Netwerken

EnergyVille onderzoekt de ontwikkeling, uitbating en het gebruik van elektrische netwerken, te beginnen bij de gebruiker tot en met het transmissiesysteem. Hierbij ligt de focus op  een naadloze integratie van hernieuwbare energiebronnen in zowel het distributie- en transmissiesysteem als de bebouwde omgeving. Daarnaast beoogt EnergyVille de ontwikkeling, demonstratie en implementatie van intelligente controle van netwerken en substrations, tools voor het ontwerpen van DHC-netwerken, lage temperatuur-netwerken, multi-dragernetten en koudenetten.

 

Elektrische netten

In een systeem dat afhangt van intermitterende en weersafhankelijke hernieuwbare energiebronnen zoals wind en PV is een vraagsturingsysteem waar de consument bepaalt wanneer hij elektriciteit nodig heeft niet zo eenvoudig meer. We moeten niet alleen rekening houden met onbalansen tussen vraag en voorziening, er zijn ook piekmomenten, omgekeerde energiestromen en overbelastingen. Een goede interactie tussen hernieuwbare energie en zowel het distributie- als het transmissiesysteem en de bebouwde omgeving is dan ook een belangrijk onderzoeksonderwerp van EnergyVille.

Warmte- en koudenetten

Het verwarmen en koelen van onze gebouwen beslaat meer dan 50% van de totale energievraag in de Europese Unie. Die vraag wordt momenteel voornamelijk beantwoord door de verbranding van fossiele brandstoffen, maar de druk op de energievoorziening, het klimaat en de uitstoot van CO2, verschuift de focus naar hernieuwbare energie en duurzame bronnen zoals restwarmte. Warmtenetten kunnen warmteaanbod en –vraag met elkaar verbinden en kunnen bovendien als infrastructuur dienen voor allerlei vormen van duurzame warmte. Ook de koppeling van warmtenetten en elektrische netwerken via bijv. warmtepompen en ORC installaties vormt een belangrijk onderzoekstopic. Een van de domeinen waar EnergyVille in werkt zijn duurzame warmte en koudenetten of DHC-netten (District Heating and Cooling, verwarmen en koelen op wijkniveau). Intelligent gestuurde DHC-netten zijn onontbeerlijk in de transitie naar CO²-vrije oplossingen. De focus ligt daarom op vierdegeneratienetten maar ook op de technologische uitdagingen die de derdegeneratienetten in Europa met zich meebrengen.

Onderzoeksonderwerpen:

  • ​Multi-energie management systemen (elektrisch en / of thermisch) via de optimale coördinatie van generatie en verbruik, rekening houdend met de grenzen van de netinfrastructuur
  • Betrouwbare energievoorziening: risico-gebaseerde en deterministische analyse van betrouwbaarheid
  • Geïntegreerde District Energy Assessment by Simulation (IDEAS): unieke elektrische en thermische simulatie omgeving voor de integratie van hernieuwbare energiebronnen in gebouwen en districten
  • High Voltage Direct Current Grids: controle en bescherming, en integratie in bestaande AC-netwerken
  • Beslissingsondersteuning voor Grid Operatoren
  • Low Voltage Direct Current Grids die fotovoltaïsche energie en opslag integreren in gebouwen
  • Energie netwerk optimalisatie door de energieopbrengst van hernieuwbare energiebronnen beter te voorspellen
  • Slimme controle van warmte- en koudenetten
  • Multi-energie interactie: omzetting van warmte naar elektriciteit, lage temperatuur warmte naar hoge temperatuur warmte
  • Ontwerptools voor netwerktrajecten

 

Deel dit bericht
Deel dit bericht