Energiesysteemplanning op lange termijn

We helpen onze zakenpartners om een toekomstgericht en kostenefficiënt energiesysteem te ontwerpen aan de hand van technologieën voor energieomzetting en energieverbruik. Toekomstige kapitaaluitgaven en bedrijfskosten voor het hele systeem worden geminimaliseerd, terwijl vooraf gedefinieerde doelstellingen m.b.t. energie-efficiëntie, koolstofarme energie en energieveiligheid worden gerealiseerd.

Op basis van energiesysteem-modellering kunnen we technologisch specifieke ontwerpkeuzes voor het energiesysteem van de toekomst bieden. Door meerdere alternatieve ontwerpen te genereren (scenario’s genaamd), helpen we de klant een weloverwogen beslissing te maken op het vlak van kapitaalintensieve energiegerelateerde investeringen en de opmaak van slimme beleidsplannen om deze onder controle te kunnen houden.

Voordelen

We bieden een systematische aanpak zoals dat vereist is voor een typische langetermijnplanning gezien de erg complexe aard van de energiesystemen van de toekomst. We leveren deze systematische aanpak via optimalisatiemodellen, die de kosten voor de planning van de energiesystemen zo laag mogelijk moeten houden, maar tegelijkertijd ook de realisatie van strategische doelstellingen zoals energie-efficiëntie en koolstofarme energie moeten verzekeren.

Ter vergelijking: klassieke projectgebaseerde analyses kunnen geen optimale totale-kostenstructuur garanderen omdat toekomstgerichte energiesystemen bijzonder complex zijn door de twee betrokken partijen (consument en producent), energieopslag, knelpunten in het transport, beheer aan de vraagzijde, verschillende en mogelijk tegenstrijdige maatschappelijke doelstellingen … Daarbovenop wordt de energiemarkt ook blootgesteld aan tal van onzekerheden zoals schommelende energieprijzen, veranderende milieuvoorschriften, systemen voor de handel in broeikasgasemissierechten en een ongekend gebruik van hernieuwbare energiebronnen. Gezien deze complexiteit en onzekerheid kunnen projectgebaseerde analyses geen optimale totale-kostenstructuur garanderen.

Toepassing

De systematische aanpak die we bieden, laat diverse inzichten toe op basis waarvan een flexibel plan kan worden opgesteld. Het aantal mogelijke aandachtsgebieden is vrij groot, zoals o.a.:

  • Investeringsstrategie op lange termijn voor technologieën voor energieomzetting
  • Inzichten in het effect van pieken in vraag en aanbod op het energiesysteem en de daaruit voortvloeiende investeringsvereisten voor energieopslag en beheer aan vraagzijde
  • Opmaak van slimme beleidsplannen om investeringen voor energiesystemen in de richting van een toekomstgericht duurzaam energiesysteem te duwen
  • Ontwerp van een koolstofarm energiesysteem voor de toekomst

Klant

We bieden onze diensten zowel aan overheids- als aan industriële partners aan.

Proces

Voor onze modelgebaseerde ondersteuning voor energiesysteemplanning op lange termijn maken wij gebruik van het TIMES-kader voor energiesysteemanalyse. Dit kader wordt ontwikkeld en up-to-date gehouden via een uitvoeringsovereenkomst van het Internationale Energieagentschap dat door bijna 70 landen wereldwijd is bekrachtigd. Bijgevolg kan dit kader bewezen resultaten en een hoge kwaliteitsstandaard voorleggen. Dit kader voor energiesysteemanalyse wordt aangevuld met publieke of door eigendomsrechten beschermde gegevens die niet alleen bij het bestudeerde bestaande energiesysteem passen, maar ook toekomstige technologische opties vertegenwoordigen.

In nauw overleg met onze partners definiëren we bijkomende specifieke doelstellingen als aanvulling op de gewenste optimale kostenstructuur. Zodra deze doelstellingen in het modelleerkader zijn geïntegreerd, genereren we meerdere ontwerpplannen voor het toekomstig energiesysteem. Op basis van die alternatieven starten we een interactief proces tussen onze zakenpartner en onszelf teneinde onze analyse verder te verfijnen. Dit proces leidt uiteindelijk tot degelijke ontwerpen voor het toekomstig energiesysteem.

Verwachte resultaat van deze dienst/geleverde prestatie

Onze oplossing kan in rapporten, numerieke analyseresultaten en presentaties voor de stakeholders worden gegoten.

Deze resultaten kunnen bijvoorbeeld bestaan uit:

  • een investeringsstappenplan voor toekomstige specifieke technologieën, grootte, kosten en milieu-impact;
  • een vergelijkende analyse van verschillende technologie-opties in een toekomstig energiesysteemplan;
  • een overzicht van de verwachte kapitaaluitgaven en bedrijfskosten voor de realisatie van het energiesysteemplan;
  • de geraamde kostenberekening voor de realisatie van specifieke doelstellingen zoals energie-efficiëntie en koolstofarme energie.

Contact bij EnergyVille
Frank Meinke-Hubeny
Project Manager Smart Energy and Built Environment bij EnergyVille/VITO

Wij maken gebruik van cookies of gelijkaardige technologieën (bv. pixels of sociale media plug-ins) om o.a. uw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij analyserende en marketing cookies te gebruiken om uw websitebezoek persoonlijker te maken, gerichte advertenties naar u te verzenden en om ons meer inzicht te geven in uw gebruik van onze website.

Gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken voor een optimale websitebeleving, opdat wij onze website kunnen verbeteren en om u te kunnen verrassen met advertenties? Bevestig dan met "OK".

Wenst u daarentegen specifieke voorkeuren in te stellen voor verschillende soorten cookies? Dat kan via onze cookie policy. Wenst u meer uitleg over ons gebruik van cookies of hoe u cookies kan verwijderen? Lees dan onze cookie policy.