MUPPEDD – Managing uncertainty in positive energy district design

ProjectEnergiestrategieën en -markten

MUPEDD (Managing Uncertainty in Positive Energy District Design) is een innovatief onderzoeksproject op het gebied van PED (Positive Energy Districts) – ontwikkelingen en inbreidings- en uitbreidingsprojecten. Het doel van het project is om geavanceerd onderzoek te verrichten naar techno-economische en sociale parameters ter ondersteuning van het financiële, juridische en organisatorische besluitvormingsproces van de betrokken particuliere en publieke stakeholders.

De algemene doelstelling van het project is om nieuwe gegevens en innovatieve technieken voor gegevensanalyse en modellering in te brengen op het gebied van de ontwikkeling van PED’s. Op die manier worden nieuwe kennis en wetenschappelijk onderzoek gegenereerd met betrekking tot de talrijke risico’s die verbonden zijn aan PED-projecten. Dit heeft als doel het besluitvormingsproces van de betrokken marktspelers te ondersteunen. Zo beoogt MUPEDD de bredere energietransitie van wijken en gemeenschappen te stimuleren.

Voor dit project definiëren wij de term “gemeenschap” in de eerste plaats als een groep mensen die wonen, werken of andere belangen hebben in een specifieke territoriale dimensie, zoals in het geval van buurten of wijken.

MUPEDD (Managing Uncertainty in Positive Energy District Design) zal fundamenteel onderzoek verrichten naar techno-economische en sociale onzekerheid. Het wil ook de kennis uitbreiden op financieel, juridisch en organisatorisch gebied in verband met de realisatie van stedelijke inbreidingsprojecten in het bredere stedelijke gebied, met als doel een maximale benutting.

Onderzoeksvragen

In MUPEDD staan 3 onderzoeksvragen centraal:

  • Kunnen innovatieve methoden voor gegevensanalyse gedefinieerd worden om onzekerheid rond energiemodelleringsscenario’s van PED’s in kaart te brengen en te beheren?
  • Kunnen innovatieve methoden voor gegevensanalyse worden gedefinieerd om de betrokkenheid van gebruikers bij PED te voorspellen, rekening houdend met onzekerheid over sociologische en gedragsaspecten?
  • Kunnen mitigerende maatregelen worden geconceptualiseerd met het oog op de nauwkeurigheid van financiële modellen, op basis van energie-, sociologische en gedragsaspecten?

Deze strategische aspecten van het basisonderzoek zullen – op middellange tot lange termijn – mogelijkheden creëren voor de Vlaamse industrie met innovatieve diensten met als doel de opname en ambitie van Positieve Energiewijken te verhogen.

Bijdrage EnergyVille

In dit project is EnergyVille, naast medeprojectcoördinator, verantwoordelijk voor het energiegerelateerde onderzoek. EnergyVille zal op basis van gegevenskarakterisering en gegevensverrijkingstechnieken gekwantificeerde inzichten verschaffen over de vereiste gegevens en bijbehorende onzekerheid, in verschillende stadia van de ontwikkeling van de PED. Er zullen gegevens worden verzameld over zowel de energieprestatie als het energiegebruik van alle gebouwen in Vlaanderen en in gebruikswijken die dienen als trainings- en valideringsgegevens van de geavanceerde algoritmen. Het onderzoek zal gericht zijn op de nauwkeurige karakterisering van de huidige energietoestand van de gebouwen – en de bijhorende onzekerheid – als basis voor de simulatie van het toekomstige energieverbruik en de vereiste investeringskosten wanneer de energieprestatie van de wijk wordt opgetrokken tot de PED-normen. Daarnaast zullen sociologische en gedragskenmerken worden geïntegreerd met fysisch onderbouwde modellen. Dit zal leiden tot nieuwe inzichten en nieuwe hoogten in energie-efficiënte investeringen. Het doel van dit onderzoeksonderwerp is het bevorderen van kennis over rekenheuristieken om onzekerheidsanalyse in PED pre-design simulaties in overweging te nemen en zo de kennis te vergroten over robuustheidsanalyse voor PED-design.

Partners

Pieter Van Den Steen

Senior Project & Product Business Manager Smart Cities/Sustainable Built Environment Unit Smart Energy and Built Environment at EnergyVille/VITO
+32 14 33 51 41

Wij maken gebruik van cookies of gelijkaardige technologieën (bv. pixels of sociale media plug-ins) om o.a. uw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij analyserende en marketing cookies te gebruiken om uw websitebezoek persoonlijker te maken, gerichte advertenties naar u te verzenden en om ons meer inzicht te geven in uw gebruik van onze website.

Gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken voor een optimale websitebeleving, opdat wij onze website kunnen verbeteren en om u te kunnen verrassen met advertenties? Bevestig dan met "OK".

Wenst u daarentegen specifieke voorkeuren in te stellen voor verschillende soorten cookies? Dat kan via onze cookie policy. Wenst u meer uitleg over ons gebruik van cookies of hoe u cookies kan verwijderen? Lees dan onze cookie policy.