Pasklaar onderzoek

Deze ontwikkelingen en onderzoekstechnieken hebben we al in eerdere projecten uitgewerkt en staan nu klaar om aan jouw noden te voldoen.

EnergyVille levert state-of-the-art technologie waarmee industriële partners hun eigen producten nog beter kunnen maken. EnergyVille stelt daarvoor een poule van specialisten (ingenieurs en technici) ter beschikking die de ontwikkeling en integratie kunnen ondersteunen. Die dienst kan gaan van slechts een paar uur advies tot de ontwikkeling van een volledig project, naar gelang van uw behoeften.

 

 • EBECS Tool

  De EBECS tool biedt aan huurders of eigenaars van een woning een uitvoerig renovatieadvies aan. Door enkele simpele vragen te beantwoorden over de woning en zijn bewoners wordt een analyse gemaakt van de actuele woonsituatie (de constructie, de systemen, de bewoners, hun gedrag en hun energieverbruik). Deze wordt gekoppeld aan EnergyVille’s expertise over de Belgische gebouwsector en maakt het zo mogelijk verbeteringen door middel van renovatie en hernieuwbare energiebronnen in kaart te brengen.

 • City Portal: uw gebouwarchief

  Interactief en slim platform met gegevensbouw voor collectieve renovatie van woningen op district-, stads-, provinciaal en regionaal niveau. In 2018 zullen Eandis en Infrax deze tool ook gratis aanbieden aan alle steden en gemeenten in Vlaanderen.

  Het City Portal is een interactief portal met gebouwgegevens die zich momenteel op residentiële gebouwen richt. Uitbreiding naar tertiaire gebouwen is mogelijk met een aantal kleine aanpassingen. Dit portaal kan door meerdere belanghebbenden worden gebruikt. Deze omvatten bijvoorbeeld slimme stadsgerelateerde gemeentelijke diensten, intergemeentelijke verenigingen, distributienetbeheerders en stedelijke strategieadviseurs. Het portaal is speciaal ontwikkeld voor gezamenlijk databeheer, planning en een uitrol van renovatieacties en impactmonitoring van de geïmplementeerde maatregelen rond energie-efficiëntie of duurzame energie.

 • Environmental product declarations (EPDs) voor bouwproducten

  Een EPD (Environmental Product Declaration) is een gestandaardiseerde manier om de milieuprestatie van een product, proces of systeem te kwantificeren en erover te rapporteren. EPD's zijn gebaseerd op de Life Cycle Assessment (LCA).

  EPD's voor bouwproducten helpen om de vraag naar en de toevoer van bouwproducten die minder schadelijk zijn voor het milieu te stimuleren. Dit gebeurt door verifieerbare en nauwkeurige informatie over die milieuprestatie te communiceren, wat het potentieel voor marktgedreven, continue milieu-verbetering stimuleert. Op 14 juli 2014 werd in België een Koninklijk Besluit gepubliceerd die de minimale vereisten voor het gebruik van zulke milieu-claims voor bouwproducten omschrijft en die de EPD's in een federale database registreert. Deze wetgeving is van toepassing op alle bouwproducten in België, om greenwashing te vermijden. De wetgeving is grotendeels gebaseerd op internationale standaarden (ISO 14040, ISO 14044, ISO 14025,...) en Europese normen in het kader van CEN TC 350 - "Sustainability of Construction Works" (EN 15804, EN 15978,...).

 • Energiesysteemplanning op lange termijn

  We helpen onze zakenpartners om een toekomstgericht en kostenefficiënt energiesysteem te ontwerpen aan de hand van technologieën voor energieomzetting en energieverbruik. Toekomstige kapitaaluitgaven en bedrijfskosten voor het hele systeem worden geminimaliseerd, terwijl vooraf gedefinieerde doelstellingen m.b.t. energie-efficiëntie, koolstofarme energie en energieveiligheid worden gerealiseerd.

  Op basis van energiesysteem-modellering kunnen we technologisch specifieke ontwerpkeuzes voor het energiesysteem van de toekomst bieden. Door meerdere alternatieve ontwerpen te genereren (scenario's genaamd), helpen we de klant een weloverwogen beslissing te maken op het vlak van kapitaalintensieve energiegerelateerde investeringen en de opmaak van slimme beleidsplannen om deze onder controle te kunnen houden.       

   

 • Integrated district energy assessment by simulation (IDEAS)

  Steeds meer gebouwen en wijken combineren verschillende energiebronnen, zowel hernieuwbare als fossiele, met verschillende energiedragers zoals elektriciteit en warmte. Hierdoor zijn de integratie van en de interacties tussen deze bronnen en dragers steeds meer met elkaar verweven. EnergyVille ontwikkelde zijn Integrated District Energy Assessment by Simulation library (IDEAS) om de werking van deze complexe energiesystemen in al hun facetten doeltreffend te beoordelen. Met deze zeer volledige Modelica-bibliotheek kunnen individuele gebouwen en wijken gemodelleerd worden voor simulaties met betrekking tot energie en thermisch comfort.

 

 

Deel dit bericht
Deel dit bericht