DOCTORAATSBURSAAL INTERDISCIPLINAIRE STUDIE VAN FOTOVOLTAÏSCHE ZONNECELLEN EN BATTERIJEN

Geplaatst op: 
08-09-2017
Bedrijf: 
UHasselt

De faculteit Industriële ingenieurswetenschappen, onderzoeksinstituut Instituut voor Materiaalonderzoek, onderzoeksgroep Engineering Materials and Applications van de Universiteit Hasselt zoekt een (m/v) doctoraatsbursaal Interdisciplinaire studie van fotovoltaïsche zonnecellen en batterijen. 

Achtergrond
http://www.uhasselt.be/IMO

Functie-inhoud
Binnen het Instituut voor Materiaalonderzoek (IMO-IMOMEC) van de Universiteit Hasselt is er een interdisciplinaire PhD-positie in de complementaire domeinen van dunne film fotovoltaïsche zonnecellen en batterijen. Het doel is om niet-conventionele technieken te ontwikkelen (dit zowel theoretisch als experimenteel), waarbij synergiën tussen de theoretische en experimentele kaders in beide domeinen worden aangewend. De verkregen fundamentele inzichten zullen dan worden ingezet om het ontwerp van deze zonnecellen en batterijen te verbeteren, met oog voor betere prestaties, stabiliteit en langere levensduur. Het onderzoek wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking tussen de zonnecel- en batterijonderzoeksgroepen van de Universiteit Hasselt, die beiden ook deel uitmaken van EnergyVille (een Europees kenniscentrum gericht op onderzoek naar duurzame energie en intelligente energiesystemen, zie http://www.energyville.be). Behalve het onderzoek en de hieraan gerelateerde wetenschappelijke output, wordt verwacht dat de student actief participeert in de onderwijs- en outreach activiteiten van de faculteit industriële ingenieurswetenschappen.

Profiel

  • Je hebt een Master- of Ingenieursdiploma in Fysica, Materiaalkunde, Technologie, of Chemie (of gelijkwaardig)
    Laatstejaarsstudenten worden eveneens aangemoedigd om zich kandidaat te stellen.
  • Je hebt een basisachtergrond in de elektrochemische opwekking en / of opslag van energie (d.w.z. fotovoltaïsche zonnecellen, batterijen, brandstofcellen, enz.).
  • Je hebt ervaring met experimenteel onderzoek, en bent in staat zowel mondeling als schriftelijk helder de onderzoekshypotheses, resultaten en discussies van experimenten te presenteren en te rapporteren. Een eerste wetenschappelijke publicatie is een voordeel.
  • Je hebt een sterke achtergrond / ervaring in tenminste twee van de volgende theoretische disciplines: Thermodynamica & transport fenomenen, elektrochemie, numerieke simulaties.
  • Je hebt een probleemoplossend vermogen en bent gemotiveerd om de ontwikkelingen binnen het vakgebied op te volgen. Je kan goed zelfstandig werken en neemt gemakkelijk initiatief en verantwoordelijkheid.
  • Je beschikt over de benodigde kwaliteiten om te functioneren binnen internationale en multidisciplinaire onderzoeksteams. Een goede mondelinge en schriftelijke kennis van het Engels is een vereiste. Internationale ervaring (Erasmus, buitenlandse stage) is een voordeel.
  • Je bent gedreven om bij te dragen aan de onderwijs- en outreach activiteiten van de faculteit industriële ingenieurswetenschappen en kan studenten enthousiasmeren.


Aanbod
Je wordt aangesteld en verloond als doctoraatsbursaal.
Doctoraatsbeurs voor 2 x 2 jaar, na tussentijdse positieve evaluatie.
Personeelsvoordelen

Selectieprocedure
Voorselectie op CV. Interview voor de geselecteerde kandidaten.
Er wordt van u verwacht dat u een kort onderzoeksvoorstel (1 - 2 pagina's) op basis van het functieprofiel upload onder de rubriek "bijkomende relevante documenten". Kandidaten zonder onderzoeksvoorstel komen niet in aanmerking voor verdere selectie.

Kandidaatstelling
Je kan enkel online solliciteren en dit tot en met 15 oktober 2017.

Bijkomende inlichtingen
Inhoud takenpakket:
   Prof. dr. Bart VERMANG, +32-11-292142, bart.vermang@uhasselt.be
   Prof. dr. ir. Momo SAFARI, +32-11-292180, momo.safari@uhasselt.be
Meer weten over werken aan de UHasselt? Kijk op www.uhasselt.be/jobs!

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht