Mian Wang en haar co-auteurs van KU Leuven/EnergyVille en Mitsubishi Electric Europe winnen de Cigré SC B4 Best Student Paper Award tijdens vooraanstaande conferentie over HVDC!

06-10-2017

Tijdens de CIGRÉ WINNIPEG 2017 INTERNATIONAL COLLOQUIUM & EXHIBITION in Winnipeg (Canada), werd de CIGRÉ Winnipeg 2017 Colloquium Best Student Paper Award uitgereikt aan de KU Leuven/EnergyVille onderzoekster Mian Wang voor haar paper over AC en DC beveilingstoepassingen en technologieën. 

Op dit moment worden HVDC links gebouwd door een kleine niche leverancier die controle en bescherming optimaliseren op basis van projectvereisten. Toekomstige DC grids vereisen echter een omgeving met verscheidene aanbieders om concurrentie tussen de verschillende leveranciers te garanderen. Normen die  multi-vendor interoperabiliteit van beveiligingsapparatuur vooropstellen, en dus concurrentie garanderen, bestaan voor AC-systemen, maar voor DC-systemen ontbreken deze normen nog.

De paper van Mian Wang voorziet een review van AC en DC beveiligingstechnologieën en evalueert welke aspecten van AC-beveiliging toegepast kunnen worden op DC-beveiliging, en dit specifiek vanuit het perspectief van multi-vendor interoperabiliteit. Meer specifiek focust haar paper op de analyse en vergelijking van recente ontwikkelingen in AC en DC beveiligingsapparatuur, zoals meetapparatuur, relais, communicatieprotocol en stroomonderbrekers. Haar studie resulteert in enkele aanbevelingen voor het standaardisatieproces van DC-beveleigingstoepassingen, gebaseerd op AC-beveiliging.

Volledige titel: A Review on AC and DC Protection Equipment and Technologies: Towards Multivendor Solution
Auteurs: Wang M., Abedrabbo M., Leterme W., Van Hertem D., Spallarossa C., Oukaili S., Grammatikos I., Kuroda K.

Wil je graag meer weten?
De volledige paper kan je hier nalezen.