Projecten

Op deze website vind je voorbeelden van onze meer opvallende of juist demonstratieve projecten. Contacteer ons gerust als je vragen hebt over een project of onderzoek dat niet in de lijst zit.

 


 • Naar een duurzame energievoorziening in steden

  Het project 'Naar een duurzame energievoorziening in steden' maakt deel uit van het Strategisch Actieplan Limburg in het Kwadraat (SALK) en biedt EnergyVille de mogelijkheid om een nog beter geïntegreerd toponderzoekscentrum te worden, met een labo-infrastructuur van 1.400 m², geavanceerde apparatuur, deskundige teams en 14 baanbrekende demo's, die in nauwe samenwerking met de lokale industrie werden ontwikkeld. Het onderzoek zal uiteindelijk heel wat internationale industriële partners aantrekken. Dit project is een samenwerking van KU Leuven, VITO, imec en UHasselt en ontvangt steun van de Europese Unie, het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), Agentschap Innoveren & Ondernemen en de Provincie Limburg.

  Domein: Netwerken, Opslag, Strategie & Markten, Gebouwen en Districten, Materialen & Componenten
  Periode: 01-06-2015 tot 31-05-2018
 • SmarThor, ict-platform voor geïntegreerde sturing van multi-energiesystemen

  In het SmarThor-project ontwikkelt EnergyVille een ict-platform dat een volledig geïntegreerd multi-energiesysteem kan aansturen, gebruik makend van EnergyVilles eigen algoritmes. We beogen real-life en goed functionerende demo’s in woonwijken of bedrijventerreinen met optimaal functionerend energiesysteem, dat wil zeggen dat de verschillende energiebronnen, thermisch en elektrisch, er optimaal op elkaar en op het verbruik zijn afgestemd. De eerste van die demo's zal zich op Thor Park zelf bevinden en is in anno 2016 in volle ontwikkeling. Dankzij een koppeling met de labo’s van EnergyVille kan het systeem ook telkens bijgestuurd worden als nieuwe inzichten zich aandienen. 

  Domein: Netwerken, Opslag, Strategie & Markten, Gebouwen en Districten, Materialen & Componenten
  Periode: 01-06-2015 tot 31-05-2018
 • GeoWatt, onderzoek rond thermische netten van de vierde generatie

  GeoWatt doet onderzoek naar thermische netten van de vierde generatie waarbij de lokale vraag naar warmte/koude van groepen gebruikers met het aanbod in evenwicht gebracht wordt. Het gebruik van fossiele energie kan sterk gereduceerd worden door maximaal hernieuwbare energie te integreren (geothermie, zonnewarmte…) , maximaal energie te hergebruiken (door benutting van restwarmte/koude) en door aangepaste buffermechanismen in het netwerk in te zetten. Binnen GeoWatt ontwikkelen we innovatieve concepten en tools om de efficiëntie van thermische netten verder te verhogen, waarbij we de risico’s, investerings- en operationele kosten beperken en het comfort van de eindgebruiker behouden of verhogen. GeoWatt zal proof-of-concepts van innovatieve technologische concepten ontwikkelen die als katalysator zullen dienen voor interacties met de lokale industrie en voor het aantrekken van internationale industriële partners.

  Domein: Opslag, Strategie & Markten, Gebouwen en Districten, Materialen & Componenten
  Periode: 01-06-2015 tot 31-05-2018
 • SolSThore, onderzoek naar gebouwgeïntegreerde PV-systemen

  SolSThore streeft naar een massale implementatie van zonne-energie in een slimmestedencontext. Daarvoor hebben we een combinatie van uitermate efficiënte gebouwgeïntegreerde PV (zowel op het vlak van energierendement als betrouwbaarheid van de apparatuur) nodig, evenals een lokale opslag via batterijen. SolSThore wil de vereiste O&O-capaciteit en expertise in Vlaanderen uitbouwen om de belangen van lokale bedrijven in deze sector te dienen, nieuw industrieel weefsel te creëren en toonaangevende resultaten te produceren. Om een breed sociaal draagvlak te verzekeren, houdt het SolSThore-onderzoek ook rekening met esthetische en maatschappelijke aspecten van fotovoltaïsche energie.

  Domein: Materialen & Componenten, Netwerken, Opslag, Gebouwen en Districten
  Periode: 01-06-2015 tot 31-05-2018
 • MATChING

  Energieopwekking is een sector die grote hoeveelheden water vereist: water koelen voor energieproductie neemt 45% van de totale waterwinning in Europa in, goed voor een tweede plaats (de eerste plaats gaat naar landbouw). MATChING of “Material & Technologies for Performance Improvement of Cooling Systems performance in Power Plants” is een project gesteund door het Horizon 2020 programma van de Europese Unie. Het doel van het project is de vraag van de energiesector naar koelwater te verminderen door innovatieve technische oplossingen in thermische en geothermische centrales. In totaal zullen 16 partners verspreid over Europa bijdragen aan het succes van het project en helpen om het ambitieuze doel te vervullen.

  Domein: Netwerken, Strategie & Markten, Materialen & Componenten
  Periode: 01-03-2016 tot 31-08-2019
 • Merits: geavanceerde compacte opslagsystemen

  MERITS beoogt het ontwikkelen, demonstreren en evalueren van een compact seizoensgebonden opslagsysteem op basis van innovatieve materialen met hoge dichtheid dat met 100 % hernieuwbare energiebronnen in de verwarmings-, koelings- en SWW-behoeften kan voorzien. Een van de eerste vereisten is dat het systeem warmte op verschillende temperatuurniveaus kan leveren.

  Merits logo
  Domein: Opslag, Materialen & Componenten
  Periode: 01-09-2011 tot 01-09-2015
 • GRID4EU

  GRID4EU is een grootschalige demonstratie van geavanceerde smart grid oplossingen voor Europa met een brede replicatie en schaalbaarheid. Het project werd uitgevoerd als antwoord op een vraag naar meer projecten van de Europese Commissie. Het werd geleid bij zes distributiesysteemoperatoren (DSO’s) uit Duitsland, Zweden, Spanje, Italië, Tsjechië en Frankrijk, in nauwe samenwerking met een aantal grote elektriciteitsleveranciers, fabrikanten en onderzoeksinstanties. In totaal bestond het consortium uit 27 partners.

  Domein: Netwerken, Opslag, Strategie & Markten, Materialen & Componenten
  Periode: 01-11-2011 tot 31-01-2016
 • Proeftuin Mutatie+

  Mutatiewoningen harmonieus geüpgraded met modulaire technieken in functie van levensloop, leefcomfort en energiebesparing

  Mutatie+ tekening
  Domein: Materialen & Componenten
  Periode: 15-08-2014 tot 14-08-2018
 • Proeftuin WERFGOED, Limburg Innoveert

  WERFGOED wil bijna-energieneutrale renovatie (BEN-renovatie) van particuliere woningen in de komende jaren op grote schaal mogelijk maken. Hiervoor wil WERFGOED een innovatief traject opzetten met alle actoren in de toeleiding en in het renovatieproces door toepassing van een proeftuin waarin effectief woningen worden gerenoveerd. WERFGOED richt haar pijlen op wijken in Limburgse gemeenten én op individuele woningen verspreid over de provincie Limburg. 

  Domein: Materialen & Componenten
  Periode: 01-09-2014 tot 31-08-2018
 • STEP-UP

  In het kader van het STEP-UP-project (Strategies Toward Energy Performance and Urban Planning) werken vier ambitieuze Europese steden samen met partners uit industrie en research om holistische oplossingen voor stadsplanning te ontwikkelen die economische, ecologische en technologische vooruitgang opleveren. De partnersteden die deelnemen aan STEP-UP, zijn Gent, Glasgow, Göteborg en Riga.

  Domein: Materialen & Componenten
  Periode: 10-07-2015 tot 07-07-2016

Deel dit bericht
Deel dit bericht