EnergyVille versnelt de energietransitie met zes nieuwe projecten

Nieuws15-06-2023

De ministerraad keurde zes EnergyVille-projecten goed voor het Energietransitiefonds, dat valt onder de bevoegdheid van de minister voor energie Tinne Van der Straeten. Er wordt daarmee een belangrijk startschot gegeven voor nieuw en innovatief onderzoek binnen een brede waaier aan energietopics. De zes goedgekeurde projecten waaraan EnergyVille’s onderzoekspartners KU Leuven, VITO, imec en UHasselt zullen werken, zijn HARMONIC, STERNA, FlexMyHeat, REINVENT, R-E-FLEX en Hefaistos.

In het najaar van 2023 gaan zes nieuwe energietransitieprojecten binnen EnergyVille van start, gesteund door het Energietransitiefonds.  Dit fonds is opgericht om onderzoek, ontwikkeling en innovatie op het vlak van energie binnen de federale energiebevoegdheden aan te moedigen. EnergyVille is betrokken bij zes projecten met een duurtijd tussen twee en vijf jaar.

De projecten

HARMONIC – Hosting cApacity impRoveMent of POwer Electronic Converters for large-scale iNdustrIal eleCtrification

Het massale toekomstige gebruik van grootschalige vermogenelektronische omvormers zal de elektrificatie van industriële processen, essentieel voor het bereiken van net-zero doelstellingen, ondersteunen. Uit huidige praktijken blijkt dat de interacties van deze omvormers met het transmissienet steeds moeilijker te beheren zijn. HARMONIC zal een kader ontwikkelen dat toelaat om de “hosting capacity” te bepalen, rekening houdend met de veiligheid en betrouwbaarheid van het net, resulterend in de eliminatie van technische hindernissen bij industriële elektrificatie.
Partners: KU Leuven, Elia, BASF
Duurtijd: 3 jaar

Meer info

STERNA 2050

STERNA 2050 onderzoekt de potentiële bijdrage van supergeleidende systeemtechnologieën aan de bevoorradingszekerheid, het toegenomen aandeel hernieuwbare energie voor België en de bijhorende socio-economische impact. Een complementair academisch-industrieel consortium zal de verwachte vooruitzichten van de Noordzee als een groene energiecentrale van Europa voor 2030 – 2050 onderzoeken. Hiernaast worden innovatieve technologische scenario’s om vermogensstromen naar België te brengen onderzocht, gecombineerd met een uitgebreide beoordeling van de milieu-impact, het materiaalgebruik, en de economische impact over de totale levensduur.
Partners: KU Leuven, 3E, DEME, Supernode
Duurtijd: 2 jaar

FlexMyHeat

Door meer elektrificatie en de toename van hernieuwbare energie in de energiemix stijgt de nood aan flexibiliteit in de energiemarkt. Om aan deze behoefte te voldoen, gaat het FlexMyHeat-consortium het potentieel van warmtepompen gekoppeld aan decentrale opslagoplossingen ter ondersteuning van de energiebalans in België in 2030 en 2050 kwantitatief beoordelen. Op basis van deze beoordeling zullen er besturingsalgoritmen ontworpen worden om deze flexibiliteit in de toekomst optimaal te benutten.
Partners: imec, Destore, LifePowr, Elia, ORES, Energie Commune, Thomas & Piron
Duurtijd: 19 maanden

REINVENT – MaRket dEsign INnoVation to support an integrated Belgian ENergy sysTem

Verschillende energiedragers (elektriciteit, gas, warmte, groene moleculen) spelen een rol in een geconnecteerd energiesysteem. Sectorkoppeling zal plaatsvinden aan de aanbodzijde met de integratie tussen meerdere energiedragers en de vraagzijde met de koppeling tussen verschillende eindgebruikerssegmenten. Om maximaal te profiteren van de voordelen van sectorkoppeling is een fundamentele herwerking van marktontwerp, bedrijfs- en financieringsmodellen nodig. REINVENT zal een roadmap voor sectorkoppeling in België opstellen op basis van geavanceerde modellen en robuuste testcases.

Het project zal de volgende doelstellingen ondersteunen met een combinatie van R&D (Digital Twin voor sectorkoppeling voor België) en relevante:

  • Definitie van een uniforme en geïntegreerde visie op sectorkoppeling voor België
  • Aanpassing van het marktontwerp ter ondersteuning van sectorkoppeling* Ontwikkeling van multi-carrier businessmodellen voor zowel industriële als residentiële flexibiliteit (met focus op energiegemeenschappen)
  • Set van casestudies/pilots die de haalbaarheid van bepaalde ‘sectorkoppelingsconcepten’ zullen berekenen of specifieke multi-energiesystemen zullen demonstreren, zowel op industrieel niveau als op het niveau van de gebouwde omgeving.

Partners: VITO, KU Leuven, UMons, ULB, Rescoop Vlaanderen, IDETA, Fluxys, Realto, Viriya Energy
Duurtijd: 3 jaar

R-E-FLEX – Renewable energy and E-mobility as a FLEXibility service

Het R-E-FLEX project creëert een schaalbaar en modulair laadplein-concept dat netwerkflexibiliteit aanbiedt die onmiddellijk kan worden ingezet bij lokale of bovenlokale elektriciteitstekorten. Die netwerkflexibiliteit ontstaat door hernieuwbare energieproductie met energieopslag via zowel stationaire batterijen als batterijen van elektrische wagens te combineren met een slimme sturing en laadpalen (Smart en/of V2G). Dit project omvat een haalbaarheidsonderzoek, een technisch ontwikkelingstraject en de realisatie van 10 laadpleinen in zowel Vlaanderen als Wallonië als proof of concept.
Partners: KU Leuven, CoopStroom, CLEF, Ecoob, Klimaan, Klimaatpunt Pajottenland & Zennevallei, ZuidtrAnt, Champs d’Energie, Pajopower, Octave
Duurtijd: 3 jaar

HEFAISTOS – High tEmperature heat and new Feedstocks for SusTainable zerO emission industry

Het is mogelijk om bepaalde hoogenergetische industriële processen te elektrificeren, terwijl andere niet zonder synthetische moleculen kunnen. Het doel van HEFAISTOS is om te beoordelen hoe deze transformaties kunnen bijdragen aan de balans van het elektriciteitstransmissienet. Het onderzoek zal verder de effecten op de energiebevoorradingszekerheid in België in kaart brengen voor de invoer van synthetische moleculen die nodig zijn voor een deel van de mogelijke technologische opties.
Partners: VITO, APERAM, Engie Crigen, Laborelec, ULB, ICEDD

Een energietransitie voor iedereen

Met deze zes projecten blijft EnergyVille volop de kaart trekken van innovatief onderzoek binnen de energietransitie. Gerrit Jan Schaeffer, General Manager van EnergyVille: “We werken op verschillende vlakken aan de toekomst. Niet enkel met de bovenstaande projecten, maar met al het onderzoek dat we voeren. De komende jaren gaan we verder met gedegen onderzoek, gedragen door een intensieve samenwerking met de industrie en een extra focus op digitale toepassingen en op het opleiden van ‘the right people for the job’. We doen dit bovendien met een open communicatielijn naar de brede bevolking, want de energietransitie is een zaak voor iedereen.”

Wij maken gebruik van cookies of gelijkaardige technologieën (bv. pixels of sociale media plug-ins) om o.a. uw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij analyserende en marketing cookies te gebruiken om uw websitebezoek persoonlijker te maken, gerichte advertenties naar u te verzenden en om ons meer inzicht te geven in uw gebruik van onze website.

Gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken voor een optimale websitebeleving, opdat wij onze website kunnen verbeteren en om u te kunnen verrassen met advertenties? Bevestig dan met "OK".

Wenst u daarentegen specifieke voorkeuren in te stellen voor verschillende soorten cookies? Dat kan via onze cookie policy. Wenst u meer uitleg over ons gebruik van cookies of hoe u cookies kan verwijderen? Lees dan onze cookie policy.