Opslag

EnergyVille werkt aan interfaces tussen opslageenheden en het systeem waar ze deel van uitmaken. Die interfaces zijn de hard- en software-onderdelen die een efficiënte, flexibele, veilige en kosteneffectieve integratie van de opslageenheden waarborgen.

 

Elektrische opslag

Elektrische energieopslag is een vitaal element om een betere integratie van hernieuwbare energiebronnen mogelijk te maken. Daarom biedt EnergyVille de nodige infrastructuur om nieuwe opslagmaterialen en batterijtechnologieën te ontwikkelen, bestaande oplossingen te verbeteren, de levensduur, prestaties en operationele veiligheid te vergroten, de cyclische mogelijkheden van het opslagapparaat te vergroten en de volgende generatie batterijsystemen te ontwikkelen.

In het EnergyVille batterijlabo worden nieuwe batterijen op basis van nieuwe elektrode materialen en solide nanocomposiet elektrolyten ontwikkeld. Deze batterijen hebben hogere energie- en vermogensdichtheden, zijn veiliger en hebben een langere levensduur dan bestaande batterijen.

In het batterijlabo kunnen betrouwbaarheidsanalyses, -testen en karakteriseringsrapportage voor zowel nieuwe batterijmaterialen en -apparatuur alsook bestaande batterijen worden uitgevoerd. Dit stelt klanten in staat om hun opslagoplossingen en -systemen beter te begrijpen en te vertrouwen. Bovendien kunnen deze resultaten worden gebruikt om softwaremodellen te genereren voor integratie in intelligente batterijmanagementsystemen om het energiebeheer te vergemakkelijken, de levenscyclus te verlengen, de prestaties, betrouwbaarheid en veiligheid te verbeteren en om de ROI van de batterij significant te verhogen.

Thermische opslag

EnergyVille focust zich ook op thermische energieopslagtechnologieën. Hierbij slaat men overschotten aan warmte of koude op om te gebruiken wanneer nodig. Met andere woorden, het aanleveren van warmte of koude wordt losgekoppeld van de vraag. Dit lost de dagelijkse onbalans op tussen de warmtevraag op huishoudelijk niveau en de toevoer van warmte uit hernieuwbare bronnen (zoals zonnecollectoren of PV-gekoppelde warmtepompen). Verschillende technieken kunnen gebruikt worden om warmte of koude op te slaan, van watertanks tot de meer exotisch klinkende PCM (Phase Change Material) en thermochemische opslag. Het stijgend gebruik van hernieuwbare energiebronnen en restwarmte van bedrijven en gebouwen zijn drijvende krachten achter het gebruik van energieopslag. Verder kan opslag ook operationele flexibiliteit toevoegen en draagt het bij tot de verhoging van de efficiëntie van het energiesysteem.

Thermische energieopslagsystemen worden vooral gebruikt in industriële processen en gebouwen. In deze toepassingen wordt ongeveer de helft van de energie gebruikt in de vorm van thermische energie. Thermische energieopslagsystemen kunnen helpen de energievraag en –toevoer in balans te houden en dat in verschillende tijdsframes. Een waterbuffer voor huishoudelijk warm water slaat bijvoorbeeld warmte op gedurende enkele uren of dagen, terwijl ondergrondse boorgat-energieopslag warmte kan opslaan gedurende een heel seizoen.

Thermische opslag kan ook een belangrijke rol spelen in het verbinden van thermische en elektrische netten. Om thermische energieopslag te koppelen aan een elektrisch net zijn er conversiesystemen zoals warmtepompen of ORC’s nodig. Bij thermische netten kan opslag een balancerende rol spelen tussen de energieproductie, de conversiesystemen en de gebruikers, zowel op korte (dag-nacht) als op lange termijn (winter-zomer). EnergyVille doet onderzoek naar de ontwikkeling, demonstratie en implementatie van intelligente controlesystemen voor energieopslagsystemen. Daarnaast behoren ook intelligente laadtoestandsbepaling van opslag, geïntegreerde opslagconcepten en compacte thermische energieopslag tot de onderzoeksonderwerpen. 

Onderzoeksonderwerpen

  • Ontwikkeling van nieuwe materialen en componenten voor verbeterde energieopslag
  • Batterijanalyse, -test, -karakterisering
  • ​Batterijmanagementtechnologieën
  • Nieuwe technologieën voor korte- en langetermijnopslag 
  • Thermische opslag
 

 

Johan DriesenJohan Driesen, Professor Elektrische Energie
"Energieopslag is de ontbrekende schakel voor een massale integratie van duurzame technologieën, inclusief de energieomzetting van hernieuwbare energie of plug-in elektrische voertuigen."
Deel dit bericht
Deel dit bericht