EnergyVille introduceert objectieve vooruitblik op de Belgische elektriciteitsvoorziening in 2020-2030

Nieuws31-01-2017

Brussel, 30 januari 2017 – Vandaag publiceert EnergyVille op vraag van Febeliec, de “Federation of Belgian Industrial Energy Consumers”, een objectieve studie naar het Belgisch elektriciteitssysteem van 2020-2030. Deze studie geeft inzicht in een aantal specifieke energiescenario’s voor België, en probeert daarmee, zonder specifieke voorkeur voor bepaalde technologieën, een antwoord te bieden op de vraag hoe onze elektriciteitsvoorziening er in 2020 en 2030 mogelijk zal uitzien en welk effect dit heeft op de energieproductie en kosten voor onze maatschappij. Uniek voor de studie is dat in al deze berekeningen gestreefd wordt naar de beste economische oplossing, of de laagste kosten, voor het hele systeem.

Ons energiesysteem, en met name de elektriciteitsvoorziening, is in volle transitie. Om een idee te krijgen wat de mogelijke wegen zijn richting deze energietransitie, klopte Febeliec aan bij EnergyVille. Zij ontwikkelden een objectieve analyse van mogelijke scenario’s voor de elektriciteitsproductie in België voor 2020-2030. De voornaamste vragen die daarbij gesteld werden, zijn: 1) Hoe zal onze elektriciteitsproductie eruit zien in 2020, rekening houdend met de huidige politieke beslissingen en waarbij door het model de meest economische opties worden gekozen ? 2) Hoe kan de Belgische elektriciteitsproductie eruitzien in 2030, rekening houdend met de meest recente technologische expertise? 3) Welke impact zullen mogelijke politieke keuzes hebben op de gerelateerde kost van de energietransitie?

Om een duidelijk antwoord te krijgen op deze vragen werden 3 variabele parameters uitgewerkt waarmee verschillende scenario’s gegenereerd en vergeleken kunnen worden. De parameters werden samen met Febeliec vastgelegd en bestaan uit: ‘de importcapaciteit van elektriciteit’, ‘de fossiele brandstofprijzen’, en ‘het aandeel nucleaire energie’. Door de parameters te combineren ontstaan verschillende scenario’s die een beeld geven van de opties aangaande de potentiële elektriciteitsproductie voor België in 2020 en 2030. Tevens werd vastgelegd minimaal te moeten voldoen aan de hernieuwbare doelstelling voor België (13% hernieuwbare energie ten opzichte van de totale finale vraag in 2020 en ook voor 2030). Voor de emissiebronnen die onder het emissiehandelssysteem vallen werd een CO2 prijs opgelegd van 17 €/ton in 2020 en 33 €/ton in 2030.

De verschillende scenario’s werden berekend met het TIMES model. Het EnergyVille TIMES model is een techno-economisch model voor het Belgische energiesysteem, inclusief alle productie en vraagsectoren. Het berekent verschillende scenario’s gebaseerd op de evolutie van technische en economische parameters en zoekt naar de meest kostenefficiënte oplossing om aan de vraag te voldoen. Bestaande subsidiëring van technologieën worden in het model niet opgenomen, gezien dit een vorm is van financiering en dus ook een kost voor de maatschappij is.

De berekening werd initieel gemaakt op basis van het huidig beleid. Dit centrale scenario hanteert als parameters onder meer een toename van de maximale capaciteit elektriciteitsimport van de huidige 3.500 MW naar 6.500 MW in 2020, gestaag stijgende brandstofprijzen en een volledige afbouw van nucleaire energie tussen 2022 en 2025.

De resultaten van het TIMES model tonen aan dat in het basisscenario de hernieuwbare energieproductie in drievoud zal toenemen; van 11 tot 36 TWh in 2030. Er wordt verwacht dat tegen 2030 50% procent van de elektriciteitsproductie zal bestaan uit duurzame energie, zoals zonne- en windenergie. Ook de andere scenario’s bevestigen een stijging in de productie van hernieuwbare elektriciteit. Tegelijkertijd tonen de resultaten ook aan dat de capaciteit van aardgascentrales (warmtekracht koppeling en gasturbines) min of meer op het huidige niveau moet blijven, namelijk 6.000 MW. De analyse laat ook zien dat aardgascentrales en verbeterde interconnectiviteit met de buurlanden noodzakelijk zijn voor een balans met de intermittente hernieuwbare elektriciteitsproductie. Ten slotte tonen de resultaten van het TIMES model een stijging van meer dan 300% in de capaciteit van hernieuwbare energieproductie van 2016 tot 2030. Hernieuwbare technologieën worden daarmee hoe langer hoe meer kost-competitief in de transitie van het energiesysteem.

Door de verschillende scenario’s langs elkaar te leggen en met de energiemix en kosten af te toetsen, ontstaat een unieke vergelijkende studie van mogelijke toekomstige energiescenario’s. Deze energiescenario’s trachten een objectief beeld te geven van wat de individuele effecten zijn van de verschillende parameters op het toekomstige elektriciteitssysteem, telkens vanuit een perspectief van laagste totale economische impact voor het land . Met deze kwantitatieve analyse wil EnergyVille de industrie en onze overheden ondersteunen en voorzien van de laatste objectieve data.

De studie werd voorgesteld tijdens een persconferentie waarvan u de slides hieronder kan downloaden alsook het wetenschappelijk rapport met alle details over het model, de gehanteerde uitgangspunten en de resultaten.

De resultaten werden in een handige Tableau presentatie gegoten. Die is hier terug te vinden.

Enery transition: choices and costs

Wij maken gebruik van cookies of gelijkaardige technologieën (bv. pixels of sociale media plug-ins) om o.a. uw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij analyserende en marketing cookies te gebruiken om uw websitebezoek persoonlijker te maken, gerichte advertenties naar u te verzenden en om ons meer inzicht te geven in uw gebruik van onze website.

Gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken voor een optimale websitebeleving, opdat wij onze website kunnen verbeteren en om u te kunnen verrassen met advertenties? Bevestig dan met "OK".

Wenst u daarentegen specifieke voorkeuren in te stellen voor verschillende soorten cookies? Dat kan via onze cookie policy. Wenst u meer uitleg over ons gebruik van cookies of hoe u cookies kan verwijderen? Lees dan onze cookie policy.