Ontwerp van elektriciteitsmarkten en marktmechanismen

Nu hernieuwbare energiebronnen een sterke opgang kennen in het elektriciteitsnet, groeit de nood aan nieuwe technologieën en processen om die bronnen in te passen in het bestaande model. Interoperabiliteit is een cruciale uitdaging voor de energiemarkt van morgen.

 

Een veranderende energiemarkt

De energiemarkt verandert volop. Waar vroeger de productie de vraag volgde, keert die dynamiek vandaag helemaal om: de vraag dient de opwekking te volgen. En ook de decentralisatie en verdeling van de controle is een onomkeerbare tendens.

De gevolgen van die evoluties zijn gigantisch: flexibiliteit van consumptie wordt een vermarktbaar product, er ontstaan opportuniteiten voor nieuwe (lokale) energiemarkten, en overal is nood aan nieuwe businessmodellen en marktreguleringen.

EnergyVille onderzoekt hoe in deze veranderende omstandigheden het elektriciteitsnetwerk kostenefficiënt en stabiel te runnen, rekening houdend met de grote aanwezigheid van variabele hernieuwbare energiebronnen allerhande en de verschillende actoren in deze nieuwe omgeving.

Daarvoor zijn intelligente controlemechanismen nodig, gestoeld op stevige ICT, en heel wat afspraken tussen de verschillende stakeholders zoals energiemaatschappijen, netbeheerders, eindgebruikers, ...

Actief in Europese onderzoeksprojecten

EnergyVille is een expertisecentrum dat focust op energie-gerelateerd onderzoek dat de brug slaat tussen het fundamenteel onderzoek en de noden van de industrie. We maken deel uit van de Europese EERA-onderzoeksgroep over Smart Grids waar we de leiding nemen in de subprogramma’s Control Systems and ICT Interoperability en Economic, Environmental and Social Impacts.

Ook in het internationale ETSAP network (Energy Technology Systems Analysis Program of the International Energy Agency) zijn we erg actief. Dat netwerk is verantwoordelijk voor het onderhoud van de MARKAL/TIMES-energiemodelleringssoftware.

EnergyVille focust op:

  • scenario-analyses van toekomstige energiesystemen
  • mechanismen voor nieuwe elektriciteitsmarkten
  • businessmodelling met meerdere actoren (value chain)
  • optimalisatie van controllers

We bekijken interoperabiliteitsvraagstukken zoveel mogelijk op een holistische wijze, waarbij we zowel op technologische aspecten focussen als op economische en sociale aspecten.

EnergyVilles meerwaarde

EnergyVille kan bijdragen aan uw strategische energieprojecten met een stabiel framework dat garandeert dat uw nieuwe ontwikkelingen van hoge kwaliteit zijn én wetenschappelijk breed onderbouwd werden.

Via het EnergyVille Business Affiliation Program on Smart Grid Architectures (EBAP-SGA) brengen we industriële partners samen op alle relevante niveaus van het elektriciteits-ecosysteem, om zo samen interoperabiliteitsvraagstukken te bespreken. In dat open programma, dat focust op technologie en marktontwerp, treden we op als een onafhankelijke neutrale expert en mediator. Meer informatie over EBAP-SGA, kan u bekomen via onze business developer Kris Boonen.

Deel dit bericht
Deel dit bericht