Pasklaar onderzoek

Deze ontwikkelingen en onderzoekstechnieken hebben we al in eerdere projecten uitgewerkt en staan nu klaar om aan jouw noden te voldoen.

EnergyVille levert state-of-the-art technologie waarmee industriële partners hun eigen producten nog beter kunnen maken. EnergyVille stelt daarvoor een poule van specialisten (ingenieurs en technici) ter beschikking die de ontwikkeling en integratie kunnen ondersteunen. Die dienst kan gaan van slechts een paar uur advies tot de ontwikkeling van een volledig project, naar gelang van uw behoeften.

 

 • Energiesysteemplanning op lange termijn

  We helpen onze zakenpartners om een toekomstgericht en kostenefficiënt energiesysteem te ontwerpen aan de hand van technologieën voor energieomzetting en energieverbruik. Toekomstige kapitaaluitgaven en bedrijfskosten voor het hele systeem worden geminimaliseerd, terwijl vooraf gedefinieerde doelstellingen m.b.t. energie-efficiëntie, koolstofarme energie en energieveiligheid worden gerealiseerd.

  Op basis van energiesysteem-modellering kunnen we technologisch specifieke ontwerpkeuzes voor het energiesysteem van de toekomst bieden. Door meerdere alternatieve ontwerpen te genereren (scenario's genaamd), helpen we de klant een weloverwogen beslissing te maken op het vlak van kapitaalintensieve energiegerelateerde investeringen en de opmaak van slimme beleidsplannen om deze onder controle te kunnen houden.       

   

 • Slim oplaadsysteem voor elektrische voertuigen

  Elektrische voertuigen worden een volwaardig alternatief voor de meeste transportbehoeften. EnergyVille wil het grootschalige gebruik van elektrische voertuigen bevorderen met de ontwikkeling en toepassing van nieuwe concepten voor een slim oplaadsysteem. Elektrische mobiliteit biedt belangrijke voordelen: ze is energie-efficiënt, veroorzaakt geen lokale luchtverontreiniging en werkt met elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen. Daartegenover staat dat het grootschalige gebruik van elektrische voertuigen belastender is voor het elektriciteitsnet. Hoe kan men overbelasting van het net vermijden en toch zoveel mogelijk hernieuwbare elektriciteit gebruiken?

 • Smart grid controller voor huishoudtoestellen

  De smart grid controller voor huishoudtoestellen is een sturingsmodule waarmee gewone huishoudtoestellen “automatisch” kunnen worden ingeschakeld door middel van een actief bedieningssysteem. De apparaten kunnen zo in werking worden gesteld wanneer dit het best uitkomt voor het (slimme) net, maar altijd binnen de comfortzone van het huishouden.

 

 

Deel dit bericht
Deel dit bericht