GEOTABS-gebouwen veel efficiënter door relatie tussen de systemen te verbeteren

21-03-2013

GEOTABS-technologie, een zeer effectieve combinatie van geothermische warmtepompen met betonkernactivering, boekt veelbelovende resultaten wat betreft energiebesparing in gebouwen. Nochtans lijken de bestaande systemen in de praktijk hun volle potentieel nog niet te halen. Tijdens het GEOTABS-symposium in Hannover (22 januari) stelden professor Lieve Helsen en Wim Boydens de resultaten van een Europees onderzoeksproject naar de optimalisatie van GEOTABS-systemen voor.

De resultaten van het onderzoek waaraan maar liefst 25 partners meewerkten, bestaat uit enerzijds een set raadgevingen en ontwerprichtlijnen en anderzijds een nieuwe regelmethodiek die al tijdens het onderzoek uitgebreid is getest en gesimuleerd.

Lieve Helsen: 'Het globale GEOTABS-systeem, dat bestaat uit het gebouw en de verschillende technieken (inclusief de grondkoppeling), moet als geheel bekeken worden. Opsplitsen van het systeem en elk onderdeel apart optimaliseren leidt niet per definitie tot een betere werking van het geheel. Door de toepassing van betonkernactivering zijn gebouw en technieken immers zeer nauw met elkaar verbonden. Dit impliceert dat al in de ontwerpfase moet geanticipeerd worden op de mogelijke scenario's tijdens gebruik en dat het GEOTABS-systeem van in het begin moet geïntegreerd worden.'

Bekijk het persbericht