City-zen Virtual Power Plant wint de Green Digital Charter Award 2017

25-01-2018

De Amsterdamse​ ​Virtuele Energiecentrale​, waarin zo’n 50 huishoudens gezamenlijk de energie uit hun thuisbatterijen verhandelen, kreeg de Green Digital Charter Award 2017 uitgereikt door Eurocities tijdens de​ ​Conferentie​ ‘Imagine the Urban Future; Innovation Collaboration and Trust’ in Brussel op 23 januari 2018.  

Sinds de zomer van 2017 werd bij deelnemers aan dit project de zonne-energie, die niet direct gebruikt wordt,  opgeslagen in een batterij in huis. Deze energie kan op een ander moment gebruikt worden, of worden verhandeld als de energieprijs hoog is. Andersom kan ook energie worden ingekocht en opgeslagen als de prijs laag is. Tenslotte kunnen de batterijen ook worden ingezet om het lokale elektriciteitsnet te balanceren. De Virtual Power Plant is een deelproject van​ ​City-zen​, een Europees gefinancierd project waarin 25 partners o.a. ook EnergyVille in de praktijk uitzoeken hoe de steden Amsterdam en Grenoble het gebruik van fossiele energie in de gebouwde omgeving drastisch kunnen verlagen, en is opgezet door Alliander​, ​EXE ​en​ ​Greenspread​.  

Een project dat navolging verdient

De jury prijst het project omdat het bewoners in het hart sluit bij innovatie en hen de technologie aanbiedt om zelf bij te dragen aan de groene doelen van de stad. Daarnaast meent de jury dat het project navolging verdient, zeker omdat men weinig belemmeringen voor andere Europese steden ziet om op deze manier het produceren van zonne-energie door bewoners te stimuleren. Jan-Willem Eising van Alliander: ‘Ik ben trots erop dat we in Virtual Power Plant gezamenlijk met alle projectpartners en de buurtbewoners actief aan de slag zijn om het energiesysteem van de toekomst daadwerkelijk te realiseren in Amsterdam Nieuw West’.