Ondersteuning van het energiebeleid

EnergyVille geeft bedrijven en overheden wetenschappelijk onderbouwd energieadvies. Voor de Vlaamse Overheid zijn we dé partner inzake hernieuwbare energie, energie-efficiëntie en energie-transport. Onze ruime, Europese blik is daarbij goud waard.

 

Hernieuwbare energie

EnergyVille is een expert in de financiële aspecten van hernieuwbare energie. Zo staan we aan de basis voor de berekening van de ‘onrendabele top’ van groene energie en groene warmteopwekking. We ontwikkelden ook een kosten/baten-analyse voor hernieuwbare energie en warmtekrachtkoppeling – die werd overgenomen door het Vlaams Energie Agentschap (VEA). EnergyVille voorziet ook steun aan het VEA en het Europees Milieu-agentschap om beleidslijnen en actieplannen voor hernieuwbare energie te implementeren - door statistische data aan te leveren, visieteksten te ontwikkelen en ontwikkelingen en methodologieën op EU-vlak nauw op te volgen.

Efficiënt energiegebruik

Efficiënt verwarmen en koelen (art. 14 van de Energy Efficient Directive van de Europese Commissie) wordt een van dé grote uitdagingen van de komende jaren. EnergyVille is zeer goed thuis in deze materie. We ontwikkelen warmtekaarten en creëren kosten-batenanalyses voor efficiënte verwarming en koeling van woonwijken. EnergyVille werkt daarvoor nauw samen met het VEA en de netwerkbeheerders. Zo kunnen we een schat aan kennis over energiemonitoring, ruimtemodellering en techno-economische becijferingen samenbrengen.

EnergyVille gaat ook na in welke mate de EU-lidstaten de energie-efficiëntiedoelstellingen voor 2020 halen. We helpen lidstaten bij het uitwerken van een energiebesparings- en energie-efficiëntiebeleid om de EU-richtlijnen te kunnen implementeren.

Klimaatneutrale steden en regio's

We ondersteunen tenslotte lokale overheden in hun ambitie om klimaatneutraal te worden. Dat doen we door energievoorzieningen te analyseren en actieplannen en scenario’s te ontwikkelen die de uitstoot van CO2 verminderen. EnergyVille levert bovendien expertise bij de implementatie van de EPB-regelgeving (energieprestatie van gebouwen).

Deel dit bericht
Deel dit bericht