NDC Support Center deelt tijdens COP26 zijn inzichten rond Afrikaanse en Europese NDC cycli

Nieuws04-11-2021

De Overeenkomst van Parijs – en de opeenvolgende “Nationaal Bepaalde Bijdragen” (Nationally Determined Contributions, NDC’s) als spil ervan – vergen een wereldwijde economische en sociale transformatie, gebaseerd op de beste beschikbare wetenschap. Dat inzicht is wat aan de basis ligt van het ontstaan van het NDC Support Center: een initiatief van VITO/EnergyVille, AFREC en CO2Logic, die de handen in elkaar sloegen voor de oprichting van een Afrikaans Kenniscentrum, om zo op een duurzame manier bij te dragen tot de groei en maturiteit van Afrikaanse landen rond energiestatistieken, modellering en de rapportering van broeikasgasemissies. Nu het eerste werkingsjaar ten einde loopt, zal het NDC Support Center op 11 november binnen het kader van COP26 in het BENELUX-EIB Paviljoen in Glasgow internationaal naar voren treden: in de vorm van een event zal het de pan-Afrikaanse samenwerking verder in de kijker zetten, alsook een platform creëren voor het bespreken van de laatste inzichten, voorbeelden en best practices voor de implementatie van NDC’s in Afrika.

December 2015. COP21. Het moment waarop 196 partijen – binnen het kader van de United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) – het eens werden over een ambitieus, bindend en billijk mondiaal klimaatakkoord: de Overeenkomst van Parijs. Een mijlpaal binnen het multilaterale proces van klimaatverandering, waarbij alle participerende naties zich ertoe verbonden hun schouders te zetten onder het gemeenschappelijke doel om broeikasgasemissies terug te schroeven, alsook zich een veerkrachtige houding aan te meten om de impact van stijgende temperaturen het hoofd te bieden.

Als onderdeel van de Overeenkomst bepalen alle partijen – als het ware als reflectie van hun nationale vastberadenheid – zelf hun opeenvolgende “Nationaal Bepaalde Bijdragen” (Nationally Determined Contributions, NDC’s): bijdragen waarvan evenzeer verwacht wordt dat ze voorbereid, gecommuniceerd en onderhouden worden. Nationale klimaatplannen dus, die nationale klimaatacties in de verf zetten – inclusief klimaatgerelateerde doelstellingen, beleidsbeslissingen en ingevoerde maatregelen als reactie op klimaatverandering, alsook als bijdrage tot globale klimaatactie.

Het spreekt voor zich dat de Overeenkomst van Parijs – en de NDCs als spil ervan – een wereldwijde economische en sociale transformatie vergen, gebaseerd op de beste beschikbare wetenschap. Hierop verderbouwend, sloegen VITO/EnergyVille,  AFREC en CO2Logic dan ook de handen in elkaar en verbonden zich ertoe hun bijdrage te leveren aan duurzame oplossingen voor de Afrikaanse energiesector door concrete ondersteuning te bieden: enerzijds wat betreft het faciliteren van de energietransitie, anderzijds wat betreft het aangaan van de klimaatveranderingsuitdagingen die op het Afrikaanse continent de kop opsteken.

Met financiering van het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid verzegelden de 3 partners hun verbintenis met de lancering van een officiële samenwerking in de vorm van het NDC Support Center – een initiatief om een Afrikaans Kenniscentrum op te richten, met volgende visie en missie voor ogen: het versterken van de capaciteiten van Afrikaanse landen om hun eigen NDC’s aan te leveren en bij te sturen, het op een duurzame manier verhogen van de capaciteit van Afrikaanse landen door het verbeteren van hun nationale energie-informatiesystemen en -modelleringsvaardigheden, het voorbereiden van klimaatgerelateerde communicatie, en het verbeteren van beleidsvorming binnen het kader van de aangegane verbintenissen zoals gestipuleerd in Overeenkomst van Parijs.

Zo wil het NDC Support Center op een duurzame manier bijdragen tot de groei en maturiteit van Afrikaanse landen wat betreft energiestatistieken, modellering en de rapportering van broeikasgasemissies. Om dat in de praktijk te bewerkstelligen, worden technische demonstratieprojecten in het leven geroepen, gericht op de verbetering van energie-efficiëntie en de ondersteuning van hernieuwbare energie. Deze dienen dan als fundering voor de opmaak van een ambitieus 2030 (en verder) mitigatieplan om de uitrol van CO2-reducerende technologieën te helpen realiseren en bijdragen tot toekomstige NDC’s in kaart te brengen.

In een eerste fase zal het NDC Support Center voor 3 jaar gerund worden. Het ging begin 2021 operationeel van start en werkt momenteel met 3 geselecteerde Afrikaanse landen, die de gediversifieerde geografische regio’s van het Afrikaanse continent weerspiegelen: Marokko, Uganda en Malawi. De bedoeling, echter, is om op termijn uit te breiden naar andere Afrikaanse landen: de langetermijnaard van de ondersteuning die het NDC Support Center biedt, houdt immers in dat het kan zorgen voor de substantiële en blijvende verandering die nodig is om de langetermijndoelstellingen van de Overeenkomst van Parijs te behalen, en de broeikasgasemissies zo snel mogelijk terug te schroeven in lijn met de vooropgestelde doelen van 1,5°C of 2°C.

GEZIEN HET FEIT DAT 2021 – EN DUS HET EERSTE WERKINGSJAAR – TEN EINDE LOOPT, GENIET HET NDC SUPPORT CENTER VAN TOENEMEND MOMENTUM.

Zo vervoegde de President van Malawi, H.E. Lazarus Chakwera, onlangs tijdens de G-STIC Conferentie op de wereldexpo in Dubai het NDC-panel. Daar schoof hij klimaatsverandering naar voren als de meest dringende crisis voor het mensdom, en beschreef hij de werking van het NDC Support Center in meer detail.

Daarbovenop – met alle ogen momenteel gericht op COP26 – krijgt het NDC Support Center in het BENELUX-EIB Paviljoen in Glasgow de gelegenheid om op 11 november naar voren te treden: in de vorm van een event zal het de pan-Afrikaanse samenwerking verder in de kijker zetten, alsook een platform creëren voor het bespreken van de laatste inzichten, voorbeelden en best practices voor de implementatie van NDC’s in Afrika.

VERVOEG ONS ONLINE VOOR HET ENGELSTALIG COP26 EVENT

[Dit event is afgelopen, registreren is dus niet meer mogelijk]

 

WAT?

Engelstalig panel debat: “Sharing lessons learnt on data, modelling and MRV in the NDC cycle: the NDC Support Center’s approach”

WANNEER?

11 November 2021

15:45 GMT+1 / 14:45 lokale GMT tijd Verenigd Koninkrijk

WAAR?

Het BENELUX-EIB Paviljoen op COP26 in Glasgow

 

PROGRAMMA?

 • Introductie door H.E. Vlaams Minister Zuhal Demir
 • Presentatie NDC Support Center door Carlos Guerrero Lucendo, Senior Researcher bij VITO
 • Engelstalig panel debat met  Moderator Pieter Lodewijks, Project Manager bij VITO, en de volgende sprekers:
  • Rashid Ali Abdallah, Executive Director, African Energy Commission
  • Jahan Chowdhury, In-Country Engagement Director, NDC Partnership
  • Evans Njewa, Head of Climate Change, Malawi Environmental Affairs Department
  • Moroccan Ministry of Energy, Mines and Environment vertegenwoordiger (TBC)
  • Tom Dauwe, Coordinator European Environmental Agency ETC on Climate Change Mitigation and Energy (ETC/CME) bij VITO

Wij maken gebruik van cookies of gelijkaardige technologieën (bv. pixels of sociale media plug-ins) om o.a. uw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij analyserende en marketing cookies te gebruiken om uw websitebezoek persoonlijker te maken, gerichte advertenties naar u te verzenden en om ons meer inzicht te geven in uw gebruik van onze website.

Gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken voor een optimale websitebeleving, opdat wij onze website kunnen verbeteren en om u te kunnen verrassen met advertenties? Bevestig dan met "OK".

Wenst u daarentegen specifieke voorkeuren in te stellen voor verschillende soorten cookies? Dat kan via onze cookie policy. Wenst u meer uitleg over ons gebruik van cookies of hoe u cookies kan verwijderen? Lees dan onze cookie policy.