Projecten

Op deze website vind je voorbeelden van onze meer opvallende of juist demonstratieve projecten. Contacteer ons gerust als je vragen hebt over een project of onderzoek dat niet in de lijst zit.

 


 • SmarThor, ict-platform voor geïntegreerde sturing van multi-energiesystemen

  In het SmarThor-project ontwikkelt EnergyVille een ict-platform dat een volledig geïntegreerd multi-energiesysteem kan aansturen, gebruik makend van EnergyVilles eigen algoritmes. We beogen real-life en goed functionerende demo’s in woonwijken of bedrijventerreinen met optimaal functionerend energiesysteem, dat wil zeggen dat de verschillende energiebronnen, thermisch en elektrisch, er optimaal op elkaar en op het verbruik zijn afgestemd. De eerste van die demo's zal zich op Thor Park zelf bevinden en is in anno 2016 in volle ontwikkeling. Dankzij een koppeling met de labo’s van EnergyVille kan het systeem ook telkens bijgestuurd worden als nieuwe inzichten zich aandienen. 

  Domein: Netwerken, Opslag, Strategie & Markten, Gebouwen en Districten, Materialen & Componenten
  Periode: 01-06-2015 tot 31-05-2018
 • SolSThore, onderzoek naar gebouwgeïntegreerde PV-systemen

  SolSThore streeft naar een massale implementatie van zonne-energie in een slimmestedencontext. Daarvoor hebben we een combinatie van uitermate efficiënte gebouwgeïntegreerde PV (zowel op het vlak van energierendement als betrouwbaarheid van de apparatuur) nodig, evenals een lokale opslag via batterijen. SolSThore wil de vereiste O&O-capaciteit en expertise in Vlaanderen uitbouwen om de belangen van lokale bedrijven in deze sector te dienen, nieuw industrieel weefsel te creëren en toonaangevende resultaten te produceren. Om een breed sociaal draagvlak te verzekeren, houdt het SolSThore-onderzoek ook rekening met esthetische en maatschappelijke aspecten van fotovoltaïsche energie.

  Domein: Materialen & Componenten, Netwerken, Opslag, Gebouwen en Districten
  Periode: 01-06-2015 tot 31-05-2018
 • Naar een duurzame energievoorziening in steden

  Het project 'Naar een duurzame energievoorziening in steden' maakt deel uit van het Strategisch Actieplan Limburg in het Kwadraat (SALK) en biedt EnergyVille de mogelijkheid om een nog beter geïntegreerd toponderzoekscentrum te worden, met een labo-infrastructuur van 1.400 m², geavanceerde apparatuur, deskundige teams en 14 baanbrekende demo's, die in nauwe samenwerking met de lokale industrie werden ontwikkeld. Het onderzoek zal uiteindelijk heel wat internationale industriële partners aantrekken. Dit project is een samenwerking van KU Leuven, VITO, imec en UHasselt en ontvangt steun van de Europese Unie, het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), Agentschap Innoveren & Ondernemen en de Provincie Limburg.

  Domein: Netwerken, Opslag, Strategie & Markten, Gebouwen en Districten, Materialen & Componenten
  Periode: 01-06-2015 tot 31-05-2018
 • SmartNet

  Het SmartNet project zal verschillende interactieschema’s tussen TSO’s en DSO’s met betrekking tot ondersteunende diensten rond het distributienet voorstellen en analyseren. Dit is inclusief testen in laboratoria en veldtesten in Italië, Denemarken en Spanje. Een dergelijke coördinatie en informatie-uitwisseling tussen transmissie- en distributiesysteemoperatoren wat betreft intermitterende hernieuwbare energiebronnen, flexibele belasting en lokale netstatus wordt steeds belangrijker om een efficiënt, effectief en veilig energiesysteem te garanderen.

  Domein: Netwerken, Strategie & Markten
  Periode: 01-01-2016 tot 31-12-2018
 • MATChING

  Energieopwekking is een sector die grote hoeveelheden water vereist: water koelen voor energieproductie neemt 45% van de totale waterwinning in Europa in, goed voor een tweede plaats (de eerste plaats gaat naar landbouw). MATChING of “Material & Technologies for Performance Improvement of Cooling Systems performance in Power Plants” is een project gesteund door het Horizon 2020 programma van de Europese Unie. Het doel van het project is de vraag van de energiesector naar koelwater te verminderen door innovatieve technische oplossingen in thermische en geothermische centrales. In totaal zullen 16 partners verspreid over Europa bijdragen aan het succes van het project en helpen om het ambitieuze doel te vervullen.

  Domein: Netwerken, Strategie & Markten, Materialen & Componenten
  Periode: 01-03-2016 tot 31-08-2019
 • ADDRESS

  Het Europese project ADDRESS (Active Distribution networks with full integration of Demand and distributed energy RESourceS) heeft tot doel een volledig commercieel en technisch kader uit te werken voor de ontwikkeling van "Active demand" in de slimme netten van de toekomst. Er gaat veel aandacht naar de actieve deelname van huishoudelijke en kleine commerciële verbruikers aan de markten van de energiesystemen en de dienstverlening aan diverse gebruikers van energiesystemen. De resultaten zullen als basis dienen voor innovatieve beheersingsstrategieën, ICT-platforms en marktmodellen voor de actieve deelname van de eindgebruiker aan de energiemarkt.

  ADDRESS photo
  Domein: Netwerken, Strategie & Markten
  Periode: 01-06-2008 tot 30-05-2013
 • Vlaamse Proeftuin Elektrische Voertuigen

  Het open innovatieplatform "Vlaamse Proeftuin Elektrische Voertuigen" kwam er om de invoering van elektrische voertuigen in Vlaanderen te versnellen. Bedrijven of organisaties testen innovatieve technologieën, producten, diensten en concepten via een representatieve testpopulatie in een echte leef- en werkomgeving. Het doel is om de innovatie bij te sturen en/of te versnellen en om toekomstige noden te capteren. 

  Vlaamse Proeftuin Elektrische Voertuigen
  Domein: Netwerken, Opslag, Gebouwen en Districten
  Periode: 01-01-2011 tot 31-12-2014
 • GRID4EU

  GRID4EU is een grootschalige demonstratie van geavanceerde smart grid oplossingen voor Europa met een brede replicatie en schaalbaarheid. Het project werd uitgevoerd als antwoord op een vraag naar meer projecten van de Europese Commissie. Het werd geleid bij zes distributiesysteemoperatoren (DSO’s) uit Duitsland, Zweden, Spanje, Italië, Tsjechië en Frankrijk, in nauwe samenwerking met een aantal grote elektriciteitsleveranciers, fabrikanten en onderzoeksinstanties. In totaal bestond het consortium uit 27 partners.

  Domein: Netwerken, Opslag, Strategie & Markten, Materialen & Componenten
  Periode: 01-11-2011 tot 31-01-2016
 • iTesla

  Het iTesla project richt zich op het verbeteren van netwerkoperaties dankzij een nieuwe veiligheidstool die kan omgaan met de onzekere werkomstandigheden en die een voordeel kan halen uit het steeds flexibelere net.

  De ontwikkelde toolbox ondersteunt het beslissingsproces van de netwerkoperaties tot twee dagen voor de reële tijd.

  iTesla logo
  Domein: Netwerken
  Periode: 01-01-2012 tot 31-12-2015
 • E-harbours

  E-harbours gaat de uitdaging aan om een duurzamer energiemodel voor havengebieden te ontwikkelen op basis van innovatieve intelligente energienetwerken (smart grids).

  Domein: Netwerken, Opslag
  Periode: 01-10-2012 tot 28-02-2014

Deel dit bericht
Deel dit bericht