Nieuws

 

 • SmartUp finalist Climate Launchpadfinale

  Climate Launchpad: SmartUp en Flexicity naar de finale 19.07.2016

  In Antwerpen vond op vrijdag 8 juli de Belgische finale van de Climate Launchpadwedstrijd plaats.  Zes ondernemers met een sterk idee voor klimaatvriendelijke producten of diensten dongen mee naar een plaats in de finale in Talinn, Estland. De eerste en tweede plaats gingen naar bedrijven van onderzoekers bij EnergyVille: Steven van Deun van SmartUp en Sandro Iacovella van Flexicity.

 • Thermo-technisch labo

  Onderzoek naar een regionaal warmtenet in Antwerpen 28.06.2016

  EnergyVille en CORE, specialisten in breedschalig onderzoek naar duurzame energie en warmtenetten van de vierde generatie, onderzoeken de technische en economische haalbaarheid van een warmtenettracé met inkoppeling van belangrijke warmte-afnemers zoals industrie, woonwijken, ziekenhuizen en woonzorgcentra.

 • Campus EnergyVille - thermo-technische labo

  Vlaamse, Limburgse en Europese steun voor uitbreiding van 3 onderzoekslijnen bij EnergyVille 10.06.2016

  EnergyVille heeft vandaag groen licht gekregen voor de uitvoering van bijzonder ambitieus nieuw onderzoek naar fotovoltaïsche systemen, naar thermische netten en optimaal gekoppelde energiesystemen. Het onderzoek zal ontwikkeld worden in het kader van het SALK-programma en ontvangt steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Ook Vlaams Minister voor wetenschap en innovatie Philippe Muyters, Vice-Minister-president en Vlaams Minister voor Energie Bart Tommelein en Limburgs Gedeputeerde voor Economie Erik Gerits scharen zich achter het plan en zullen het financieel ondersteunen.

 • Fact Check: Afwegingen over de ondersteuning van biomassacentrales 08.06.2016

  De ondersteuning van grootschalige biomassacentrales staat momenteel ter discussie. Bij beslissingen over ondersteuning kunnen verschillende afwegingen worden gemaakt. In deze fact check bespreken we het belang van biomassacentrales voor het halen van de hernieuwbare energiedoelstellingen in 2020, de rol in het energiesysteem, de karakteristieken van grote biomassa-centrales en kleinschalige installaties.

 • Warmtekaart Vlaanderen

  Warmtekaart Vlaanderen klaar voor gebruik 06.06.2016

  In opdracht van het Vlaams Energieagentschap (VEA) maakte VITO/EnergyVille in samenwerking met de distributienetbeheerders Eandis en Infrax een overzicht van de potentieel interessante plaatsen voor warmtenetten. Dit heeft geleid tot ‘de warmtekaart Vlaanderen’, die energie-efficiëntie en groene warmte een duw in de rug geeft. “Om de Europese klimaatdoelstellingen 2020 te halen, wil Vlaanderen een derde van de doelstelling hernieuwbare energie met groene warmte invullen. Ik ben dan ook blij de warmtekaart Vlaanderen vandaag te kunnen voorstellen. Het is een bruikbare tool die lokale beleidsmakers en initiatiefnemers aanmoedigt energieverspilling te beperken door de potentieel interessantste gebieden voor warmtenetten verder onder de loep te nemen”, zegt minister van Energie Bart Tommelein.

 • Lunch Meeting Europees Parlement op 31 mei 2016

  EnergyVille in het Europees Parlement 03.06.2016

  EnergyVille aan de Vlaamse Europarlementariërs voorstellen, dat was het doel van ons bezoek aan het Europees Parlement op dinsdag 31 mei. Het Europese Parlement neemt immers via de directoraten-generaal veel belangrijke beslissingen die de evoluties van het energielandschap bepalen. Daarom vonden we het nuttig om onszelf als neutraal onderzoekscentrum voor te stellen. We presenteerden er onze ideeën wat betreft het energiesysteem, de rol die EnergyVille hierin vervult, en gingen wat dieper in op sommige van onze onderzoekstopics zoals markten en ICT, opslag, feitgebaseerde energiestrategieën, het nut van living labs en thermische netten. Ook de Vlaamse ministers, kabinetten en overheden die zich over energie ontfermen waren erbij zodat een levendige discussie kon ontstaan.

 • Team EnergyVille

  Personeel EnergyVille betrekt nieuw gebouw Campus EnergyVille op Thor Park in Waterschei 02.06.2016

  Vandaag heeft het personeel van EnergyVille voor het eerst haar nieuwe gebouw betrokken in Waterschei. In totaal 200 energie-onderzoekers verhuisden daarvoor vanuit hun voormalige werkplekken bij VITO in Mol en KU Leuven en imec in Leuven naar Waterschei. Op die manier verenigt EnergyVille het Vlaamse energieonderzoek letterlijk onder één dak. Het ruime gebouw, de nieuwe faciliteiten en de prachtige omgeving werden alvast warm onthaald. Onderzoeker Jeroen Büscher: ‘We werken al een tijdje samen, maar dit gebouw laat de samenwerking echt zien en voelen. Inspirerend!’ Het gebouw werd gerealiseerd met de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, de Vlaamse Regering, POM Limburg, Stad Genk en LRM.

 • EnergyVille presenteert in Klimaatcommissie van Vlaams Parlement 09.05.2016

  Op 9 mei 2015 werden Prof. Ronnie Belmans, CEO van EnergyVille en Leen Govaerts, Unit Manager Smart Energy & Built Environment van VITO en EnergyVille uitgenodigd voor de hoorzitting over de beleidsdomeinen Energie (slot) en Industrie/Innovatie (vervolg). Herbekijk hier de presentaties van Prof. Belmans en Leen Govaerts.

 • Fact Check: Hoeveel ondersteuning werd al toegezegd voor wind- en zonne-energie? 25.04.2016

  De Vlaamse overheid ondersteunt de productie van hernieuwbare elektriciteit met een systeem van groenestroomcertificaten. De federale overheid biedt ondersteuning voor windturbines op zee. Steun is nodig om voldoende zekerheid te bieden aan investeerders. Daarnaast moet de maatschappelijke kost zo beperkt mogelijk gehouden worden.

  In de afgelopen jaren is al voor een aanzienlijk bedrag aan ondersteuning toegezegd. Deze fact check geeft een raming van de totale opgebouwde ondersteuningsverplichtingen voor zon (fotovoltaïsche energie), wind op land en op zee. Omdat deze steun beschikbaar is gedurende tien tot twintig jaar na de indienstname van de installaties, bestaan er verplichtingen tot en met 2038.

 • Mitsubishi and EnergyVille onderzoeken samen de beveiling van DC grids 15.03.2016

  Vandaag hebben Mitsubishi Electric Corporation Japan en KU Leuven een onderzoeksovereenkomst getekend voor een gezamenlijk project rond de beveiliging van gelijkstroomnetten. Tijdens vier jaar zullen we samen de beveiligingsmethodologieën onder de loep nemen.

Deel dit bericht
Deel dit bericht