Naar een energie-efficiënt en duurzaam energiesysteem met vijf nieuwe energietransitiefondsprojecten

Nieuws27-05-2024

De ministerraad keurde vijf EnergyVille-projecten goed voor het Energietransitiefonds, dat valt onder de bevoegdheid van de minister voor energie Tinne Van der Straeten. Er wordt daarmee een belangrijk startschot gegeven voor nieuw en innovatief onderzoek binnen een brede waaier aan energietopics. De vijf goedgekeurde projecten waaraan EnergyVille’s onderzoekspartners KU Leuven, VITO, imec en UHasselt zullen werken, zijn BeCoOptimal, CEEP-IT, CROCODILE, GALILEO en SWiM.

In het najaar van 2024 gaan vijf nieuwe energietransitieprojecten binnen EnergyVille van start, gesteund door het Energietransitiefonds.  Dit fonds is opgericht om onderzoek, ontwikkeling en innovatie op het vlak van energie binnen de federale energiebevoegdheden aan te moedigen. De goedgekeurde projecten hebben een duurtijd van 2 à 3 jaar.

De projecten

  1. BeCoOptimal

Het BeCoOptimal project richt zich op de innovatieve integratie van kunstmatige intelligentie en machinaal leren met fysisch-chemische modellen van batterijveroudering. We streven naar betere nauwkeurigheid in het inschatten van de batterijstatus en optimalisatie van de controle door batterijoperatoren. Onze aanpak maakt gebruik van dit geïntegreerde model om de totale eigendomskosten nauwkeuriger in te schatten, waardoor batterijbeheerders hun gebruik en voordelen kunnen optimaliseren. Dit initiatief vult lacunes in de huidige modellering en monitoring van batterijpakketten op en verbetert de foutdiagnostiek en prognose, wat de weg vrijmaakt voor geavanceerdere BESS-monitoring en beter op maat gemaakte diensten.

Partners: EnergyVille/VITO, Octave, Gigastorage

Duurtijd: 3 jaar

  1. CEEP-IT

Het project CEEP-IT ontwikkelt klimaatneutrale energie-economiescenario’s met verschillende mogelijke ontwikkelingen van energie-intensieve productie en diensten in België. Het biedt methodologische vooruitgang door verschillende modeltypen met elkaar te verbinden: energiesysteemoptimalisatie, GCE en input-outputmodellen. Het modelinstrumentarium draagt bij aan de analyse van de economische implicaties van de energietransitie, en aan meer robuuste energiesysteemplanning met beter onderbouwde projecties van de vraag naar energiediensten in de industrie.

Partners: EnergyVille/VITO, ICEDD: Institut de Conseil et d’Etudes en Développement Durable, Federaal Planbureau

Duurtijd: 3 jaar

  1. CROCODILE

CROCODILE wil de integratie van offshore-windenergie bevorderen door investeringsrisico’s in offshore-infrastructuur te verminderen. Dit gebeurt door de efficiëntie van het marktontwerp en de marktimplementatiekeuzes voor offshore netten te analyseren, met betrekking tot day-ahead-markten, balancering- en flexibiliteitsbehoeften, de impact op de benodigde reserveomvang en de langetermijnstimulansen zoals energiekoopovereenkomsten (PPA’s). De analyse zal worden uitgevoerd vanuit het perspectief van alle belanghebbenden, om de deelname van grote afnemers, burgers, kmo’s en lokale overheden te stimuleren. Uiteindelijk zullen er aanbevelingen worden geformuleerd om ervoor te zorgen dat offshore investeringen de welvaart van alle belanghebbenden ten goede komen.

Partners: EnergyVille/KU Leuven, Otary RS, Ugent, EnergyVille/VITO, Cociter, Ecopower, Seacoop

Duurtijd: 3 jaar

  1. GALILEO (Maximizing the potential of Industrial flexibility and supporting competitiveness of the Belgian industry)

Het GALILEO project ondersteunt verdere decarbonisatie, elektrificatie en flexibiliteitsvoorziening door de industrie aan het net. Flexibiliteit is belangrijk om netinvesteringen te beperken en het systeem te balanceren. GALILEO onderzoekt het flexibiliteitspotentieel van industriële processen en bekijkt oplossingen om industriële flexibiliteit te ontsluiten door technische, operationele, economische en regelgevende barrières aan te pakken. GALILEO combineert academische modellen met industriële cases uit verschillende energie-intensieve sectoren.

Partners: EnergyVille/VITO, Aperam Stainless Belgium, Elia Transmission Belgium, ENTRAS, EnergyVille/KU Leuven, Nyrstar Belgium, Tiense Suikerraffinaderij, Tessenderlo Group

Duurtijd: 2,5 jaar

  1. SWiM

Het doel van het SwiM project is om de combinatie van mariene technologieën in de Belgische Exclusieve Economische Zone te onderzoeken en de integratie van Offshore Floating Photovoltaics (OFPV)  in offshore windparken in het bijzonder. De zes partners van SWiM zullen de performantie van dergelijke systemen modelleren als functie van verschillende omgevingsvariabelen, de grenzen aan de elektriciteitsproductie beoordelen op basis van de elektrische transmissieconnecties met de kust, criteria uitwerken voor verankering, regels definiëren voor plaatsbepaling en de potentiële milieueffecten evalueren. Er zullen workshops met stakeholders georganiseerd worden om beleidsadviezen te formuleren.

Partners: EnergyVille/KU Leuven, Imec vzw, UHasselt, Royal Belgian Institute of Natural Sciences (RBINS / KBIN), De Blauwe Cluster (Blue Cluster), Engie Laborelec

Duurtijd: 2 jaar

Met de ondersteuning van:

Wij maken gebruik van cookies of gelijkaardige technologieën (bv. pixels of sociale media plug-ins) om o.a. uw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij analyserende en marketing cookies te gebruiken om uw websitebezoek persoonlijker te maken, gerichte advertenties naar u te verzenden en om ons meer inzicht te geven in uw gebruik van onze website.

Gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken voor een optimale websitebeleving, opdat wij onze website kunnen verbeteren en om u te kunnen verrassen met advertenties? Bevestig dan met "OK".

Wenst u daarentegen specifieke voorkeuren in te stellen voor verschillende soorten cookies? Dat kan via onze cookie policy. Wenst u meer uitleg over ons gebruik van cookies of hoe u cookies kan verwijderen? Lees dan onze cookie policy.