Monitoren van de energievraag- en aanbod en gerelateerde broeikasgasemissies

Het uitwerken van een duurzaam energiebeleid voor de toekomst vergt een grondige kennis van de energietrends uit het verleden. Dit is één van de pijlers van EnergyVille's energiemonitoringsdiensten.

 

Energiebalans

De belangrijkste referentie voor energiegegevens in Vlaanderen is EnergyVille’s jaarlijkse energiebalans van het Vlaamse gewest, inclusief een inventaris van de hernieuwbare energie en de warmtekrachtkoppeling (CHP).

Topic Centre

EnergyVille maakt deel uit van het Europese Topic Centre voor luchtvervuiling en klimaatverandering. Dit Topic Centre is een uitgebreid netwerk van experten en nationale instituten dat het verzamelen en organiseren van gegevens ondersteunt, en meewerkt aan de ontwikkeling en verspreiding van informatie over Europa's milieu.

Uitstootinventarissen

EnergyVille ondersteunt de Vlaamse bijdrage aan de Belgische broeikasgasinventaris, jaarlijks gerapporteerd in het kader van het Kyotoprotocol, door de nodige data te toetsen, gebaseerd op de energiebalans en andere bronnen.

De experten van EnergyVille werden aangesteld binnen het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (UNFCCC) om bij te dragen aan de controles van de inventarissen van de nationale uitstoot van broeikasgassen voor de sectoren energie, de industriële processen en de afvalverwerking. EnergyVille test de nationale inventarissen op hun overeenstemming met de UNFCCC-richtlijnen en geeft advies om ze te verbeteren.

EnergyVille heeft naast de rapportage van de uitstoot van broeikasgassen ook een uitgebreide expertise en databank van andere uitstootgassen, zoals inventarissen van:

  • Off-road-emissie voor België en de gewesten
  • Emissie door houtverbranding in de woon-, diensten en landbouwsector
  • F-gassen voor België en de gewesten
Deel dit bericht
Deel dit bericht