HOCLOOP – Een circulaire milieuvriendelijke geothermische energieoplossing

ProjectThermische systemen

Onder het aardoppervlak bevindt zich een krachtige en betrouwbare bron van hernieuwbare energie die aanzienlijk kan bijdragen aan het oplossen van onze energieproblemen. Slechts 0,1 % van de totale warmte-inhoud van de aarde zou meer dan 1 miljoen jaar in onze energiebehoefte kunnen voorzien. Hoewel geothermische energie niet nieuw is, blijft ze beperkt tot bepaalde regio’s en vertegenwoordigt ze minder dan 1% van de wereldwijde energieproductie. De conventionele technologie is voornamelijk afhankelijk van schaarse hete doorlatende watervoerende lagen om warmte te winnen. Om deze uitdaging aan te gaan, zal het door de EU gefinancierde HOCLOOP-project gebruik maken van een horizontale gesloten-lus oplossing in combinatie met innovatieve op CO2 gebaseerde warmtedragende vloeistoffen om geothermische energie te winnen uit diepe of ondiepe formatiegesteenten. De oplossing van HOCLOOP zal de duurzame exploitatie van geothermische bronnen in nieuwe regio’s vergemakkelijken.

Geothermische energie heeft een groot potentieel als schone hernieuwbare energiebron. De conventionele technologie is voornamelijk gebaseerd op warmteterugwinning uit hete, doorlatende watervoerende lagen. Dergelijke aquifers zijn moeilijk te vinden, beperken de toepassingen en brengen hoge kosten en risico’s met zich mee. Het voorgestelde project is erop gericht deze uitdaging aan te gaan.

Het idee is om een innovatieve horizontale gesloten lusoplossing te gebruiken voor de extractie van warmte uit diep of ondiep formatiegesteente. De oplossing is gebaseerd op nieuwe boortechnologie en lost de uitdagingen van conventionele constructie van geothermische putten op. De oplossing zal de energieproductie verbeteren dankzij horizontaal boren met een groot bereik en een grotere gatgrootte. Verdere verbetering wordt verwacht door het gebruik van alternatieve circulatievloeistoffen voor water, zoals vloeistoffen op basis van CO2. Er wordt verwacht dat de oplossing de LCOE kan verlagen in vergelijking met de conventionele oplossing en de doelstellingen van het SET-plan kan halen.

Het project zal de tools ontwikkelen om de voorgestelde geothermische oplossing mogelijk te maken en de technologie demonstreren in een grootschalige testoperatie met TRL5. Het werk omvat de ontwikkeling en validatie van modellen voor de warmtestroom en onderzoekt de mogelijkheid om de elektriciteitsproductie te verbeteren door gebruik te maken van alternatieve vloeistoffen voor water. Het werk omvat ook het onderzoek naar potentiële EU-pilootsite, milieubeoordeling en sociale acceptatie.

Verwacht wordt dat de oplossing de exploitatie van geothermische energiebronnen mogelijk zal maken in nieuwe regio’s met of zonder goede hydrothermale reservoirs.
Het is de bedoeling dat de oplossing wordt geïntegreerd met andere hernieuwbare energiebronnen om de betrouwbaarheid van de energievoorziening en de stabiliteit van het elektriciteitsnet te verbeteren, en dat ze toepasbaar is in uiteenlopende geologische omstandigheden.Er wordt ook verwacht dat het de belangrijkste problemen van geothermische energie met betrekking tot emissies, seismiciteit en milieuaspecten oplost.

9 partners uit 6 Europese landen met complementaire expertise bundelen hun krachten voor dit 42 maanden durende project.

Contacteer ons!

Johan Van Bael
Project Manager Energy Technology at EnergyVille/VITO;
Research line coordinator Thermal Systems at Energyville

Wij maken gebruik van cookies of gelijkaardige technologieën (bv. pixels of sociale media plug-ins) om o.a. uw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij analyserende en marketing cookies te gebruiken om uw websitebezoek persoonlijker te maken, gerichte advertenties naar u te verzenden en om ons meer inzicht te geven in uw gebruik van onze website.

Gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken voor een optimale websitebeleving, opdat wij onze website kunnen verbeteren en om u te kunnen verrassen met advertenties? Bevestig dan met "OK".

Wenst u daarentegen specifieke voorkeuren in te stellen voor verschillende soorten cookies? Dat kan via onze cookie policy. Wenst u meer uitleg over ons gebruik van cookies of hoe u cookies kan verwijderen? Lees dan onze cookie policy.