EnergyVille/VITO op de Belgian Renovation Week

Nieuws26-01-2024

EnergyVille/VITO vervulde een cruciale rol in het bevorderen van duurzaamheid en milieubewustzijn tijdens de Belgian Renovation Week. Het evenement, dat plaatsvond van 15 tot 18 januari in Maison de la Poste in Brussel, werd georganiseerd in het kader van het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie.

De renovatie-uitdaging in beeld

Het vierdaagse programma van de Belgian Renovation Week bestond uit gerichte discussies over de uitdagingen en kansen binnen de renovatiesector. Hiermee werd de aandacht getrokken van diverse belanghebbenden, waaronder Europese beleidsmakers. Het belang van renovatie is dan ook uitgegroeid tot een grote drijfveer voor verandering. Gebouwen zijn namelijk verantwoordelijk voor ongeveer 40% van het energieverbruik in de EU, en 36% van de bijbehorende uitstoot van broeikasgassen.

Kortom, gebouwen zijn de grootste energieverbruikers in Europa. Het energieverbruik van burgers, vooral voor verwarming, koeling en warm water, vertegenwoordigt maar liefst 80% van het totale energieverbruik. Met deze thema’s stevig verankerd in onze onderzoeksprioriteiten, kon VITO/EnergyVille dan ook niet ontbreken op de Belgian Renovation Week.

Essentiële kwesties op tafel

Maarten De Groote, onze VITO/EnergyVille expert in “Smart Energy & Built Environment”, vervulde een centrale rol als moderator en deelnemer in sessies georganiseerd door VEKA en Wallonie Service Public. Deze sessies gingen dieper in op innovatieve oplossingen en beleidsinstrumenten om de renovatiegolf een duw in de rug te geven.

De opmerkelijke sessie “Energizing the Renovation Challenge: EPC as Guiding Policy Instrument“, richtte zich bijvoorbeeld op de integratie van energieprestatiecertificaten (EPC’s) als beleidsinstrument binnen renovatiestrategieën. Inzichten en ervaringen uit Vlaanderen, Nederland, Portugal en Ierland werden grondig bestudeerd.

VITO/EnergyVille was ook betrokken bij de organisatie van een andere sessie, getiteld “Innovating Renovations: Pioneering the Future of Built Environment Transformation“. Hier werd dieper ingegaan op een reeks innovatieve oplossingen om het renovatieproces te versnellen. Tijdens de sessie werden waardevolle inzichten aangereikt in het effectief aanpakken van diversie renovatie-uitdagingen.

Tot slot trad De Groote op als expert panellid in de sessie ” Energy Renovation at a District Scale: What Opportunities, What Perspectives?”. In deze rol nam hij actief deel aan discussies over de uitdagingen en kansen van renovatie op wijkniveau.

Positieve Energiewijken en warmtepompen

Dat EnergyVille/VITO zich actief inzet om het renovatietempo te versnellen, werd tijdens bovenstaande sessies des te duidelijker door onze betrokkenheid in verschillende projecten rond Positieve Energiewijken (‘Positive Energy Neighborhoods’, PEN’s). oPEN Lab, gelegen in de stad Genk, kan daarbij tellen als één van de meest relevante projecten.

Ook werd tijdens de Belgian Renovation Week de inzet van VITO/EnergyVille om verwarming koolstofvrij te maken in de kijker gezet, met speciale aandacht voor de rol van warmtepompen. De recente publicatie van ons onderzoeksteam, “Koning Winter komt eraan. Waar zijn de warmtepompen?“, werd aangehaald als een belangrijke bron van inspiratie voor de discussie over duurzame verwarmingsoplossingen.

Beleidsvorming voor een duurzame toekomst

Beleidsmakers spelen een cruciale rol in het vormgeven van regelgeving voor een versnelde renovatiegolf. Het feit dat de Belgian Renovation Week in de eerste maand van het voorzitterschap plaatsvond, getuigt dan ook van een bewuste poging om Europese beleidsmakers actief te betrekken.

In deze context bevestigde minister Van der Straeten de vastberadenheid van het voorzitterschap om een kader te creëren voor het realiseren van belangrijke klimaat- en energiedoelstellingen.  Deze doelstellingen omvatten verschillende prioriteiten, zoals het verdubbelen van het huidige renovatietempo, het uitbreiden van netwerken voor meer energiezekerheid, het leveren van offshore hernieuwbare energie en het ondersteunen van onderzoek en innovatie op het gebied van medische radio-isotopen.

In lijn met deze doelstellingen zijn we dankbaar voor het platform dat de Belgische Renovatieweek ons bood. De discussies die we voerden, de sessies die we organiseerden, en de innovatieve projecten die we presenteerden, sluiten niet enkel aan bij de Europese agenda voor een groene en energie-efficiënte toekomst. Ze dragen er effectief aan bij.

Wil je meer weten over ons onderzoek naar gebouwen en wijken? Je vindt alle informatie over dit specifieke onderzoeksgebied hier.

Benieuwd naar onze rol in het Belgische voorzitterschap? Raadpleeg hier VITO’s evenementenkalender om te weten waar je hen kan vinden!

Maarten de Groote, Researcher Smart Energy and Built Environment at EnergyVille/VITO

Wij maken gebruik van cookies of gelijkaardige technologieën (bv. pixels of sociale media plug-ins) om o.a. uw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij analyserende en marketing cookies te gebruiken om uw websitebezoek persoonlijker te maken, gerichte advertenties naar u te verzenden en om ons meer inzicht te geven in uw gebruik van onze website.

Gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken voor een optimale websitebeleving, opdat wij onze website kunnen verbeteren en om u te kunnen verrassen met advertenties? Bevestig dan met "OK".

Wenst u daarentegen specifieke voorkeuren in te stellen voor verschillende soorten cookies? Dat kan via onze cookie policy. Wenst u meer uitleg over ons gebruik van cookies of hoe u cookies kan verwijderen? Lees dan onze cookie policy.