DITUR – Digital twin concept voor opgeschaalde renovaties

ProjectGebouwen & districten

In dit project zullen industriële en onderzoekspartners het potentieel van geavanceerde data-analyse onderzoeken om grootschalige renovatie van de bestaande woningvoorraad te realiseren met behulp van het Digital Twin concept. Dit Digital Twin concept zal worden onderzocht ter ondersteuning van geïnformeerde besluitvorming voor verschillende belanghebbenden in de residentiële sector (steden, sociale huisvestingsmaatschappijen, huiseigenaars,…). Dit doen we door middel van profilering, clustering en filtering, waardoor we aan beide uiteinden van het renovatiemarktspectrum interessantere businesscases kunnen aanbieden.

DITUR Slotevent | Key Takeaway Webinar

DITUR-project

Bijna 40% van de gebouwenvoorraad in Europa dateert van vóór 1960 en werd niet gebouwd volgens een energie-efficiëntieplan. Daarom zou een intelligente en ‘grondige’ renovatie van woongebouwen een aanzienlijke vermindering van het energiegebruik en de CO2-uitstoot mogelijk maken. De traditionele, gefragmenteerde markt en het gebrek aan ‘renovatiepakketten’ in Vlaanderen maken het echter een uitdaging om de Europese en nationale doelstellingen te behalen: het huidige renovatietempo bedraagt ​​slechts ongeveer 1% per jaar. Om de CO2-reductieambitie te behalen, is een renovatiegraad van 3% per jaar nodig. Geïdentificeerde blokkerende factoren om dit renovatiepercentage te behalen zijn: gebrek aan drijfveren, hoge renovatiekosten, afname van het aantal aannemers, ontbrekende ambitie in het wetgevende kader voor renovaties, enz. Cruciale blokkerende factoren kunnen worden teruggebracht ten voordele van aannemers, overheden, huiseigenaren en huurders door efficiënt gebruik te maken van nieuwe en bestaande databronnen, middelen (manuren, materiaal, uitrusting, …), adequate planning (clustering, werken combineren, …) en gerichte doelstellingen.

Binnen dit project willen we een digital twin concept ontwikkelen voor opgeschaalde renovaties. Bovendien zal een proof of concept voor gebruikersbetrokkenheid worden ontwikkeld. We zullen deze aanpak testen bij twee verschillende doelgroepen: stedelijke omgeving en sociale huisvestingsmaatschappijen. Er wordt een datamanagementplan opgesteld om het wetgevend kader aan te pakken. Dit project zal ook rapporteren over het potentieel van opschaling naar een breder perspectief, rekening houdend met inzichten uit consultaties met de samenleving, waaronder het waardenetwerk en het bedrijfsmodel voor digital twin concepten in Vlaanderen.

Het project streeft naar een nauwkeurigheid van 5-10% van de aanbevolen renovatiepaketten en een nauwkeurigheid van 5-10% van de kostenraming van de renovatie (vergeleken met individuele audits); wilt aantonen dat 60% van de woningen in steden in aanmerking komt voor een energetische renovatie en dat 30 à 40% van de betreffende woningen gerenoveerd kan worden door middel van een grootschalige renovatieaanpak, waarmee een kostenreductie van 20 tot 25% wordt gerealiseerd ten opzichte van een individuele renovatie. Tegelijk wordt de renovatiesnelheid met 20% verhoogd en worden de discrepanties tussen de voorspelde en de werkelijke effectiviteit van de renovatie beperkt tot 10%.

Rol van EnergyVille/VITO

Het state-of-the-art onderzoek dat EnergyVille / VITO uitvoert in dit project is:

  • We onderzoeken de impact van een verbeterde karakterisatie van gebouwen op de renovatieadviezen.
  • We integreren verschillende datastromen uit stadsplanning op basis van open data en nieuw te verwerven datastromen over de gebouwkenmerken, afmetingen, installaties en gebruikersgedrag, bijkomende voordelen (comfort, verhoogde bouwwaarde, …)
  • We koppelen vraag en aanbod aan elkaar via een geïntegreerde databenadering op basis van de renovatiebehoefte enerzijds en het aanbod van aannemers anderzijds.
  • We onderzoeken het potentieel voor renovaties met een stapsgewijze aanpak en clustering van verschillende vergelijkbare renovatieprojecten om lock-in te vermijden; en definiëren optimale renovatiepakketten door onze voorspellingen in het veld te testen na implementatie op gebouwniveau.
  • We onderzoeken de beperkingen van gegevensverzameling, visualisaties op stadsschaal en gegevensoverdracht tussen verschillende partners.

DITUR Slot Event | Key Takeaway Webinar

In het kader van het succesvol afronden van ons DITUR | Digital Twin for Upscaled Retrofit project, deelden wij op 23 juni 2023 onze inzichten in een online Key Takeaway Webinar.

Herbekijk het webinar nu en verneem hoe bedrijven applicaties bouwen op de Digital Twin ter versnelling van de renovatiegolf, en hoe dit koppelt met de ambities van steden en gemeenten, en de processen van energiehuizen.

Wist je dat...

Wist je dat om het renovatietempo verder op te drijven, de Vlaamse regering – in lijn met het succesvol afronden van ons DITUR project – recent besliste om EnergyVille / VITO in te schakelen om in te zetten op een digitale wijkrenovatietool als opschaling van het DITUR project naar heel Vlaanderen?

Pieter Van Den Steen

Senior Project & Product Business Manager Smart Cities/Sustainable Built Environment Unit Smart Energy and Built Environment at EnergyVille/VITO

Wij maken gebruik van cookies of gelijkaardige technologieën (bv. pixels of sociale media plug-ins) om o.a. uw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij analyserende en marketing cookies te gebruiken om uw websitebezoek persoonlijker te maken, gerichte advertenties naar u te verzenden en om ons meer inzicht te geven in uw gebruik van onze website.

Gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken voor een optimale websitebeleving, opdat wij onze website kunnen verbeteren en om u te kunnen verrassen met advertenties? Bevestig dan met "OK".

Wenst u daarentegen specifieke voorkeuren in te stellen voor verschillende soorten cookies? Dat kan via onze cookie policy. Wenst u meer uitleg over ons gebruik van cookies of hoe u cookies kan verwijderen? Lees dan onze cookie policy.