Pasklaar onderzoek

Deze ontwikkelingen en onderzoekstechnieken hebben we al in eerdere projecten uitgewerkt en staan nu klaar om aan jouw noden te voldoen.

EnergyVille levert state-of-the-art technologie waarmee industriële partners hun eigen producten nog beter kunnen maken. EnergyVille stelt daarvoor een poule van specialisten (ingenieurs en technici) ter beschikking die de ontwikkeling en integratie kunnen ondersteunen. Die dienst kan gaan van slechts een paar uur advies tot de ontwikkeling van een volledig project, naar gelang van uw behoeften.

 

 • EBECS Tool

  De EBECS tool biedt aan huurders of eigenaars van een woning een uitvoerig renovatieadvies aan. Door enkele simpele vragen te beantwoorden over de woning en zijn bewoners wordt een analyse gemaakt van de actuele woonsituatie (de constructie, de systemen, de bewoners, hun gedrag en hun energieverbruik). Deze wordt gekoppeld aan EnergyVille’s expertise over de Belgische gebouwsector en maakt het zo mogelijk verbeteringen door middel van renovatie en hernieuwbare energiebronnen in kaart te brengen.

 • City Portal: uw gebouwarchief

  Interactief en slim platform met gegevensbouw voor collectieve renovatie van woningen op district-, stads-, provinciaal en regionaal niveau. In 2018 zullen Eandis en Infrax deze tool ook gratis aanbieden aan alle steden en gemeenten in Vlaanderen.

  Het City Portal is een interactief portal met gebouwgegevens die zich momenteel op residentiële gebouwen richt. Uitbreiding naar tertiaire gebouwen is mogelijk met een aantal kleine aanpassingen. Dit portaal kan door meerdere belanghebbenden worden gebruikt. Deze omvatten bijvoorbeeld slimme stadsgerelateerde gemeentelijke diensten, intergemeentelijke verenigingen, distributienetbeheerders en stedelijke strategieadviseurs. Het portaal is speciaal ontwikkeld voor gezamenlijk databeheer, planning en een uitrol van renovatieacties en impactmonitoring van de geïmplementeerde maatregelen rond energie-efficiëntie of duurzame energie.

 • Environmental product declarations (EPDs) voor bouwproducten

  Een EPD (Environmental Product Declaration) is een gestandaardiseerde manier om de milieuprestatie van een product, proces of systeem te kwantificeren en erover te rapporteren. EPD's zijn gebaseerd op de Life Cycle Assessment (LCA).

  EPD's voor bouwproducten helpen om de vraag naar en de toevoer van bouwproducten die minder schadelijk zijn voor het milieu te stimuleren. Dit gebeurt door verifieerbare en nauwkeurige informatie over die milieuprestatie te communiceren, wat het potentieel voor marktgedreven, continue milieu-verbetering stimuleert. Op 14 juli 2014 werd in België een Koninklijk Besluit gepubliceerd die de minimale vereisten voor het gebruik van zulke milieu-claims voor bouwproducten omschrijft en die de EPD's in een federale database registreert. Deze wetgeving is van toepassing op alle bouwproducten in België, om greenwashing te vermijden. De wetgeving is grotendeels gebaseerd op internationale standaarden (ISO 14040, ISO 14044, ISO 14025,...) en Europese normen in het kader van CEN TC 350 - "Sustainability of Construction Works" (EN 15804, EN 15978,...).

 • Batal: Your battery test analysis: get quickly to battery insight

  Save time processing battery data, 

  focus on creating battery insight 

  www.batal.be

 • Slimme controller voor warmtedistributienetten

  Hou warmtedistributienetten op een slimme manier onder controle en bespaar tot 20% op piekbelasting en tot 10% op onderhoudskosten van de netten.

  Deze technologie pakt de energie-efficiëntie van warmtedistributienetten of DH-netwerken op wijkniveau aan. De controller is gebaseerd op zelflerende algoritmes en zal in staat zal stellen het gebruik van restwarmte en hernieuwbare energiebronnen te maximaliseren in DH netwerken. De controller optimaliseert de consumptie van gebouwen en districten en de vraag van het netwerk en benut het potentieel om de thermische massa van een gebouw te activeren als thermisch opslagsysteem. De technologie controleert de toevoer en consumptie ('demand side management') van DH-netwerken en de verschillende componenten van het energiesysteem (zoals opslag-units, warmtepompen etc.). Er zitten drie business-strategieën in de controller (peak shaving of het afvlakken van de piekbelasting, de interactie met de elektriciteitsmarkt en cell balancing of het balanceren van de energie tussen gebouwen en districten). Afhankelijk van het DH-netwerk en de operaties kunnen een of meerdere van deze strategieën aangesproken worden. De controller is ontwikkeld als een toevoeging aan vele DH-netwerkcontrollers en SCADA systemen en kan dus eenvoudig worden geïmplementeerd.

 • GEObooster: blinkt uit in geothermische prestaties

  GEObooster is de eerste intelligente controller op de markt die actief de energieuitwisseling van een BTES veld (Borehole thermal energy storage of boorgat-energie-opslag) monitort en corrigeert.

 • Energiesysteemplanning op lange termijn

  We helpen onze zakenpartners om een toekomstgericht en kostenefficiënt energiesysteem te ontwerpen aan de hand van technologieën voor energieomzetting en energieverbruik. Toekomstige kapitaaluitgaven en bedrijfskosten voor het hele systeem worden geminimaliseerd, terwijl vooraf gedefinieerde doelstellingen m.b.t. energie-efficiëntie, koolstofarme energie en energieveiligheid worden gerealiseerd.

  Op basis van energiesysteem-modellering kunnen we technologisch specifieke ontwerpkeuzes voor het energiesysteem van de toekomst bieden. Door meerdere alternatieve ontwerpen te genereren (scenario's genaamd), helpen we de klant een weloverwogen beslissing te maken op het vlak van kapitaalintensieve energiegerelateerde investeringen en de opmaak van slimme beleidsplannen om deze onder controle te kunnen houden.       

   

 • Mappingsoftware voor het optimale stadsverwarmingstraject

  EnergyVilles software voor tracévaststelling bepaalt de ideale cluster voor uw stadsverwarming met een reeks potentiële verwarmingsklanten en verwarmingsleveranciers. De software berekent dit volledig automatisch door de locatie van de klanten en leveranciers aan te geven op een digitale kaart (GIS), samen met hun jaarlijkse energieverbruik. Het mathematisch geoptimaliseerde stadsverwarmingstraject en de optimale afmetingen voor de connecties worden eveneens vastgesteld.

 • Economische en ecologische haalbaarheid van stadsverwarming

  EnergyVilles software voor economische haalbaarheid brengt alle financiële parameters van een stadsverwarmingsnet in kaart en geeft een nauwkeurig overzicht van de bijbehorende kosten en voordelen. Dit resulteert in een gebruiksvriendelijk berekeningsmodel waarmee u gemakkelijk de economische haalbaarheid en de ecologische impact van uw stadsverwarming (deeltjes, uitstoot van schadelijke stoffen) kunt bepalen.

 • Latente warmte-opslag in Phase Changing Materials

  Wanneer een materiaal smelt of bevriest, wordt er bij een bijna constante temperatuur een bepaalde hoeveelheid energie opgenomen of afgegeven. Bij het smelten van bijvoorbeeld 1 kg ijs komt er zoveel energie (warmte) vrij dat je er dezelfde hoeveelheid water tot 80 °C mee kunt verwarmen (koeling). Deze latente warmte van de faseovergang van een materiaal kan worden gebruikt om warmte op te slaan en te gebruiken wanneer dat nodig is. In dit geval gebruiken wij overtollige warmte van zonnecollectoren overdag om een bepaald compact materiaal te bevriezen. Wanneer de warmte ‘s avonds nodig is, laten we het materiaal smelten zodat de energie vrijkomt in de vorm van warmte. Omdat verschillende materialen verschillende chemische en fysieke eigenschappen hebben, kan Phase Change Materials-technologie (PCM) worden gebruikt voor uiteenlopende verwarmings- en koelingstoepassingen.

 

 

Deel dit bericht
Deel dit bericht