DRASTIC – Het aantonen van echte & betaalbare duurzame bouwoplossingen met optimale levenscyclusprestaties en verbeterde circulariteit

ProjectGebouwen & districten

DRASTIC is een Europees project dat deel uitmaakt van het Horizon 2020 kaderprogramma voor onderzoek en innovatie van de Europese Unie. Het project is een gezamenlijke inspanning van 23 partners uit 8 Europese landen, waarbij EnergyVille/VITO optreedt als project- en technisch coördinator.

DRASTIC zal de weg vrijmaken voor een aanzienlijke vermindering van de milieu-impact over de hele levenscyclus in nieuwbouw en (diepe energetische) renovatie. Hiervoor worden betaalbare innovatieve circulaire oplossingen gedemonstreerd in 5 verschillende geografische zones in Europa.

 

De weg vrijmaken

DRASTIC is het acroniem voor Demonstrating Real and Affordable Sustainable building solutions with Top-level whole life-cycle performance and Improved Circularity. Het project plaveit de weg voor een aanzienlijke vermindering van de milieu-impact over de hele levenscyclus bij nieuwbouw en (diepe energetische) renovatie door betaalbare innovatieve circulaire oplossingen te demonstreren in 5 verschillende geografische zones in Europa. Daarbij wordt aandacht besteed aan:

 • Verschillende bouwlagen, goed voor 90% van de broeikasgasemissies;
 • Grondstoffen, goed voor 72% van de broeikasgasemissies;
 • Gebouwtypologieën, goed voor 80% van alle gebouwen;
 • Circulaire strategieën, goed voor 60% van de vermindering van broeikasgasemissies;
 • Lokale drijfveren.

De demonstratiemodellen benutten op EU-schaal een potentieel van 491 MTCO2-eq besparingen per jaar en een financieel divergentiepotentieel van 33,4 miljard euro per jaar. Dit alles binnen gedefinieerde marktomstandigheden en op basis van circulaire bedrijfsmodellen.

Om dit ambitieuze doel te bereiken, werken 23 partners uit 8 Europese landen samen, die de volledige waardeketen van de bouwsector dekken en ondersteund worden door een co-creatiestrategie met relevante belanghebbenden. EnergyVille/VITO treedt hierbij op als project- en technisch coördinator.

Om de oplossingen te beoordelen en te valideren, zal EnergyVille/VITO een innovatief prestatiebeoordelingskader voor meerdere cycli ontwikkelen en implementeren in digitale omgevingen, met inbegrip van:

 • Multicyclische levenscyclusanalyse (M-LCA);
 • Multicyclische levenscycluskosten (M-LCC);
 • Kernprestatie-indicatoren voor circulariteit en toereikendheid voor bouw- en gebouwgerelateerde producten en componenten.

Nieuwe op datagestuurde tools – met betrekking op kwaliteitsevaluatie, thermische efficiëntie, automatische identificatie van activa en hun herbruikbaarheidsconditie, multicyclische traceerbaarheid en sociale acceptatie – worden verbeterd, gedemonstreerd en gecombineerd in een toolbox. Deze toolbox zal worden geïntegreerd in een gemeenschappelijk digitaal platform dat verder gaat dan een digitaal bouwlogboek.

De verspreiding communicatie van de resultaten en belangrijkste bevindingen, zullen worden geleid door de World Green Building Council. Daarbij zal maximaal gebruik worden gemaakt van diens wereldwijde netwerk.

Het DRASTIC-project zal bijdragen aan de doelstellingen van de EU door de haalbaarheid aan te tonen van veelbelovende en betaalbare nieuwe technologieën, processen en producten. Dit in combinatie met nieuwe bedrijfsmodellen voor een snellere marktacceptatie, wat zal leiden tot duurzamere gebouwen met:

 • Minder koolstof tijdens de levencylus;
 • Hoge levenscyclusprestaties;
 • Lagere levenscycluskosten.

5 specifieke subdoelstellingen

 1. Het herhaaldelijk sturen van de ontwikkeling van technische oplossingen van DRASTIC. Dit door de prestaties over de hele levenscyclus en verbeterde circulariteit te beoordelen – vanuit een milieuoogpunt (M-LCA), vanuit een economisch oogpunt(M-LCC), en vanuit een sociaal oogpunt (acceptatie/toereikendheid).
 2. De introductie van multicyclische technische oplossingen voor hoge levenscyclusprestaties en verbeterde circulariteit op de EU-markten mogelijk maken door ze te demonstreren en te valideren.
 3. De implementatie van circulaire oplossingen en methoden van DRASTIC vergemakkelijken door algehele duurzaamheid, multicyclische traceerbaarheid en kwaliteitsprestaties te integreren in een gemeenschappelijk digitaal platform met nieuwe op datagestuurde tools, geïntegreerd in een toolbox.
 4. Zorgen voor een bredere inzet en marktacceptatie van circulaire oplossingen en methoden van DRASTIC door innovatieve bedrijfsmodellen te ontwikkelen op basis van een ecosysteembenadering.
 5. Bewustwording opbouwen van de waardevolle resultaten van DRASTIC door verspreiding en maximalisatie van exploitatiemogelijkheden.

Om aan deze specifieke doelstellingen te voldoen, zal DRASTIC innovatieve ontwerpmethoden en oplossingen demonstreren binnen 5 demonstratieprojecten. Deze bestrijken verschillende levenscyclusfasen en hebben een hoog potentieel voor algehele impactvermindering (WP3).

De demonstratieprojecten zullen voordeel halen uit een gemeenschappelijk multicyclisch begeleidings- en beoordelingskader (WP2). Dit kan worden toegepast in nieuwe en bestaande gebouwen op verschillende bouwlagen om de besluitvorming voor alle actoren in de waardeketen te ondersteunen.

DRASTIC zal digitale tools aanbieden die verbonden zijn met een digitaal platform (WP4). Dit zal een optimaal ontwerp van de DRASTIC-oplossingen en de validatie van de duurzaamheidsprestaties ondersteunen. Resultaten worden geïntegreerd in digitale bouwlogboeken.

De demonstratieprojecten van DRASTIC bevinden zich in 5 verschillende klimatologische en geografische zones in Europa, zijnde Duitsland, Spanje, Frankrijk, Noorwegen en Estland. Deze zones omvatten verschillende grondstoffen, gebouwtypologieën, bouwlagen en circulaire strategieën, aangestuurd door verschillende lokale drijfveren en omstandigheden op milieu-, sociaal en economisch gebied. DRASTIC onderzoekt hoe deze verschillende omstandigheden in het ecosysteem economische, milieu- en sociale waarde creëren, en hoe dit kan worden opgenomen in regionale routekaarten voor exploitatie (boosterkits) (WP5 en WP6).

Rol van EnergyVille/VITO

EnergyVille/VITO is verantwoordelijk voor twee belangrijke aspecten van het project:

 1. Ten eerste is EnergyVille/VITO verantwoordelijk voor het algemene projectmanagement en de technische coördinatie.
 2. Ten tweede leidt EnergyVille/VITO de ontwikkeling van een innovatief multicyclisch richtlijn- en prestatiebeoordelingskader, dat multicyclische levenscyclusanalyse (M-LCA), multicyclische levenscycluskosten (M-LCC), circulariteit en toereikendheidsindicatoren voor bouw- en gebouwgerelateerde producten en componenten integreert. Het kader omvat methodologische richtlijnen voor zowel het product- als het gebouwniveau. Verder worden eisen gedefinieerd voor gegevensverzameling en de milieueffectbeoordeling van de ontwikkelde circulaire productontwikkelingen en hun toepassing in de geselecteerde demonstratieprojecten voor gebouwen.

Bovendien zal EnergyVille/VITO een ondersteunende rol spelen bij:

 • De ontwikkeling en implementatie van nieuwe datagestuurde tools op het gebied van kwaliteitsevaluatie, thermische efficiëntie, automatische identificatie van activa en hun herbruikbaarheidsconditie, multicyclische traceerbaarheid en sociale acceptatie, worden verbeterd, gedemonstreerd en gecombineerd in een toolbox. Deze toolbox wordt geïntegreerd in een gemeenschappelijk digitaal platform, en gaat verder dan een digitaal bouwlogboek.
 • Het creëren van innovatieve circulaire bedrijfsmodellen voor de bouwsector om hergebruik en decarbonisatietrajecten aan te pakken.
 • Het creëren van bewustzijn over hergebruik om de vraagzijde te vergroten en de marktintroductie te versnellen.
 • De verspreiding, communicatie en exploitatie, inclusief betrokkenheid van belanghebbenden.

Consortium

Het DRASTIC-consortium bestaat uit 23 partners uit 8 Europese landen: België, Estland, Frankrijk, Duitsland, Nederland, Noorwegen, Spanje en Zweden.

DRASTIC EU

Dit project is gefinancierd door het Horizon 2020-kaderprogramma voor onderzoek en innovatie van de Europese Unie onder subsidieovereenkomst ID 101123330.

Partners

Wil je meer weten?

Om meer te weten te komen over het DRASTIC-project, bezoek gerust de officiële projectwebsite of neem contact op met onze expert, Michiel Ritzen.

Jouw contactpersoon

Michiel Ritzen

Michiel Ritzen
Senior expert circularity sustainable built environment
+32 14 33 69 25

Wij maken gebruik van cookies of gelijkaardige technologieën (bv. pixels of sociale media plug-ins) om o.a. uw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij analyserende en marketing cookies te gebruiken om uw websitebezoek persoonlijker te maken, gerichte advertenties naar u te verzenden en om ons meer inzicht te geven in uw gebruik van onze website.

Gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken voor een optimale websitebeleving, opdat wij onze website kunnen verbeteren en om u te kunnen verrassen met advertenties? Bevestig dan met "OK".

Wenst u daarentegen specifieke voorkeuren in te stellen voor verschillende soorten cookies? Dat kan via onze cookie policy. Wenst u meer uitleg over ons gebruik van cookies of hoe u cookies kan verwijderen? Lees dan onze cookie policy.