons gebruik van cookies of hoe u cookies kan verwijderen? Lees dan onze cookie policy.