Elektrische systemen

EnergyVille onderzoekt de ontwikkeling, uitbating en het gebruik van elektrische netwerken, te beginnen bij de gebruiker tot en met het transmissiesysteem. Hierbij ligt de focus op  een naadloze integratie van hernieuwbare energiebronnen in zowel het distributie- en transmissiesysteem als de bebouwde omgeving.

 

Onderzoeksonderwerpen:

Systeeminteractie tussen belasting, opwekking en netwerken:

  • Interactie tussen opwekking en belasting, inclusief opslag, netwerkcontrole/flexibiliteit en ondersteunende diensten tussen operatoren
  • operationeel beheer van (ook elektrische) energiesystemen, door optimale organisatie van generatie en verbruik
  • betrouwbare energievoorziening: risicogebaseerde en deterministische analyse van betrouwbaarheid
  • Integrated District Energy Assessment by Simulation (IDEAS): unieke simulatie-omgeving voor integratie van hernieuwbare energiebronnen
  • interacties tussen operatoren

Ontwerp van elektrische-energiesystemen voor transmissie en distributie
Verhoogd gebruik van gelijkstroom (DC) in elektrische systemen:

  • offshorenetten
  • gebruik van controleerbare elementen in elektrische netwerken (HVDC, FACTS...)
  • DC-nanogrid-concept

Integratie van fotovoltaïsche energie (PV)

  • verhoogde nauwkeurigheid van kortetermijnvoorspellingen voor fotovoltaïsche systemen, vooral op bewolkte dagen
  • bouwfysische eigenschappen van fotovoltaïsche systemen, geïntegreerd in de gevels van gebouwen (BIPV/Building Integrated PV)
Deel dit bericht
Deel dit bericht