PhD Defense Evelyn Heylen - Evaluation of Power System Reliability Management: Towards Socially Acceptable Short-Term Reliability Criteria

Wanneer: 
30 januari 2018 - 17:00 tot 20:00
Waar: 
JUSTUS LIPSIUSZAAL (Room LETT 08.16), Erasmushuis, Blijde-Inkomststraat 21, 3000 LEUVEN

Promotoren
Prof. dr. ir. D. Van Hertem (Promotor/Supervisor)
Prof. dr. ir. G. Deconinck (Co-promotor/Co-supervisor)

Jury
Prof. dr. ir. H. Hens (Voorzitter/Chairman)
Prof. dr. ir. R. Vazquez Sabariego
Prof. dr. ir. L. Wehenkel
Prof. dr. ir. M. Troffaes
Prof. dr. ir. Y. Berbers
Prof. dr. S. Proost

Samenvatting
Betrouwbare en betaalbare elektriciteitsvoorziening is een belangrijk basisgoed in de moderne maatschappij. Daarom is een geschikt niveau van betrouwbaarheid in het elektriciteitssysteem cruciaal. Vandaag de dag wordt betrouwbaarheid beheerd aan de hand van het deterministisch N-1 criterium. Het N-1 criterium streeft niet naar kostenminimalisatie en evoluties in elektriciteitssystemen leggen de tekortkomingen van dit criterium bloot. Het beheren van betrouwbaarheid op een probabilistische manier laat daarentegen toe socio-economische afwegingen te maken, rekening houdend met de risico’s verbonden aan de onzekerheden in het elektriciteitssysteem. Een adequate evaluatie van de prestaties van deze alternatieve methodes in vergelijking met de huidige aanpak is cruciaal om systeemoperatoren en andere belanghebbenden te overtuigen om over te schakelen op een alternatieve aanpak voor betrouwbaarheidsbeheer.

Het doel van dit werk is om bij te dragen tot de fundamentele kennis van de evaluatie en vergelijking van betrouwbaarheidscriteria in kortetermijnbetrouwbaarheidsbeheer. Een modulaire en generische structuur voor een kwantificatieplatform is ontwikkeld, rekening houdend met de specifieke eigenschappen van de evaluatie van betrouwbaarheidsbeheer. Een basisimplementatie van dit platform is toegepast op testsystemen om karakteristieken en trends in relatieve prestaties van betrouwbaarheidscriteria af te leiden, eerder dan om het fundamenteel optimale betrouwbaarheidscriterium te bepalen. De toegepaste prestatie-indicatoren laten toe om de economische en sociale aanvaardbaarheid, de praktische toepasbaarheid en de hanteerbaarheid van betrouwbaarheidsbeheer te evalueren. Ontbrekende indicatoren om de ongelijkheid tussen eindgebruikers in termen van betrouwbaarheid uit te drukken zijn ontwikkeld.

Ideaal gezien is betrouwbaarheidsbeheer kosteneffectief, leidt het tot een hoog niveau van betrouwbaarheid en is onbetrouwbaarheid op een billijke manier verdeeld over de eindgebruikers. Deze drie aspecten leiden echter tot een ‘prestatietrilemma’ tussen kosteneffectiviteit, betrouwbaarheid en billijkheid. De drie aspecten van het prestatietrilemma worden beïnvloed  door het gebruik van meer gedetailleerde gegevens over de waarde die eindgebruikers hechten aan de niet-geleverde energie en aanpassingen aan het huidige betrouwbaarheidscriterium. Er worden aanpassingen voorgesteld die een geleidelijke overgang naar probabilistisch betrouwbaarheidsbeheer mogelijk maken. Om tot betrouwbaarheidsbeheer te komen dat binnen de praktische mogelijkheden ligt van de systeemoperatoren en voldoet aan de maatschappelijke vereisten, is het belangrijk dat een transparante dialoog gevoerd wordt over de afwegingen tussen betrouwbaarheid, kosteneffectiviteit en billijkheid en dat systeemoperatoren de multi-dimensionele prestatieanalyse voorgesteld in dit werk toepassen op hun eigen systemen.

Gelieve uw aanwezigheid bij de verdediging  te bevestigen door te antwoorden naar evelyn.heylen@esat.kuleuven.be voor 18 januari 2018. 

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht