Slimme-energie-wijken en -steden

Lokale gemeenschappen en steden spelen een cruciale rol in de transitie naar een koolstofvrije toekomst. Gezien het feit dat tegen 2050 ongeveer de helft van de huidige huizenmarkt in Europa nog steeds in gebruik zal zijn, is het optimaliseren van de energieprestaties van bestaande gebouwen een topprioriteit geworden. EnergyVille heeft de kennis in huis om publieke en private stakeholders te ondersteunen in deze energietransitie. Onze technologische oplossingen worden bovendien toegepast in meer dan 55 stedelijke testgebieden verspreid over Europa.

 

Energiemodellering op wijkniveau

EnergyVille heeft een uitgebreide expertise opgebouwd op het vlak van energiemodellering op wijkniveau. Het Open IDEAS platform geeft de mogelijkheid energiebesparingen en –advies te simuleren op het vlak van optimale energiesystemen voor wijken. Specifieke expertise is aanwezig over het energiebesparingspotentieel door renovatie van bestaande woningen. Hiervoor heeft EnergyVille verschillende monitoringtools ontwikkeld die het mogelijk maken de status van de bestaande huizen op te volgen en opportuniteiten te detecteren voor financieel voordelige renovaties.

Lokaal energiebeleid ondersteunen

Om te kunnen voldoen aan de door de EU vooropgestelde klimaatdoelstellingen heeft een steeds groter aantal steden en gemeenten zich ingeschreven voor het Burgemeesterconvenant. EnergyVille ondersteunt deze lokale autoriteiten om een geïntegreerd, duurzaam energie-actieplan te ontwikkelen.

Verder ondersteunt EnergyVille ook lokale autoriteiten, projectontwikkelaars en technologie-ontwikkelaars bij de implementatie van de geplande acties voor innovatieve wijk- en stadsprojecten. We zijn dus betrokken bij het vormgeven van de stad van de toekomst door samenwerkingsmodellen, methodologieën en samenwerkingen met de industrie op te zetten en in ambitieuze pilootprojecten verder uit te werken. Een voorbeeld daarvan is het City Zen project dat geleid wordt door EnergyVille en waarin met vooraanstaande steden zoals Amsterdam en Grenoble gewerkt wordt om een brug te slaan tussen innovatie en implementatie. Deze projecten hechten bovendien veel belang aan de betrokkenheid, bewustwording en voorlichting van de bewoners, onder meer door gebruik te maken van serious gaming.

Integrale besluitvorming voor herontwikkeling op wijkniveau : de tools

Met Ecodistrict-ICT werkte EnergyVille aan een open source beleidstool voor het plannen van innovatieve projecten rond wijkrenovatie. Het doel hierbij is de belangen van alle betrokken partijen samen te brengen in één applicatie. Dit is van cruciaal belang voor beleidsmakers, die hun beleid willen baseren op prioriteitenanalyses en kosten-baten analyses. De tool maakt het mogelijk de meest effectieve en best ondersteunde innovaties succesvol te maken. Zo kan innovatie geïntroduceerd worden in residentiële wijken, gebaseerd op een accurate afweging van economische, sociale en ecologische voordelen.

Deel dit bericht
Deel dit bericht