Netwerk

EnergyVille streeft ernaar om bij de top vijf van Europa te horen op het vlak van innovatief energieonderzoek, daarom hebben we het van bij het begin ingebed in grote nationale en internationale netwerken.

 

KIC InnoEnergyEuropees kenniscentrum voor energie

Het Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT) stimuleert onderzoek en innovatie in Europa en wil onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven (de kennisdriehoek) met elkaar verenigen en versterken. Om dit te bereiken richtte de EIT kennis- en innovatiegemeenschappen op (KIC’s) met het doel partnerschappen te creëren tussen universiteiten, onderzoekscentra, bedrijven en andere actoren op het gebied van innovatie.

KIC InnoEnergy focust zich op duurzame energie en daarbinnen richt de co-locatie Benelux zich op het onderwerp 'Intelligente energie-efficiënte gebouwen en steden'.

KIC InnoEnergy Benelux bevindt zich op een dubbele locatie: in TU Eindhoven en in de EnergyVille-campus in Genk. Zo draagt EnergyVille bij aan het CO2-vrij maken van de EU tegen 2050 en bouwen we aan een duurzame energievoorziening voor de samenleving van morgen.

Meer informatie


Smart Grid Flanders

Energie en industrie

EnergyVille is ook een uitvalsbasis van Smart Grid Flanders, een ledenorganisatie die bedrijven en kennisinstellingen samenbrengt om van intelligente energienetten een realiteit te maken.

Dankzij een sterke ondersteuning van de ecologische en energiegerelateerde vraagstukken, werkt EnergyVille mee aan de energietechnologie van morgen. Via Smart Grids Flanders leiden onze technologische ontwikkelingen ook tot business development en tot de creatie van spin-offs in een cruciaal domein voor Vlaanderen en de wereld.

Meer informatie


Global Smart Grid Federation

Global Smart Grid Federation (GSGF)

De GSGF ijvert voor meer slimme en propere elektriciteitssystemen in de hele wereld. Daarvoor deelt ze de beste voorbeelden, hindernissen en oplossingen, voedt ze innovatie en identificeert ze technische en politieke struikelblokken.

Door de grote publieke en private belanghebbenden met landelijke initiatieven samen te brengen, worden veranderingen in de elektrische systemen van de deelnemende landen mogelijk. GSGF beperkt zich bovendien niet alleen tot een verbetering van de veiligheid. Nee, ook de flexibiliteit, uitstootvermindering, prijsbeheersing, betrouwbaarheid en toegankelijkheid van de elektriciteitsnetten komen aan bod.

EnergyVille maak deel uit van de Global Smart Grid Federation en werkt mee aan de implementatie van een smart grid in Vlaanderen, onder andere via onderzoeksprojecten zoals Linear.

Meer informatie


DERlabEen sterk netwerk voor slimmere netten

EnergyVille maakt deel uit van de internationale non-profit-samenwerking ‘European Distributed Energy Resources Laboratories (DERlab), dat meer dan 20 vooraanstaande onderzoeks- en testinstituten in Europa en de wereld samenbrengt. Samen met de partners werkt DERlab aan criteria voor de werking van gedecentraliseerde energie-opwekkers in het grid.

DERlab en de deelnemende instituten doen onderzoek naar DER-toestellen en -systemen, met een specifieke focus op de optimalisatie van testprocedures en de ontwikkeling van onderzoeksinfrastructuur. De vereniging stelt ook normeringstests, zoals een grid integration tests, ter beschikking van de industrie.

Met verschillende activiteiten in onderzoek, prestandaardisatie en bewustmaking, bevordert DERlab de randvoorwaarden voor een ecologische, meer duurzame elektriciteitsproductie in de toekomst. Wetenschappelijke, educatieve en netwerkevenementen van DERlab bevorderen het tweerichtingsverkeer van informatie tussen de internationale onderzoeksgemeenschap, industrie, beleidsmakers en het publiek.

Meer informatie


OpenADR

De OpenADR Alliance werd gevormd door stakeholders om de ontwikkeling, adoptie en naleving van de Open Automated Demand Response (OpenADR) standaarden te verzekeren door samenwerking, educatie, training, testen en certificatie.

Open Automated Demand Response (OpenADR) is een open en gestandaardiseerde manier voor elektriciteitsproviders en systeemoperatoren om met elkaar en hun klanten te communiceren via DR-signalen, gebruikmakend van een gemeenschappelijke taal in plaats van andere IP-gebaseerde netwerken zoals het internet. Het is de meest volledige en gebruiksvriendelijke Automated Demand Response en krijgt steun vanuit de hele industrie.

Als partner van de OpenADR Alliance steunt EnergyVille het gebruik van de OpenADR standaarden en wil het helpen om smart grids te verenigen onder een gemeenschappelijke standaard en zo een eerlijke cleantech industrie te vormen.

Meer informatie

Deel dit bericht
Deel dit bericht