Pasklaar onderzoek

Deze ontwikkelingen en onderzoekstechnieken hebben we al in eerdere projecten uitgewerkt en staan nu klaar om aan jouw noden te voldoen.

EnergyVille levert state-of-the-art technologie waarmee industriële partners hun eigen producten nog beter kunnen maken. EnergyVille stelt daarvoor een poule van specialisten (ingenieurs en technici) ter beschikking die de ontwikkeling en integratie kunnen ondersteunen. Die dienst kan gaan van slechts een paar uur advies tot de ontwikkeling van een volledig project, naar gelang van uw behoeften.

 

 • Dynamische balancering

  Met EnergyVilles technologie voor dynamische balancering kunnen individuele cellen opgeladen en ontladen worden tijdens de werking. Hoewel individuele cellen in werking zijn, worden alle cellen ononderbroken opgeladen en ontladen door de toepassing. 

 • Berekening van de laadtoestand

  EnergyVilles technologie voor de berekening van de laadtoestand kan de hoeveelheid energie in een batterij tot op een paar procent nauwkeurig bepalen, afhankelijk van de chemische eigenschappen en de toepassing. De technologie houdt ook rekening met de batterijtemperatuur, die een aanzienlijke invloed heeft op de laadtoestand. Op basis van het werkelijke gedrag van de batterij past het algoritme de nodige parameters (capaciteit, weerstand, ...) aan en blijft de berekening nauwkeurig, zelfs wanneer de batterij veroudert. Dit algoritme van EnergyVille kan gebruikt worden met betaalbare hardware gebaseerd op nieuwe technologie waarvoor een octrooi is aangevraagd.

 • Slim oplaadsysteem voor elektrische voertuigen

  Elektrische voertuigen worden een volwaardig alternatief voor de meeste transportbehoeften. EnergyVille wil het grootschalige gebruik van elektrische voertuigen bevorderen met de ontwikkeling en toepassing van nieuwe concepten voor een slim oplaadsysteem. Elektrische mobiliteit biedt belangrijke voordelen: ze is energie-efficiënt, veroorzaakt geen lokale luchtverontreiniging en werkt met elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen. Daartegenover staat dat het grootschalige gebruik van elektrische voertuigen belastender is voor het elektriciteitsnet. Hoe kan men overbelasting van het net vermijden en toch zoveel mogelijk hernieuwbare elektriciteit gebruiken?

 • Smart grid controller voor huishoudtoestellen

  De smart grid controller voor huishoudtoestellen is een sturingsmodule waarmee gewone huishoudtoestellen “automatisch” kunnen worden ingeschakeld door middel van een actief bedieningssysteem. De apparaten kunnen zo in werking worden gesteld wanneer dit het best uitkomt voor het (slimme) net, maar altijd binnen de comfortzone van het huishouden.

 • DC-safe

  DC-safe: meting van isolatieweerstand

  Onze DC-safe®-technologie meet regelmatig de isolatieweerstand in gelijkstroomsystemen (DC) en schakelt een alarm in wanneer de weerstand onder een vooraf ingestelde waarde daalt. 

 • Slimme Boiler

  Een slimme boiler of thermische buffer is een boiler die is uitgerust met geavanceerde meet- en controlesystemen. Dit geeft een gedetailleerd overzicht van de energie die opgeslagen ligt in de buffer en geeft ook een goede controle van het thermische opslagsysteem. De meest tastbare toepassing van de slimmeboilertechnologie - en ook degene waar het orgineel voor ontwikkeld werd - is een slim elektrisch watervat voor thuisgebruik. Een warmwatersysteem voor thuisgebruik uitgerust met de slimmeboilertechnologie wordt een opslagapparaat dat vraaggestuurd kan worden. De slimme thermische buffer wordt opgeladen op het moment dat dat het beste is voor het net, terwijl er op elk moment voldoende warm water bewaard wordt voor de consument. Dit apparaat is smart grid ready en werkt autonoom zonder enige tussenkomst van de gebruiker, en bovendien is de comfortimpact nihil. Deze slimmeboilertechnologie kan zelfs gebruikt worden om het comfortniveau te verhogen en om de energie-efficiëntie van het warmwatersysteem te verbeteren. De slimme boiler voorziet de gebruiker bovendien van geavanceerde data over zijn of haar warmwaterverbruik.

 • Optimalisering van het energieafnameproces

  Verwerf meer inzicht in uw voorspellingsproces. Leer uw energieportfolio kennen.

 • Ontwikkeling van ultracapsystemen

  Ultracaps zijn elektrochemische cellen. In een operationeel systeem moeten alle cellen, inverters en controllers zorgvuldig gemonteerd worden zodat het in alle omstandigheden en gedurende lange periodes veilig en betrouwbaar functioneert. De keuze van de componenten, de dimensionering, het mechanisch ontwerp, de ontwikkeling van het sturingssysteem en de thermische tests zijn daarbij zeer belangrijk. Bovendien moet er worden nagegaan of het volledige systeem geschikt is voor het beoogde doel. EnergyVille biedt een volledig geïntegreerd ondersteuningspakket aan voor ondernemingen die hun eigen ultracapsystemen ontwikkelen of ze aanschaffen. Wij bieden ondersteuning bij alle ontwikkelingsactiviteiten, van voorontwerp tot gevalideerd prototype. Afhankelijk van de behoeften kunnen wij een of meer ondersteuningsactiviteiten afzonderlijk uitvoeren.

 • Integrated district energy assessment by simulation (IDEAS)

  Steeds meer gebouwen en wijken combineren verschillende energiebronnen, zowel hernieuwbare als fossiele, met verschillende energiedragers zoals elektriciteit en warmte. Hierdoor zijn de integratie van en de interacties tussen deze bronnen en dragers steeds meer met elkaar verweven. EnergyVille ontwikkelde zijn Integrated District Energy Assessment by Simulation library (IDEAS) om de werking van deze complexe energiesystemen in al hun facetten doeltreffend te beoordelen. Met deze zeer volledige Modelica-bibliotheek kunnen individuele gebouwen en wijken gemodelleerd worden voor simulaties met betrekking tot energie en thermisch comfort.

 • Interactie tussen fotovoltaïsche componenten en het distributiesysteem

  In het bestaande distributienet zullen bepaalde technische punten moeten worden aangepast  aan het groeiende aandeel van fotovoltaïsche generatoren. Onevenwicht in de spanning, thermische overbelasting en overspanning zijn slechts enkele van de problemen die zich kunnen voordoen door de hoge penetratie van fotovoltaïsche energie. Als onafhankelijke onderzoeksinstelling biedt EnergyVille u diverse oplossingen aan voor die problemen. Geruggensteund door onze knowhow in het modelleren en simuleren van distributienetten met een hoge penetratie van hernieuwbare energiebronnen, leveren wij nieuwe besturingstechnieken op het niveau van het lokale net, de eindgebruiker of het fotovoltaïsch systeem. Diverse opties, zoals het toevoegen van opslageenheden, inclusief transformatoren met trappenschakelaar, integratie van communicatie tussen converters, ... worden onderzocht en vergeleken. Op het niveau van het fotovoltaïsch systeem behoort de ontwikkeling van slimme inverters tot de belangrijkste elementen van dit onderzoek. De kenmerken van die inverters, zoals blindvermogensregeling, niet-gebalanceerde injectie-, spannings- en frequentieregeling, zullen een cruciale rol spelen in de werking van het toekomstige distributienet.

 

 

Deel dit bericht
Deel dit bericht