MUPEDD: Beheer van onzekerheid in Positieve Energie Districten

ProjectEnergiestrategieën en -markten

MUPEDD – een acroniem voor Managing Uncertainty in Positive Energy District Design – is een onderzoeksproject dat zich richt op duurzame stedelijke ontwikkeling. Met speciale aandacht voor de uitdagingen binnen Positieve Energie Districten (PED’s), maakt MUPEDD gebruik van innovatieve benaderingen, datagestuurde modellen en een holistisch stedenbouwkundig en ontwerpperspectief.

Naast mede-projectcoördinator is EnergyVille/VITO binnen dit project verantwoordelijk voor het energieonderzoek in stedelijke gebouwen.

Stedelijke inbreiding als slimme strategie

Stedelijke inbreiding is een strategische en milieuvriendelijke aanpak die de inefficiëntie van stedelijke wildgroei tegengaat. Het MUPEDD-project is ontstaan uit een inbreidingsinitiatief, en heeft als doel om naast nieuwbouw hele wijken te transformeren. Dit initiatief sluit naadloos aan bij de aanpasbare aard van inbreidingsprojecten en het creëren van Positieve Energie Districten (PED’s). Hierdoor biedt MUPEDD een toegewijde langetermijnaanpak om koolstofneutraliteit te bereiken.  

Een holistische benadering

Omdat stedelijke inbreiding een interdisciplinaire aard heeft, omarmt MUPEDD een holistisch systeemperspectief. Dit streven naar geïntegreerde duurzaamheid brengt verschillende belanghebbenden samen, waaronder lokale overheid, energiebedrijven, ontwikkelaars en bewoners. Om PED voorbij de beginfase van een licht project te tillen, is actieve betrokkenheid van belangrijke marktspelers niet alleen nuttig, maar zelfs noodzakelijk.  

Complexe uitdagingen overwinnen

MUPEDD fungeert als een centrale hub binnen het PED-ecosysteem en gebruikt een op onzekerheid gebaseerd raamwerk om verschillende uitdagingen te overwinnen. Het gaat dan bijvoorbeeld om technisch-economische details, gedragsfactoren, financiële overwegingen, juridische aspecten en organisatorische complexiteit. Door middel van een krachtig, gegevensgestuurd modelleringsraamwerk weet het project onzekerheden te beheersen, stadsvisies vorm te geven, routekaarten te ontwikkelen en besluitvormingsstructuren op te zetten die bevorderlijk zijn voor PED-investeerders.  

Focusgebieden van MUPEDD

MUPEDD onderzoekt verschillende cruciale dimensies, elk met een unieke bijdrage aan de ontwikkeling van PED’s:

  1. Energieprestatiebeoordeling van gebouwen:  

De essentie van MUPEDD bestaat uit een raamwerk voor de beoordeling van de energieprestaties van stedelijke gebouwen, dat de huidige energieprestaties (of EPC-niveau) van gebouwen in een bepaalde wijk schat.  

2. Intelligente dataverzameling:  

MUPEDD gaat verder dan het standaard systeem en integreert op onzekerheid gebaseerde modelleringstechnieken om risico’s met betrekking tot de technisch-economische beoordeling van de groene transitie van een wijk te identificeren. Onze datagestuurde, door machine learning geleide methode kan hiaten in grotschalige datasets identificeren. Zo kunnen incosistenties worden verwijderd en de hiaten worden opgevuld met onderbouwde schattingen om onzekerheden in technische parameters aan te pakken.  

3. Kansberekende stappenplannen voor de energiebeoordeling van buurten:  

Het MUPEDD-raamwerk pakt onzekerheden op gebouw- en buurtschaal aan en produceert probabilistische stappenplannen voor energiebeoordeling in buurten, waarmee wat-als scenario’s kunnen worden opgesteld voor geïnformeerde besluitvorming.  

4. Beperking van onzekerheid in de ondergrond:  

Een grondig begrip van de onzekerheid van de ondergrond op basis van bestaande open databronnen is van vitaal belang om bepaalde risico’s te identificeren en te beperken. Denk hierbij aan harde lagen, grondwatereffecten en verontreiniging te identificeren en te beperken.  

5. Gebruikersbetrokkenheid en sociologische aspecten:  

MUPEDD integreert een andere dimensie in het ontwerp van PED’s door te betrokkenheid van gebruikers in het besluitvormingsproces. Er worden technieken geformuleerd om zowel kwalitatieve als kwantitatieve aspecten van gebruikersparticipatie te beoordelen, waarbij sociologische en gedragsmatige onzekerheden worden gekwantificeerd.  

6. Financiële en juridische dimensies  

De laatste dimensie van MUPEDD richt zich op de financiële en juridische aspecten van het realiseren van een PED. Zo wordt er een business case geformuleerd voor het invoeren van collectieve stadsverwarming in Sint-Niklaas.  

Meer impact voor een duurzame stedelijke toekomst

MUPEDD introduceert een holistische benadering voor het realiseren van PED’s, met een geavanceerd datagestuurd en intelligent onzekerheidsraamwerk dat de huidige onderzoeksstandaarden overtreft. Het project conceptualiseert en onderbouwt niet alleen de aanpak, maar levert ook een gevalideerd proof of concept dat bijdraagt aan het genereren van industriële kennis.  

De resultaten van het project hebben een divers valorisatiepotentieel in verschillende domeinen en dimensies. Dit fundamentele aspect ondersteunt gemeenten bij het behalen van schaalvoordelen en CO2-reductiedoelstellingen.  

Naast de primaire doelstellingen geeft MUPEDD niet alleen vorm aan de toekomst van buurtontwikkeling, maar creëert het ook een wettelijk kader voor stadsverwarmingsnetwerken, waardoor mogelijkheden ontstaan voor nieuwe inkomstenstromen. Door zich te richten op het buurtniveau in plaats van op individuele gebouwen, brengt het project verschillende belangen voor de duurzame ontwikkeling van PED’s op één lijn.  

De rol van EnergyVille/VITO in MUPEDD

Naast co-projectcoördinator neemt EnergyVille/VITO de leiding in het energiegerelateerde onderzoek naar stedelijke gebouwen binnen MUPEDD. We gebruiken daarbij geavanceerde datatechnieken om essentiële inzichten te verkrijgen tijdens de ontwikkeling van de PED.  

Onze verantwoordelijkheden omvatten een uitgebreide verzameling van gegevens over energieprestaties en -gebruik in Vlaanderen, alsook het verfijnen van geavanceerde algoritmen door middel van training op use-case buurten. Onze focus breidt zich uit naar het nauwkeurig karakteriseren van de huidige energiestatus en de bijbehorende onzekerheden. Deze vormen immers de basis voor het simuleren van toekomstig energieverbruik en het bepalen van investeringskosten.  

Daarnaast integreren we sociologische en gedragskenmerken met fysieke modellen, waardoor we de grenzen van energie-efficiënte investeringen verleggen. Het doel is om rekenkundige heuristieken te verbeteren, met name door een onzekerheidsanalyse op te nemen in PED-simulaties voorafgaand aan het ontwerp. Dit draagt in grote mate bij aan robuustheidsanalyses voor PED-ontwerpen en sluit naadloos aan bij de missie van MUPEDD om onzekerheden te beheersen en stedelijke inbreiding om te zetten in PED’s.  

Onze partners

MUPEDD verenigt een netwerk van gewaardeerde partners:  

logo

Kom naar het slotevenement van MUPEDD

Wist je dat het MUPEDD-project onlangs succesvol is afgerond? Je bent van harte uitgenodigd om het MUPEDD-slotevenement bij te wonen, waar we inzichten en bevindingen van het project zullen delen.  

  • Wanneer: Dinsdag 26 maart 2024 
  • Tijd: van 12:00 tot 17:00 uur  
  • Waar: Hoek 38, Leuvenseweg 38, 1000 Brussel  

Dit evenement biedt de mogelijkheid om deel te nemen aan discussies, te leren van presentaties door onze partners en te netwerken met professionals uit de sector. Surf voor het programma en verdere details naar de hieraan gewijde pagina op de MUPEDD-website, of registreer eenvoudig door op onderstaande knop te klikken.  

We kijken alvast uit naar jouw deelname!  

Meer weten?

Voor meer inzichten in het MUPEDD-project, aarzel niet om contact op te nemen met onze expert, Pieter Van Den Steen.  

Pieter Van Den Steen

Senior Project & Product Business Manager Smart Cities/Sustainable Built Environment Unit Smart Energy and Built Environment at EnergyVille/VITO
+32 14 33 51 41

Wij maken gebruik van cookies of gelijkaardige technologieën (bv. pixels of sociale media plug-ins) om o.a. uw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij analyserende en marketing cookies te gebruiken om uw websitebezoek persoonlijker te maken, gerichte advertenties naar u te verzenden en om ons meer inzicht te geven in uw gebruik van onze website.

Gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken voor een optimale websitebeleving, opdat wij onze website kunnen verbeteren en om u te kunnen verrassen met advertenties? Bevestig dan met "OK".

Wenst u daarentegen specifieke voorkeuren in te stellen voor verschillende soorten cookies? Dat kan via onze cookie policy. Wenst u meer uitleg over ons gebruik van cookies of hoe u cookies kan verwijderen? Lees dan onze cookie policy.