ECODISTR-ICT - Geïntegreerde beslissingsondersteunende tool voor retrofit en renovatie in het kader van het streven naar duurzame wijken

Laatst gewijzigd: 
12-10-2016
Eco Distr-ict

Het project ECODISTR-ICT wordt uitgevoerd door een consortium met toonaangevende Europese onderzoekscentra, kleine en middelgrote ondernemingen en grote ondernemingen. Er is een totale investering van M€ 4,1 mee gemoeid. Aan het einde van het driejarige project zullen lokale overheden, architecten en stadsplanners ecowijken kunnen plannen met behulp van een nieuwe opensource-softwaretool. Die tool zal helpen bij de besluitvorming over energiebesparende aanpassingen in wijken. Hij kan ook gebruikt worden als hulpmiddel om actieprioriteiten te bepalen in de wijk en haar omgeving.

Project gefinancierd door het 7e kaderprogramma van de Europese Unie.

 
Domein: Gebouwen en Districten
Periode: 01-12-2013 tot 30-11-2016
Status: 
Afgesloten project

Het project ECODISTR-ICT wordt door de Europese Unie gefinancierd via het zevende kaderprogramma. Het wordt uitgevoerd door een consortium onder leiding van VITO, met toonaangevende Europese onderzoekscentra, kleine en middelgrote ondernemingen en grote ondernemingen. Er is een totale investering van M€ 4,1 mee gemoeid.

ECODISTR-ICT ondersteunt de duurzame renovatie van stadswijken. Hiertoe ontwikkelt het project een geïntegreerde opensource beslissingsondersteunende tool die de besluitvorming over renovatie- en aanpassingsprogramma's vergemakkelijkt en de energie- en kostenefficiëntie optimaliseert.

Deze gebruiksvriendelijke, multidisciplinaire en modulaire tool voor ingenieurs, stadsplanners, architecten en woningcorporaties zal:

 • de planning van wijkrenovaties ondersteunen door het aanmaken van renovatiescenario's waarin de behoeften geïntegreerd zijn van verschillende partijen: inwoners, lokale overheden en zakelijke investeerders;
 • een gecoördineerde aanpak voorstellen die aanpassing van gebouwen verenigt met wijkrenovatie;
 • specifiek de bijbehorende kosten en baten bepalen, alsook de milieu- en sociale effecten op wijkniveau.

Deze tool beschrijft de mogelijke gevolgen van diverse scenario's voor gebouwrenovatie. Op basis van die informatie kunnen er in samenspraak met andere partijen gefundeerde beslissingen worden genomen over actieprioriteiten. De tool beoordeelt specifiek de bijbehorende kosten en baten alsook de milieu- en sociale effecten op wijkniveau. De gebruikersomgeving focust niet alleen op energie, maar beoordeelt in haar modulaire platformstructuur naast de energieprestaties nog een brede waaier aan milieuparameters, zoals de luchtkwaliteit, de mobiliteit en de leefbaarheid van de wijken.

 

Ecodistr-ICT is funded by the 7th Framework Programme of the European Union

 

Meer info vind je in deze publicatie in the Regional Review: regional_review.pdf

Projectpartners

 • VITO
 • ARUP logo
 • Bipolaire logo
 • CSTB logo
 • Omgeving logo
 • Sigma Orionis logo
 • StruSoft logo
 • VABI logo
 • White Arkitekts logo
 • SP Technical Research Institute of Sweden logo
 • TNO logo
contactpersoon
Han Vandevyvere - Project manager

E-mail versturen