Projecten

Op deze website vind je voorbeelden van onze meer opvallende of juist demonstratieve projecten. Contacteer ons gerust als je vragen hebt over een project of onderzoek dat niet in de lijst zit.

 


 • ECODISTR-ICT - Geïntegreerde beslissingsondersteunende tool voor retrofit en renovatie in het kader van het streven naar duurzame wijken

  Het project ECODISTR-ICT wordt uitgevoerd door een consortium met toonaangevende Europese onderzoekscentra, kleine en middelgrote ondernemingen en grote ondernemingen. Er is een totale investering van M€ 4,1 mee gemoeid. Aan het einde van het driejarige project zullen lokale overheden, architecten en stadsplanners ecowijken kunnen plannen met behulp van een nieuwe opensource-softwaretool. Die tool zal helpen bij de besluitvorming over energiebesparende aanpassingen in wijken. Hij kan ook gebruikt worden als hulpmiddel om actieprioriteiten te bepalen in de wijk en haar omgeving.

  Project gefinancierd door het 7e kaderprogramma van de Europese Unie.

  Eco Distr-ict
  Domein: Gebouwen en Districten
  Periode: 01-12-2013 tot 30-11-2016
 • City-zen, City Zero (carbon) ENergy

  Een stad die volledig draait op schone energie. In theorie kan het. Maar in de praktijk? Hoe integreer je nieuwe oplossingen in bestaande gebouwen, systemen en levens van mensen? Welke technische, economische en sociale uitdagingen zijn er? En hoe overwin je die? City-zen vindt het uit in 20 praktijkprojecten in Amsterdam en Grenoble.

  Domein: Gebouwen en Districten
  Periode: 01-03-2014 tot 31-12-2019
 • REFURB 2.0: REgional process innovations FoR Building renovation packages, opening markets to zero energy renovations

  REFURB 2.0 is een consortium van 13 partners in een driejarig project dat tot buiten de grenzen van Europa loopt, een project om huiseigenaars te inspireren een stap verder te gaan met hun energierenovaties en een nul-energie-renovatie  te bereiken. REFURB biedt een overzicht in een one stop shop model en biedt lokale partnerschappen en energieoplossingen aan dichtbij de consument in de deelnemende landen.

  Refurb
  Domein: Gebouwen en Districten
  Periode: 01-04-2015 tot 31-03-2018
 • Silicium- en poly-anionische chemieën en architecturen van li-ioncellen voor batterijen met hoge energie (SPICY)

  SPICY is een samenwerkend onderzoeksproject dat betrekking heeft op de ontwikkeling van een nieuwe generatie Li-ion batterijen die voldoen aan de verwachtingen van eindgebruikers van elektrische voertuigen, met inbegrip van prestaties, veiligheid, kosten, recyclebaarheid en levensduur. Om deze reden beschouwt SPICY de ontwikkeling van nieuwe chemie-materialen, celarchitecturen en verpakking met de ondersteuning van begrips- en modelleringsactiviteiten. SPICY dekt de hele waardeketen tot de toepassing van het eindproduct.

  Domein: Opslag, Gebouwen en Districten
  Periode: 01-05-2015 tot 30-04-2018
 • SolSThore, onderzoek naar gebouwgeïntegreerde PV-systemen

  SolSThore streeft naar een massale implementatie van zonne-energie in een slimmestedencontext. Daarvoor hebben we een combinatie van uitermate efficiënte gebouwgeïntegreerde PV (zowel op het vlak van energierendement als betrouwbaarheid van de apparatuur) nodig, evenals een lokale opslag via batterijen. SolSThore wil de vereiste O&O-capaciteit en expertise in Vlaanderen uitbouwen om de belangen van lokale bedrijven in deze sector te dienen, nieuw industrieel weefsel te creëren en toonaangevende resultaten te produceren. Om een breed sociaal draagvlak te verzekeren, houdt het SolSThore-onderzoek ook rekening met esthetische en maatschappelijke aspecten van fotovoltaïsche energie.

  Domein: Materialen & Componenten, Netwerken, Opslag, Gebouwen en Districten
  Periode: 01-06-2015 tot 31-05-2018
 • Naar een duurzame energievoorziening in steden

  Het project 'Naar een duurzame energievoorziening in steden' maakt deel uit van het Strategisch Actieplan Limburg in het Kwadraat (SALK) en biedt EnergyVille de mogelijkheid om een nog beter geïntegreerd toponderzoekscentrum te worden, met een labo-infrastructuur van 1.400 m², geavanceerde apparatuur, deskundige teams en 14 baanbrekende demo's, die in nauwe samenwerking met de lokale industrie werden ontwikkeld. Het onderzoek zal uiteindelijk heel wat internationale industriële partners aantrekken. Dit project is een samenwerking van KU Leuven, VITO, imec en UHasselt en ontvangt steun van de Europese Unie, het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), Agentschap Innoveren & Ondernemen en de Provincie Limburg.

  Domein: Netwerken, Opslag, Strategie & Markten, Gebouwen en Districten, Materialen & Componenten
  Periode: 01-06-2015 tot 31-05-2018
 • SmarThor, ict-platform voor geïntegreerde sturing van multi-energiesystemen

  In het SmarThor-project ontwikkelt EnergyVille een ict-platform dat een volledig geïntegreerd multi-energiesysteem kan aansturen, gebruik makend van EnergyVilles eigen algoritmes. We beogen real-life en goed functionerende demo’s in woonwijken of bedrijventerreinen met optimaal functionerend energiesysteem, dat wil zeggen dat de verschillende energiebronnen, thermisch en elektrisch, er optimaal op elkaar en op het verbruik zijn afgestemd. De eerste van die demo's zal zich op Thor Park zelf bevinden en is in anno 2016 in volle ontwikkeling. Dankzij een koppeling met de labo’s van EnergyVille kan het systeem ook telkens bijgestuurd worden als nieuwe inzichten zich aandienen. 

  Domein: Netwerken, Opslag, Strategie & Markten, Gebouwen en Districten, Materialen & Componenten
  Periode: 01-06-2015 tot 31-05-2018
 • GeoWatt, onderzoek rond thermische netten van de vierde generatie

  GeoWatt doet onderzoek naar thermische netten van de vierde generatie waarbij de lokale vraag naar warmte/koude van groepen gebruikers met het aanbod in evenwicht gebracht wordt. Het gebruik van fossiele energie kan sterk gereduceerd worden door maximaal hernieuwbare energie te integreren (geothermie, zonnewarmte…) , maximaal energie te hergebruiken (door benutting van restwarmte/koude) en door aangepaste buffermechanismen in het netwerk in te zetten. Binnen GeoWatt ontwikkelen we innovatieve concepten en tools om de efficiëntie van thermische netten verder te verhogen, waarbij we de risico’s, investerings- en operationele kosten beperken en het comfort van de eindgebruiker behouden of verhogen. GeoWatt zal proof-of-concepts van innovatieve technologische concepten ontwikkelen die als katalysator zullen dienen voor interacties met de lokale industrie en voor het aantrekken van internationale industriële partners.

  Domein: Opslag, Strategie & Markten, Gebouwen en Districten, Materialen & Componenten
  Periode: 01-06-2015 tot 31-05-2018
 • REnnovates: Flexibele energieneutrale districten

  REnnovates is een Europees H2020 project dat gefinancierd wordt in het kader van het onderwerp Energy Efficient Buildings (2015), subsidieovereenkomst 680603. Het project bouwt verder op het initiatief Stroomversnelling en toont hoe flexibiliteit op het niveau van het gebouw en de buurt gebruikt kan worden om de uitdagingen voor het laagspanningsnet te verzachten. De uitdagingen in kwestie komen voort uit de renovatie van oude gebouwen in volledig elektrische (geen gas) nul-op-de-meter-woningen

  logo REnnovates
  Domein: Opslag, Strategie & Markten, Gebouwen en Districten
  Periode: 01-09-2015 tot 31-08-2018
 • Gebouwen als materiaalbanken (BAMB)

  In BAMB werken 16 partners van 8 Europese landen samen rond één missie: een systematische shift teweegbrengen in de bouwsector door circulaire oplossingen te onderzoeken en te creëren. Het project ontwikkelt en integreert een aanpak, methodes en tools die deze shift kunnen bewerkstelligen: Materiaalpaspoorten (Materials Passports) en Omkeerbaar Gebouwdesign (Reversible Building Design) - ondersteund door nieuwe businessmodellen, beleidsvoorstellen en besluitvormingsmodellen. Doorheen het project worden deze methodes gedemonstreerd en verfijnd dankzij input van zes pilootoefeningen.

  Domein: Gebouwen en Districten
  Periode: 01-09-2015 tot 01-03-2019

Deel dit bericht
Deel dit bericht