Gebouwen en districten

Het stedelijke landschap is verantwoordelijk voor een groot deel van het energieverbruik. Lokale gemeenschappen en steden spelen daardoor een centrale rol in de energieovergang en vormen een aanzienlijke uitdaging. Het is van belang dat nieuwe gebouwen, renovatieprojecten en zelfs hele wijken aan hoge energiestandaarden voldoen. EnergyVille ontwikkelt de kennis om publieke en private belanghebbenden te ondersteunen bij de overgang naar duurzame, energie-efficiënte stedelijke omgevingen met een lage uitstoot. De nieuwe technologische inzichten, tools voor beslissingsprocessen, evaluatiemethodes en nieuwe business models van Energyville worden in living labs getest over de hele wereld, en zijn op maat gemaakt van de klanten.

 

Energie en efficiëntie van gebouwen, bouwelementen en de gebruikte technieken en materialen zijn van doorslaggevend belang voor het totale energiegebruik en de milieueffecten van de gebouwen rondom ons. EnergyVille helpt om bouwmaterialen, technische service systemen en hernieuwbare energiecomponenten meer energie- en milieuvriendelijk en efficiënt te maken.

Onderzoeksonderwerpen:

 

Dirk Saelens, Professor Bouwfysica

Overheid, industrie en bewoners zijn zich steeds meer bewust van de absolute noodzaak om zuinig met energie in gebouwen om te springen. Dit schept een ongelooflijk momentum om de energieproblematiek op alle niveaus aan te pakken: van het ontwikkelen van plannen om stedelijke weefsels te upgraden tot het mobiliseren van eigenaars om hun dak te isoleren. Alle beetjes helpen!

 


Leen GovaertsLeen Govaerts, Unit Manager Smart Energy & Built Environment

'In de komende decennia worden er wereldwijd aanzienlijke bedragen geïnvesteerd in energie- en stedelijke infrastructuur. Energyville versterkt met innovatieve technologische oplossingen en hoogwaardig advies, de industrie en het beleid bij het maken van de meest duurzame keuzes op dit uitdagende transitiepad.'

 

 

 

 

 


 

Deel dit bericht
Deel dit bericht