Strategie & Markten

EnergyVille onderzoekt de economische, technologisch en gedragsaspecten van het huidige en toekomstige energiesysteem en adviseert belanghebbenden over de veranderingen op korte en lange termijn. Vanuit onze solide basis waarbij we de energievraag en het aanbod monitoren, voorzien wij evaluaties en richtlijnen wat betreft energie-efficiëntie en hernieuwbare-energie-beleid aan lokale, regionale en Europese beleidmakers. 

 

EnergyVille biedt een feitbaseerde analyse van het huidige en toekomstige energie-ecosysteem voor zowel politieke als industriële beleidsmakers. Op operationeel niveau bieden wij de kennis om het energiesysteem op een kostenefficiënte manier te beheren, waarbij operabiliteit (een optimale communicatie en interactie tussen onderdelen van het systeem) een sleutelaspect is.

Op basis van de meest recente kennis van technische en economische parameters van huidige en opkomende technologieën bieden wij onderzoeksgebaseerde input aan beleidsmakers, bedrijven die energiediensten leveren en bedrijven die bezig zijn met hun energiebehoeften. Daarnaast richten wij ons op de evoluerende relatie tussen energietechnologieën en onze maatschappij. Onze kennis is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek naar het slimme gedrag van eindgebruikers en naar het ontwerpen van strategieën rond stakeholderengagement.


Geert DeconinckGeert Deconinck, Professor in Smart Grids

'In de toekomst zullen we heel anders energie gebruiken: dankzij de alomtegenwoordige apps en internetconnecties kunnen consumenten veel efficiënter met energie omgaan en volop in smart grids participeren. De data kan ook de kostprijs voor de maatschappij laten dalen.'

 


Onderzoeksonderwerpen

Deel dit bericht
Deel dit bericht