Etch: Energy Transmission Competence Hub

ProjectElektrische netwerken

Willen we de klimaatdoelstellingen halen, dan zullen we in de toekomst massaal moeten inzetten op elektrificatie. Een massale uitrol van windmolens, zonnepanelen en andere hernieuwbare bronnen wordt de norm, maar stelt onze huidige transmissienetwerken voor een substantiële uitdaging. Extra hoogspanningslijnen zijn onontkoombaar, maar vinden niet altijd hun weg in een dichtbevolkt gebied als Vlaanderen. Om de uitrol van ondergrondse hoogspanningsverbindingen en hun integratie in bestaande netten te versnellen heeft EnergyVille, met steun van de Vlaamse Overheid, Etch (Energy Transmission Competence Hub) opgericht.

Naar een future-proof elektriciteitsnet

De overgang naar een schone en hernieuwbare energievoorziening zal gepaard gaan met een veel groter aandeel elektriciteit in onze energiemix (tot meer dan 80%). Door het elektrificeren van transport (denk maar aan elektrische voertuigen), warmtevoorziening (denk maar aan warmtepompen) en industriële processen zal ons elektriciteitsverbruik dan ook sterk stijgen. Naar verwachting zal tegen 2050 het elektriciteitsverbruik in België ten opzichte van vandaag meer dan verdubbelen.

Meer elektriciteit vraagt om een massale uitrol van hernieuwbare energie, zoals zonne-energie, windenergie op land maar vooral ook windenergie op zee. De opgewekte elektriciteit moet naar eindgebruikers in binnen- en buitenland worden getransporteerd. Dit heeft als gevolg dat nieuwe hoogspanningsverbindingen in België essentieel zijn om de opgewekte elektriciteit succesvol te transporteren tot bij de mensen thuis in binnen- en buitenland.

Maatschappelijk gezien vinden nieuwe bovengrondse hoogspanningslijnen niet altijd hun weg in een dichtbevolkt gebied als Vlaanderen, zoals bijvoorbeeld ook blijkt uit de discussies rond het Ventilus-project. Alle hoop wordt daarom gevestigd op ondergrondse hoogspanningslijnen, maar die zijn veel duurder en technisch (nog) niet altijd mogelijk.

Een uniek competentiecentrum voor onderzoek naar ondergrondse hoogspanningslijnen

Om substantiële hordes te overwinnen en de uitrol van ondergrondse hoogspanningslijnen in de toekomst te vergemakkelijken en te versnellen, richtte EnergyVille Etch op, een expertisecentrum voor en met Vlaamse en Belgische transmissie- en distributienetbeheerders, grote energieverbruikers, technologieleveranciers en ingenieursbureaus.

“EnergyVille heeft de voorbije jaren een aanzienlijke expertise ontwikkeld op het gebied van elektrische transmissienetwerken, en in het bijzonder hoogspanningslijnen op gelijkstroom (HVDC). Deze technologie is – mits de nodige ontwikkeling – uitermate geschikt en breed toepasbaar voor lange, ondergrondse verbindingen met hoge vermogens”, verduidelijkt professor Dirk Van Hertem (EnergyVille/KU Leuven), directeur van het expertisecentrum.

Het expertisecentrum onderzoekt specifiek de mogelijkheden van HVDC voor ondergrondse hoogspanningsverbindingen en voorziet daarbij ook een simulatiecentrum voor het testen en demonstreren van deze nieuwe technologie in een omgeving die zo dicht mogelijk de werkelijkheid benadert”, vult professor Van Hertem aan. “Concreet gaan we met de nieuwe apparatuur het hoogspanningsnet in zeer groot detail kunnen simuleren, en kunnen we de interactie met nieuwe componenten beter begrijpen. Daarmee zullen we dan ook de knelpunten van een gelijkstroomhoogspanningsnet en/of een hybride hoogspanningsnet – met bovengrondse en ondergrondse, wissel- en gelijkstrooomverbindingen – kunnen onderzoeken. Zo zullen bijvoorbeeld nieuwe omvormerconcepten die gelijkstroomkabels aan het huidige wisselstroomhoogspanningsnet koppelen in een veilige digitale omgeving getest worden.”

Etch logo

Wij maken gebruik van cookies of gelijkaardige technologieën (bv. pixels of sociale media plug-ins) om o.a. uw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij analyserende en marketing cookies te gebruiken om uw websitebezoek persoonlijker te maken, gerichte advertenties naar u te verzenden en om ons meer inzicht te geven in uw gebruik van onze website.

Gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken voor een optimale websitebeleving, opdat wij onze website kunnen verbeteren en om u te kunnen verrassen met advertenties? Bevestig dan met "OK".

Wenst u daarentegen specifieke voorkeuren in te stellen voor verschillende soorten cookies? Dat kan via onze cookie policy. Wenst u meer uitleg over ons gebruik van cookies of hoe u cookies kan verwijderen? Lees dan onze cookie policy.