Energiesysteem: planning en implementatie

Energie- en transportscenario’s zijn essentieel bij het opstellen van overgangsmaatregelen voor een duurzamere energievoorziening. EnergyVille ontwikkelt optimalisatie- en simulatiemodellen om die scenario’s te onderbouwen.

 

Planning

EnergyVille ontwikkelt techno-economische kostenoptimalisatiemodellen die de optimale combinatie van energievoorziening en -vraag berekenen, rekening houdend met milieu- en klimaatdoelstellingen. We gebruiken daarvoor de MARKAL/TIMES software van het internationale ETSAP netwerk.

De EnergyVille-resultaten zijn een uitstekende inspiratiebron voor een kostenefficiënt en geïntegreerd lucht-, klimaat- en energiebeleid op Vlaams, nationaal en globaal niveau. Maar deze resultaten kunnen ook dienen om de impact van beleidsmaatregelen op een specifieke industriële sector te bestuderen.

Naast deze kostenoptimalisatiemodellen, maakt EnergyVille ook modellen om de gebruiker door middel van simulaties alternatieve energiescenario’s voor de toekomst te laten verkennen. Die werden bijvoorbeeld gebruikt om scenario’s te evalueren voor een koolstofarm België in 2050.

Implementatie

EnergyVille evalueert de voorwaarden om mogelijke energie-oplossingen in de praktijk te implementeren, met als ultiem doel het faciliteren en versnellen van de overgang naar een nieuwe energiebevoorrading. Met Living Labs simuleert EnergyVille de toepassing van energietechnologieën in (semi-)realistische situaties mét eindgebruikers en andere betrokken partijen. We doen ook interdisciplinaire analyses van de  investeringsdynamiek om beter te begrijpen wat de drijfveren en barrières zijn van investeringen in duurzame energie. Op deze manier evalueren we niet alleen de technologische, maar ook de sociale aspecten, en ontwikkelen we zo verfijnde technologie met realistisch marktpotentieel.

Deel dit bericht
Deel dit bericht