Bronnen van flexibiliteit ontwikkelen en bewerken tot verhandelbare producten

Bij EnergyVille verwachten we dat het nodig is om flexibiliteit in energieverbruik verhandelbaar te maken. Het moet dus mogelijk zijn om flexibiliteit uit verschillende bronnen aan verschillende flexibiliteitsgebruikers aan te bieden, tegen een vergoeding. Om dit mogelijk te maken, doen we onderzoek naar deze bouwstenen:

 

Flexibiliteitsmodellen om trading mogelijk te maken.

Je hebt modellen nodig die de beschikbare flexibiliteit op een uniforme manier in de tijd kunnen voorstellen, aangepast aan de specifieke noden van het businessniveau (aanbieder - aggregator - verhandelaar - markt - gebruiker). EnergyVille ontwikkelt deze modellen.

Tools om flexibiliteit te identificeren en te valoriseren

Om flexibiliteit aan te bieden, moet je weten hoeveel flexibiliteit je ter beschikking hebt en welke vergoeding je ervoor kan krijgen. We ontwikkelen tools voor de identificatie van flexibiliteit op individueel, wijk- en industrieel niveau. Met behulp van krachtige voorspellings- en optimalisatiealgoritmes kunnen we zo de waarde  bepalen van de flexibiliteit door die zo efficiënt mogelijk aan te bieden.

Controlealgoritmes

Wanneer je je flexibiliteit hebt aangeboden, moet je ervoor kunnen zorgen dat je ze nadien ook daadwerkelijk aanlevert zonder comfort- of productiviteitsverlies. Om dit in goede banen te leiden werken we aan een geavanceerd raamwerk van controle- en optimalisatiealgoritmes die specifiek aangepast worden om een lokale optimale controle te doen, rekening houdend met de afgesproken flexibiliteitsactivatie.

Deel dit bericht
Deel dit bericht