CORDOBA – Cecoördineerde planning van hybride offshore-netwerken

ProjectElektrische netwerken

België heeft de ambitie om in 2050 op 100% hernieuwbare energie te kunnen overschakelen. De beperkte ruimte op zee en op land vormt echter een belangrijk obstakel om deze ambities waar te maken. Daarom kijken we meer en meer over de grenzen heen. Het CORDOBA-project is een mooi voorbeeld van internationale samenwerking om de energietransitie te realiseren.

Om de Belgische ambities te kunnen verzilveren, laat federaal Minister van Energie Tinne Van der Straeten een haalbaarheidsstudie uitvoeren voor de aanleg van een onderzeese elektrische interconnector tussen België en Denemarken. Eerder kondigde Elia ook een nieuwe hybride interconnector met het VK aan.

Hybride interconnectoren maken een verbinding met (offshore) hernieuwbare energie en andere landen. Dergelijke verbindingen zijn erg belangijk voor de Belgische energietransitie, want zo krijgen we toegang tot nieuwe markten en bijkomende bronnen van hernieuwbare energie.

Om de aanleg van onderzeese elektrische interconnectoren mogelijk te maken op een kosteneffectieve, holistische en duurzame manier, moeten wel nog een aantal uitdagingen overwonnen worden. Daarom werken we samen met De Blauwe Cluster en Flux50 aan het interclusterproject CORDOBA.

Context

De verdere uitbouw van offshore windparken vormt een cruciaal onderdeel van de Europese energietransitie, waarbij uitgegaan wordt van een groei van de capaciteit van offshore wind in Europa tot 450 GW tegen 2050. Dit betekent een toename met een factor 20 ten opzichte van de huidige geïnstalleerde capaciteit.

Al die opgewekte elektrische energie moet natuurlijk ook aan land komen. Op dit ogenblik gebeurt dat voornamelijk via directe verbindingen van de individuele windparken naar land. De windparken nemen echter in aantal en grootte toe, en staan steeds meer met elkaar en met andere landen in verbinding.

Om deze hybride offshore verbindingen mogelijk te maken, is er nood aan een meer geïntegreerde en grensoverschrijdende aanpak. Met het project CORDOBA willen de bedrijven Elicio, Marlinks, Yuso en Enersynt in samenwerking met EnergyVille/KU Leuven daarvoor ondersteunende beslissingstools en operationele modellen aanreiken.

Obstakels

Bij de realisatie van hybride verbindingen zijn heel veel stakeholders betrokken. Bovendien verlopen interacties op de energiemarkt op een heel complexe manier. Dat vergroot het risico voor mogelijke investeerders om hybride connecties te realiseren.

De huidige tools om hybride connecties technisch te ontwerpen en te analyseren blijken ontoereikend, omdat ze gebaseerd zijn op de huidige radiale directe verbindingen met het vasteland. Hybride connecties zijn veel complexer en op dit ogenblik wordt er daarbij niet of nauwelijks gebruik gemaakt van geavanceerde beslissingstools.

Onderzoeksvragen

In het kader van het CORDOBA-project gaan we samen met de projectpartners De Blauwe Cluster en Flux50 op zoek naar antwoorden. We hebben drie hoofdlijnen uitgetekend om deze problematiek aan te pakken:

  • een optimalisatiemodel voor het ontwerp van offshore netwerken ontwikkelen;
  • een gecoördineerd operationeel model voor hybride offshore verbindingen opstellen;
  • een investeringsparticipatiemodel en een remuneratiemodel in het leven roepen.

Om deze modellen te valideren, ontwerpen we tenslotte ook verschillende testcases.

Doel

Met het CORDOBA-project willen we de inzichten in en kennis van de problematiek van offshore hybride netten vergroten en tegelijk de nodige rekeninstrumenten en modellen te ontwikkelen voor de planning en uitbating van en investeringen in hybride offshore systemen. Op deze manier bieden we industriële partners de kans om wereldwijd nieuwe markten aan te boren.

Het project ging in januari 2021 van start en het is de bedoeling om tegen 2023 de resultaten van het project op tafel te kunnen leggen.

Contact bij EnergyVille

Dirk van Hertem
Professor Electrical Engineering at EnergyVille/KU Leuven, Research line coordinator electrical networks

Wij maken gebruik van cookies of gelijkaardige technologieën (bv. pixels of sociale media plug-ins) om o.a. uw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij analyserende en marketing cookies te gebruiken om uw websitebezoek persoonlijker te maken, gerichte advertenties naar u te verzenden en om ons meer inzicht te geven in uw gebruik van onze website.

Gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken voor een optimale websitebeleving, opdat wij onze website kunnen verbeteren en om u te kunnen verrassen met advertenties? Bevestig dan met "OK".

Wenst u daarentegen specifieke voorkeuren in te stellen voor verschillende soorten cookies? Dat kan via onze cookie policy. Wenst u meer uitleg over ons gebruik van cookies of hoe u cookies kan verwijderen? Lees dan onze cookie policy.