ETC/CME Rapport “Renewable energy in Europe 2020” met input van EnergyVille/VITO gepubliceerd

Nieuws18-01-2021

Recent werd het ETC/CME Rapport rond Hernieuwbare Energie in Europa gepubliceerd. EnergyVille/VITO, die partner is van het ETC/CME, coördineert het rapport samen met EEA al sinds 2015. Het ETC/CME verwerkt, verzamelt en analyseert sleutelgegevens en informatie over de uitstoot van broeikasgassen binnen de EU, hernieuwbare energie en energie-efficiëntie. Het ETC/CME volgt als zodanig de voortgang van de EU bij de realisatie van haar klimaat- en energiedoelstellingen en biedt belangrijke inzichten en kennis om de transitie naar een klimaatneutrale samenleving te versnellen.

Dit rapport geeft een overzicht van de vorderingen die in 2018 en 2019 zijn gemaakt in het gebruik van hernieuwbare energiebronnen (RES) sinds 2005 in de Europese Unie (EU-27) als geheel en op land-, markt- en technologieniveau.

Gegevens die door de lidstaten aan Eurostat zijn gerapporteerd en vroege schattingen van het Europees Milieuagentschap bevestigen de beoordeling dat het EU-aandeel op het gebied van hernieuwbare energie nog steeds in overeenstemming is met de gestelde Europese doelstellingen voor hernieuwbare energiebronnen van 20% voor 2020 te halen. Om de 2020-doelstellingen met zekerheid te halen en zich voor te bereiden op hun overgang naar klimaatneutraliteit, moeten landen prioriteit geven aan de inzet van hernieuwbare energiebronnen als onderdeel van hun energiemix, en moeten ze investeren in verbeteringen van de energie-efficiëntie, zowel nationaal als in de hele EU. Dit is vooral belangrijk in de context van het herstel na COVID-19. Voor de transportsector stelt de RED een doelstelling van 10%. In het huidige tempo zou deze doelstelling tegen 2020 niet worden gehaald. Als gevolg van de COVID-19-crisis is het energieverbruik in 2020 echter aanzienlijk gedaald, vooral in de transportsector, wat contextueel het behalen van de 10% -doelstelling voor de transportsector kan vergemakkelijken.

De toename van het gebruik van hernieuwbare energiebronnen in heel Europa sinds 2005 heeft veel bijkomende voordelen opgeleverd. Dit omvat een vermindering van de jaarlijkse vraag naar fossiele brandstoffen (bruto binnenlands verbruik van fossiele brandstoffen) met meer dan 13% in 2018, en een daling van de uitstoot van broeikasgassen (BKG) met 11% in de EU in dat jaar, dan als het gebruik van hernieuwbare bronnen op hetzelfde niveau bleef als in 2005. Dit is bijna evenveel als het bruto-eindverbruik van energie en de totale broeikasgasemissies van Frankrijk. Over het algemeen was de impact op de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen ook gunstig, waardoor de uitstoot van NOx en SO2 jaar na jaar daalde, met respectievelijk 6% en 1% in 2018, dan wanneer het gebruik van hernieuwbare energiebronnen op hetzelfde niveau van 2005 zou zijn gebleven. De emissies van PM2,5, PM10 en VOS zijn naar schatting gestegen, voornamelijk als gevolg van een toename van de verbranding van biomassa sinds 2005 met respectievelijk 12%, 7% en 4%.

Globaal gezien heeft de EU tussen 2005 en 2018 haar elektriciteitsproductie sneller getransformeerd dan andere wereldregio’s. Hoewel de EU nog steeds de wereldleider is op het gebied van geïnstalleerde capaciteit voor hernieuwbare elektriciteit per hoofd van de bevolking, overtrof China de EU al in 2013 in termen van totaal geïnstalleerd vermogen.

Informatie over het rapport

Voorbereid door: Merce Almuni, Ils Moorkens (EnergyVille/VITO), Risto Juhana Saarikivi (CHMI) and Mihai Tomescu (EEA)

Gepubliceerd door: ETC/CME, January 2021.

Publicatienummer: Eionet report ETC/CME 2020/7

Download link:  ETC/CME Report 7/2020: Renewable energy in 2020 – Recent growth and knock-on effects

Tegelijkertijd publiceerde het EEA zijn briefing “De hernieuwbare elektriciteit in de EU heeft de milieudruk verminderd; gerichte acties helpen de impact verder te verminderen ”: EEA-briefing over hernieuwbare elektriciteit en milieueffecten. Deze briefing is onder meer gebaseerd op het bovengenoemde RES-rapport.

Raadpleeg hier de interactieve producten, afgeleid van de datacollectie en berekeningen van EnergyVille/VITO voor de ETC/CME: het dashboard voor de impact van hernieuwbare energie en de dataviewer bij het rapport.

Wij maken gebruik van cookies of gelijkaardige technologieën (bv. pixels of sociale media plug-ins) om o.a. uw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij analyserende en marketing cookies te gebruiken om uw websitebezoek persoonlijker te maken, gerichte advertenties naar u te verzenden en om ons meer inzicht te geven in uw gebruik van onze website.

Gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken voor een optimale websitebeleving, opdat wij onze website kunnen verbeteren en om u te kunnen verrassen met advertenties? Bevestig dan met "OK".

Wenst u daarentegen specifieke voorkeuren in te stellen voor verschillende soorten cookies? Dat kan via onze cookie policy. Wenst u meer uitleg over ons gebruik van cookies of hoe u cookies kan verwijderen? Lees dan onze cookie policy.