Digital Twin Wijkrenovatietool: Aanbod voor transitie-/energie-experts en consultants

ProjectGebouwen & districten

Om het renovatietempo in Vlaanderen verder op te krikken en om een helder renovatietraject te bieden aan burgers, wordt een ‘Wijkrenovatietool’ ter beschikking gesteld aan lokale besturen en hun partners. Het is daarbij van cruciaal belang om de kloof tussen de verschillende stakeholders – overheid, de bouwsector inclusief financiële sector, en burgers – te overbruggen. De Vlaamse overheid gaf daarom EnergyVille/VITO de opdracht om een toolchain te ontwikkelen die de renovatiegolf met een datagedreven aanpak kan ondersteunen en ontzorgen. Op die manier wordt beoogd om via een innovatieve, breed gedragen en zo praktijkgericht mogelijke aanpak tot een versnelling van collectieve renovaties te komen.

Als professionele energie-expert, aannemer of dienstverlener in de bouwsector speel jij een belangrijke rol in het behalen van de doelstellingen voor collectieve woningrenovatie in Vlaanderen. Jouw expertise is van cruciaal belang bij het ondersteunen van lokale overheden, Energiehuizen, burgers en andere stakeholders in het renovatie-ecosysteem.

Ontdek op deze pagina wat de verschillende instrumenten en stappen in de toolchain van de Digital Twin Wijkrenovatietool voor jou kunnen betekenen.

Het project Digital Twin Wijkrenovatietool wil de realisatie van deze doelstellingen ondersteunen door data en simulatieresultaten aan te bieden aan lokale overheden en de bredere bouwsector via drie opeenvolgende stappen met bijhorende tools.

In het project Digital Twin Wijkrenovatietool wordt als derde stap de Bi-directionele API (die verder wordt beschreven hieronder) ontwikkeld voor de brede bouwsector. Daarnaast is het gebruik van de andere twee tools, i.e. de Wijkrenovatietool als eerste stap en de Woonrenovatietool als tweede stap, door jou als ondersteunende energie-expert voor een lokaal bestuur of Energiehuis mogelijk mits het respecteren van de AVG-wetgeving gemaakt in het kader van een openbare aanbesteding.

De Wijkrenovatietool biedt inzicht in interessante zones voor renovatie en mogelijke collectieve renovatiestrategieën op een grotere schaal, terwijl de Woonrenovatietool een diepgaand inzicht biedt in de huidige staat van elk individueel gebouw, samen met advies over collectieve renovatiemogelijkheden.

Door het overdragen van bevoegdheden in het specifieke werkingsgebied van een stad, gemeente of Energiehuis door middel van een openbare aanbesteding kunnen private energie-experts toegang krijgen tot de data en resultaten in de Digital Twin Wijkrenovatietool om zo betere ondersteuning aan de lokale besturen en Energiehuizen te kunnen bieden. Voorbeelden zijn het opmaken van collectieve renovatie- en warmtestrategieën, het uitvoeren van audits, of het voeren van communicatiecampagnes in bepaalde wijken.

Ecosysteem Digital Twin Wijkrenovatietool

Om het bredere collectieve renovatie-ecosysteem te ondersteunen, voorziet de Digital Twin Wijkrenovatietool in een ‘Application Programming Interface’ (API). Dit is een verzameling protocollen en tools waarmee verschillende softwaretoepassingen met elkaar kunnen communiceren en samenwerken, zodat ze naadloos gegevens en functionaliteit kunnen delen. Het fungeert in feite als een brug die ontwikkelaars toegang geeft tot specifieke functies of diensten van een softwaresysteem zonder de interne complexiteit ervan te hoeven begrijpen.

Door toegang te krijgen tot deze digitale database kunnen ontwikkelaars, onderzoekers en bedrijven gebruik maken van een schat aan informatie, die bovendien voldoet aan de privacyregels. Deze informatiebron stelt hen in staat om innovatieve producten en diensten te ontwikkelen. Uiteindelijk stimuleert deze samenwerking het momentum van de collectieve renovatiegolf door geavanceerde oplossingen voor duurzame gebouwverbeteringen te bevorderen.

Versnel jouw processen

Via de Digital Twin Wijkrenovatietool API wordt het startpunt van jouw datapositie enorm versterkt. Je hoeft geen kostbare tijd meer te spenderen aan het verzamelen van allerlei datasets. Integendeel, je kan starten vanuit een centrale, robuuste datapositie! Hierdoor kan je sneller betrouwbare scenario’s berekenen en collectieve renovatiestrategieën ontwikkelen.

Maak gebruik van wetenschappelijke tools en software

Via de API is het ook mogelijk om de simulatietools rond individuele gebouwen, die deel uit kunnen maken van een collectieve renovatie, aan te spreken. De meest recente data in de Digital Twin over de opgevraagde woning(en) worden hierbij automatisch gebruikt om een zo accuraat mogelijke inschatting te maken over het renovatiepotentieel.

Hierbij is het mogelijk om zelf eigen data aan te leveren, randvoorwaarden op te stellen of zelf de exacte renovatiemaatregelen te definiëren.

Interesse?

Timing

Dit project wordt gezien als een initiatief op lange termijn om de bouwsector mee te helpen digitaliseren. In de eerste fase van dit project, die loopt tot juni 2024, worden de basiscomponenten van de Digital Twin Wijkrenovatietool gebouwd: de Woon- en Wijkrenovatietool, de centrale Digital Twin en de koppeling met reeds beschikbare datasets.

Door de complexe AVG-wetgeving is het ontsluiten van de vele data-opportuniteiten en meer uitgebreide functionaliteiten nu nog niet mogelijk. We hopen echter om deze inbedding in de loop van 2024 te realiseren en de Bi-directionele API te kunnen aanbieden tegen 2025.

In de tussentijd is het uiteraard wel al mogelijk om via een aanbestedingstraject met een stad of een gemeente ondersteuning te bieden en inzicht te verwerven uit de opgeleverde Wijk- en Woonrenovatietool.

We houden u periodiek op de hoogte via onze kanalen en die van onze partners en hopen snel duidelijkheid te kunnen bieden.

Kosten

Dit project is gefinancierd door de Vlaamse overheid, zodat zowel de Wijk- en Woonrenovatietool als eventuele ondersteuning en advies gratis kunnen worden aangeboden aan steden, gemeenten en Energiehuizen gedurende de looptijd van dit project, tot juni 2024.

De centrale infrastructuur van de Digital Twin Wijkrenovatietool en de ontsluiting van de Digital Twin via de Bi-directionele API zijn echter componenten die op lange termijn via andere kanalen moeten gefinancierd worden.

Sinds het najaar 2023 werden verschillende samenwerkingen onderzocht en opgestart met verschillende sectororganisaties – Embuild, Agoria, Febeg, ORI, Febelfin, … Centrale vragen hierbij zijn welke datasets of functionaliteiten voor de verschillende sectororganisaties cruciaal zijn, welke opportuniteiten in de toekomst mogelijk zijn en wat de grenzen van het speelveld zijn in een wisselwerking tussen publieke en private spelers.

Ook hierrond houden we u periodiek op de hoogte via onze kanalen en die van onze partners en hopen snel duidelijkheid te kunnen bieden.

Privacy

EnergyVille/VITO verbindt zich ertoe de veiligheid en bescherming van de persoonlijke informatie die verwerkt wordt te waarborgen, en te allen tijde een consequente gegevensbescherming te bieden. Als je vragen hebt over de naleving van de geldende wetgeving, kun je contact opnemen met de Data Protection Officer (DPO) op het volgende e-mailadres: assist-dpo@vito.be.

Voor gedetailleerde informatie over de verwerking van persoonsgegevens door VITO, kun je de privacyverklaring hier raadplegen.

Meer weten?

Heb je specifieke vragen of wil je meer te weten komen over de Bi-directionele API? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via het volgende e-mailadres:

digitaltwin@vito.be

Onze Digital Twin Wijkrenovatietool-experts helpen je met alle plezier verder.

Wij maken gebruik van cookies of gelijkaardige technologieën (bv. pixels of sociale media plug-ins) om o.a. uw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij analyserende en marketing cookies te gebruiken om uw websitebezoek persoonlijker te maken, gerichte advertenties naar u te verzenden en om ons meer inzicht te geven in uw gebruik van onze website.

Gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken voor een optimale websitebeleving, opdat wij onze website kunnen verbeteren en om u te kunnen verrassen met advertenties? Bevestig dan met "OK".

Wenst u daarentegen specifieke voorkeuren in te stellen voor verschillende soorten cookies? Dat kan via onze cookie policy. Wenst u meer uitleg over ons gebruik van cookies of hoe u cookies kan verwijderen? Lees dan onze cookie policy.