Online leren: Energy Efficiency for Better Buildings

Wanneer: 
9 oktober 2017 - 09:00

Benut het energiebesparende potentieel van je gebouwen!

De MOOC (Massive Open Online Course) Energie-Efficiëntie voor Betere Gebouwen is ontworpen om je de kennis en de vaardigheden te geven om de energie-efficiëntie van je gebouw te verhogen, de energierekeningen te verminderen en bij te dragen tot een Europese terugdringing van de CO2-uitstoot. Deze cursus dekt de basisconcepten en tools rond energiemanagement in gebouwen, interne gebouwsystemen, de ontwikkeling van een energiemanagementstrategie en introduceert de standaarden en regels die van toepassing zijn. Op die manier zorgt de cursus dat je een efficiënte strategie voor energiebesparing kan selecteren, ontwikkelen en toepassen voor een of meerdere gebouwen.

 

Strategische doelstellingen

 • Gebouw- en energiebeheerders voorzien van de tools en eigenschappen die nodig zijn om de energieconsumptie efficiënt te beheren
 • Gebouw- en energiebeheerders voorzien van specifiek advies over hun faciliteiten, zowel tijdens de lessen als erna
 • Gebouw- en energiebeheerders voorzien van de kennis die nodig is om toegang te krijgen tot investeringsopties

Uitkomsten

Aan het einde van de lessen zal je:

 • Energieconcepten en tools begrijpen
 • Energiemanagementsystemen begrijpen
 • Fundamentele energiesystemen gebruikt in gebouwen begrijpen
 • In contact komen met energie-gerelateerde investeringen en de regulatorische en financiële beperkingen en incentives begrijpen

Methodologie en assessment               

Deze cursus biedt de beste leerinhoud in combinatie met een gebruiksgerichte invalshoek om kwalitatieve trainingen te bieden om essentiële skills te verwerven voor de bebouwde omgeving van vandaag.

De lessen bestaan uit 70 units die verspreid zijn over 4 modules. Elke module bestaat uit 4 of 5 topics die verdeeld zijn over 4 en 6 units.

Voor elke unit zal er een video en meerkeuzequiz zijn, voor elk topic en elke module een oefening.

Naast online training nemen studenten ook deel aan labo-activiteiten zoals het energieverbruik in real-time meten, interageren met en evalueren van data van energiemanagementsystemen, controlesystemen en zullen ze energieproductie meten. Alle studenten die deelnemen aan dit programma zullen ook professioneel advies krijgen na de cursus om hen te helpen de pas verkregen kennis in de praktijk toe te passen.

Doelpubliek

De lessenreeks is ontworpen voor:

 • Gebouw- of energiebeheerders in de publieke en private sector, inclusief diegene van hotels en gastenverblijven, business en commerciële sectoren, kleinhandel,...
 • Professionals in energienutsbedrijven die energie-efficiënte aanbieden aan hun klanten
 • ​studenten in het hoger onderwijs

Vereisten

Om de lessenreeks het best te kunnen benutten heb je:

 • Een goede kennis van het Engels en/of een kennis van Portugees of Spaans 
 • Een basiskennis van de wiskunde
 • Een internetconnectie

Er is geen verdere technische of specifieke kennis vereist, hoewel een basiskennis van de energiesector een pluspunt is.

Deze lessenreeks heeft een gemiddelde moeilijkheidsgraad, hoewel iedereen met interesse wordt aangeraden deel te nemen. Er wordt gestart met een introductiemodule in basisconcepten en gedurende de volledige lessenreeks is er ondersteunend materiaal voorzien.

Kostprijs

Totale prijs: 

 • Specialisatie: 600€ (of 150€ per les).

Vooruitbetaling:      

 • Specialisatie: (600€) --> 450€  = 25% korting

Betaal vooruit voor de 4 lessen en krijg een speciale korting (bespaar 150 euro)!

Meer info en registraties

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht