Markt & strategie

EnergyVille onderzoekt de economische, technologisch en gedragsaspecten van het huidige en toekomstige energiesysteem en adviseert belanghebbenden over de veranderingen op korte en lange termijn. Vanuit onze solide basis waarbij we de energievraag en het aanbod monitoren, voorzien wij evaluaties en richtlijnen wat betreft energie-efficiëntie en hernieuwbare-energie-beleid aan lokale, regionale en Europese beleidmakers. 

 

Onze modellen voor een langetermijnoptimalisatie van het energiesysteem zijn gebaseerd op het TIMES modelleerkader. Beleidsmakers en industriële hoofdrolspelers zetten deze in om kostenefficiënte trajecten naar een nieuw energiesysteem, op basis van hernieuwbare energiebronnen, te berekenen. Daarbij houden ze steeds rekening met de huidige en toekomstige klimaatdoelstellingen en energiebeleid. 

Het is ons doel om belanghebbenden bij te staan bij het beheer van het elektriciteitssysteem, terwijl er grote volumes van (gedistribueerde) hernieuwbare energiebronnen en flexibele gebruikers op het net aangesloten zijn. Dit gebeurt op een kosteneffectieve manier. In de toekomst zal een breed scala van informatie- en communicatietechnologie uitgerold worden op alle niveaus van de energienetwerken om de slimme controlesystemen te ondersteunen. Deze systemen zijn nodig voor een stabiele en betrouwbare energieaanvoer. Voortdurende communicatie en efficiënte samenwerking tussen de verschillende betrokken partijen is hierin essentieel voor succes.

EnergyVille gaat de uitdaging aan om het elektriciteitssysteem op een kosteneffectieve en stabiele wijze te beheren, ook als er grote volumes hernieuwbare energiebronnen en flexibele consumenten op aansluiten. Daarvoor zijn gedistribueerde intelligente controle-oplossingen nodig, ondersteund door grote hoeveelheden informatie- en communicatietechnologie op alle niveaus van het elektriciteitsnetwerk. Een continue samenwerking tussen de diverse belanghebbenden zoals energieleveranciers, netwerkbeheerders, aggregatoren en producenten van materiaal is essentieel.

EnergyVille pakt de interoperabiliteit aan op een holistische manier waarbij rekening houdend met de technologische aspecten, en ook de economische en maatschappelijke dimensies onder de loep nemend.


Geert DeconinckGeert Deconinck, Professor Electrical Energy and Computer Architectures

'In de toekomst zullen we heel anders energie gebruiken: dankzij de alomtegenwoordige apps en internetconnecties kunnen consumenten veel efficiënter met energie omgaan en volop in smart grids participeren. De data kan ook de kostprijs voor de maatschappij laten dalen.'

 


Onderzoeksonderwerpen

Deel dit bericht
Deel dit bericht